KOMUNIKAT

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Pszok) pozostają skrócone do odwołania.

Poniedziałek  -  Piątek   od 9.00 do 15.00 

Sobota  od 9.00 do 12.00

KOMUNIKAT

24.06.2020 r.

Informujemy, że do 30 czerwca br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) czynny będzie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, a w soboty w godzinach od 9.00 do 12.00

KOMUNIKAT

30 marca 2020 r.

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w kwietniu nie będzie pobierana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Prosimy o dokonywanie wpłat za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

30 marca 2020 r.

Informujemy Mieszkańców, że od dzisiaj firma wznawia odbieranie odpadów selektywnych z nieruchomości jednorodzinnych.

Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.

Informacja dotycząca worków do selektywnej zbiórki odpadów

23 marca 2020 r.

(kiknij aby otworzyć)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA ŚWIADCZONYCH USŁUG

17 marca 2020 r.

(kliknij aby otworzyć)

UWAGA  informacja o czasowym zamknięciu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dotyczy Punktu mieszczącego się w Knurowie.

Powszechna akcja odszczurzania

05 marca 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć) 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć)

 

Zmiana terminu złożenia deklaracji

13 września 2019 r

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Od 6 września zmienia się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
  2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
  • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
  •  w związku ze śmiercią mieszkańca   złoży  deklarację  w terminie do 6 miesięcy od  dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.    

 

Zielona Wyspa Śląsk - zapraszamy na pełne atrakcji wydarzenia

 
Aktualności 11 września 2019 r

Koncert zespołu Carrantuohill, liczne warsztaty kreatywne oraz festiwal kolorów - to tylko niektóre z atrakcji Rodzinnego Pikniku Ekologicznego „Zielona Wyspa Śląsk”, który odbędzie się 15 września na placu rekreacyjnym w Czerwionce. W tym roku piknikowi towarzyszyć będzie Festiwal Organizacji Pozarządowych oraz Europejskie Dni Dziedzictwa.

Po sukcesie i wielkim zainteresowaniu mieszkańców ubiegłorocznym piknikiem, organizatorzy - Urząd Gminy i Miasta, Miejski Ośrodek Kultury oraz zespół Carrantuohill - postanowili powtórzyć to wyjątkowe promujące dbałość o ekologię wydarzenie.

Na uczestników pikniku czekać będą warsztaty ceramiczne, zajęcia z rękodzieła, warsztaty ekologiczne Nadleśnictwa Rybnik, warsztaty tańca irlandzkiego, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz warsztaty przygotowane przez Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, podczas których można było stworzyć CD ZOO, gąsienicę z nakrętek, wazoniki z butelek, las w słoiku, czy bransoletki z gumek recepturek. Dzieci będą mogły również dowiedzieć się sporo o segregacji, wziąć udział w grach, zabawach i ekoquizach, a także zobaczyć, co się dzieje z odpadami, które trafiają do ogromnej śmieciarki, sprawdzić konsekwencje spalania odpadów na specjalnie przygotowanym symulatorze spalania.

O muzyczną stronę Rodzinnego Pikniku Ekologicznego zadbał zespół Carrantuohill, który od wielu lat włącza się aktywnie w promowanie ekologicznego trybu życia i postaw proekologicznych.

Gratką dla uczestników będzie festiwal kolorów holi. Wyrzuty proszków holi zaplanowano w godz. 16.00, 17.00, 18.00.

Imprezę rozpoczniemy od wręczenia nagród małym artystom, którzy zdobyli wyróżnienia w konkursie plastycznym „Zielone wakacje w Czerwionce-Leszczynach".

Oto laureaci:
Laura Zelek
Magdalena Gamza
Paweł Kania
Emilia Krawczyk
Barbara Gamza
Agata Puk
Antoni Tarnecki
Wiktor Czyżycki
Karolina Kubica
Franciszek Kuchta
Paweł Zasada
Zofia Kozakiewicz
Marta Kozakiewicz
Agata Pietrzyk
Natalia Pietrzyk
Nadia Płanica
Zofia Skwara
Agata Kuchta
Justyna Kuchta
Kinga Stawska
Natalia Perlińska 
Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy w najbliższą niedzielę o godz. 15.00 na plac rekreacyjny.

W tym roku piknik ekologiczny połączony został z Festiwalem Organizacji Pozarządowych, a także z Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

Zainteresowanych, którzy chcieliby zwiedzić osiedle Familoków z przewodnikiem, zapraszamy o godz. 15.15 na miejsce zbiórki przy ul. Mickiewicza 10.

Prezentacja organizacji pozarządowych będzie miała miejsce w godz. 18.00 - 19.00

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

Powszechna akcja odszczurzania

2 września 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2019r. do 31.10.2019r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć) 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć)

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Od 1 października czeka nas wzrost opłat za gospodarowanie odpadami. W miniony piątek nowe stawki zostały przyjęte podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Mieszkańców naszej gminy, podobnie jak w większości gmin w Polsce, dotknie fala znacznych podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Skąd biorą się te podwyżki?

