• język migowy

Ekoakcja-segregacja

Informacje o projekcie

Zadanie pn. „Ekoakcja - segregacja” polegać będzie na przeprowadzeniu kolejnej kampanii promocyjnej w celu podtrzymania dotychczasowych efektów związanych z podwyższaniem poziomu wiedzy ekologicznej i troski o środowisko naturalne wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Głównym bohaterem kampanii będzie legendarny na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rozbójnik Ramża. W ten sposób nawiązuje się do tradycji i dziedzictwa kulturowego, jak i przyrodniczego regionu.

W ramach projektu planuje się uatrakcyjnienie specjalnej strony internetowej poświęconej wyłącznie tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy, gdzie każdy mieszkaniec znajduje kompendium wiedzy w tym temacie (www.ekoakcja-segregacja.pl). Ważne jest uatrakcyjnienie serwisu, w celu przyciągnięcia nowych użytkowników, a także reagowanie na potrzeby aktualnych internautów.

Dla najmłodszych mieszkańców, po ogromnym sukcesie gry Ekomemory wzorowanej na popularnym memory sprawdzającym pamięć i spostrzegawczość graczy, zaplanowano kolejne edukacyjne gadżety, a wśród nich m.in. ekopuzzle, kształtujące umiejętność logicznego myślenia, wdrażające dzieci do zgodnej rywalizacji i przede wszystkim zapoznające z zasadami segregacji odpadów.

Zaplanowano również przeprowadzenie innowacyjnego konkursu promującego segregowanie odpadów, do udziału w którym zaproszone zostaną całe rodziny. Celem konkursu będzie przedstawienie pracy plastycznej, makiety architektonicznej lub rzeźby wykonanej z surowców wtórnych. Finałowe prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni publicznej (sklepy, poczta, ośrodek zdrowia, UGiM, kryta pływalnia, Centrum Kulturalno-Edukacyjne). Ekspozycje zostaną opatrzone informacjami dotyczącymi konkursu, każdej pracy towarzyszyć będą plakaty zachęcające do segregacji odpadów oraz dyspensery z ulotkami promującymi działania proekologiczne. Planuje się umieszczenie prac w przestrzenie publicznej, aby dotrzeć z komunikatem i promocją zachowań proekologicznych do jak najszerszego grona mieszkańców. Poprzez zaplanowane w projekcie działania mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostaną także zapoznani m.in. z zasadą obliczania i wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminami, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzorem deklaracji, szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług odbierania i zagospodarowywania odpadów, zasadami segregacji czy informacji o wydatkowaniu środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o finansowaniu projektu
Wnioskowana wartość projektu wynosi 21 352,70 zł., z czego:

  • dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 15 000,00 zł,
  • wkład własny gminy: 6 352,70 zł.

do góry