„Stawka ta jest znacznie wyższa od obowiązującej do tej pory. Dlatego chcę, aby mieszkańcy poznali sposób kalkulowania oraz to, co w sposób obiektywny na nią wpływa” - zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. 

System musi się samofinansować

System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gminy nie mogą ani zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać z innych źródeł swoich dochodów. „Dokonaliśmy licznych, niezwykle rzetelnych analiz i zestawień, z których wynika jednoznacznie, że aby system się finansował musimy wprowadzić, co najmniej takie stawki, jak zaproponowane. Warto podkreślić, że wysokość przedstawionej opłaty zawiera tylko niezbędne koszty. Nie ma w nich finansowego bufora bezpieczeństwa, nadwyżki np. na wypadek zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Pojawiające się czasem głosy, wedle których gminy zwiększają opłaty za śmieci, aby podratować budżet są kompletnie nieprawdziwe” - mówi Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Co ma wpływ na koszty:

Opłata za korzystanie ze środowiska

Ważnym czynnikiem, który ma wpływ na koszty jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, zwanej potocznie opłatą “marszałkowską”, o wysokości której decyduje Minister Środowiska. - „Ten wzrost jest najbardziej istotnym czynnikiem, który wpływa na zachowanie się rynku odpadów” - mówi naczelnik E. Student. W okresie od 2017 do 2020 r. wzrost opłaty “marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów wyniósł aż 263 proc. Ta opłata za korzystanie ze środowiska ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

Wzrost wymagań technicznych

Jako inną przyczynę wzrostu opłaty za śmieci wskazywany jest wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 r. Mowa o restrykcyjnych przepisach dotyczących wyposażenia zakładów w kosztowne systemy monitoringu wizyjnego i inne technologiczne wymagania.

Wzrost cen energii

Podwyższenie opłaty śmieciowej powoduje też wzrost cen energii dla dużych podmiotów gospodarczych. Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku wzrosły i to w sposób znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad 60 proc. wyższe niż w 2018 r.

Wzrost płacy minimalnej

Zwiększenie opłaty spowodowane jest też, jak wskazują samorządy, wzrostem płacy minimalnej. W 2017 r. płaca minimalna wynosiła 2000 zł. W przyszłym roku będzie równa 2450 zł. To wzrost o 16 proc.

Wzrost cen paliwa

Na ten stan rzeczy ma mieć także wpływ wzrost cen paliwa. Koszty transportu, co oczywiste, mają wpływ na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania odpadami.

I co bardzo ważne, jako Urząd Gminy i Miasta nie mamy na te koszty żadnego wpływu. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wzrost opłaty, a które są niezależne od gminy.

 Ważne - stale wytwarzamy więcej śmieci!

„Co niezwykle ważne, obserwujemy, że nasi mieszkańcy stale wytwarzają więcej śmieci, a to kosztuje - mówi E. Student. - Porównujemy dane rok do roku i liczby ciągle rosną. W 2012 roku wytwarzaliśmy 12 441,8 ton odpadów, w roku 2015 - 17 686,14 ton, a w roku 2018 - 21 123,11 ton, co oznacza, że każdy mieszkaniec wywarza rocznie 566 kg odpadów (dla porównania jeden mieszkaniec Knurowa wytwarza ich 420 kg)! To ogromna ilość, za którą niestety trzeba zapłacić. Lawinowo rosną śmieci biodegradowalne, ich ilość w 2018 wzrosła o prawie 80 % w stosunku do 2012 roku. Oczywiście, dobrze, że śmieci trafiają do systemu, a nie do lasu lub do pieca, ale miejmy na uwadze, że każdy wytworzony odpad oznacza koszty dla nas wszystkich”.

 Duży obszar gminy

Na koszty ma też wpływ specyfika naszej gminy, mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze (powierzchnia gminy porównywalna do powierzchni Rybnika), gdzie dominuje zabudowa niska - domy jednorodzinne, często rozproszone. Do każdego domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste - odbiór wychodzi taniej. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów - biodegradowalnych i popiołu.

 Jak segregujemy?

„Niestety, tutaj też większość z nas powinna zwrócić uwagę na poprawny sposób segregacji odpadów. Już niebawem przekażemy Państwu kolejne, nowe ulotki z informacjami. Bardzo często odpady zmieszane są „niedosegregowane”, traktowane jak worek do którego możemy wyrzucić wszystko. A to również ma wpływ na koszty! Z takim stanem rzeczy borykamy się często na osiedlach. Tutaj warto przy okazji podkreślić, że mieszkańcy nie zapoznają się z harmonogramami odbierania odpadów np. tuż po odbiorze śmieci wielkogabarytowych wystawiają kolejne, co ma wpływ na estetykę przestrzeni. Często słyszymy komentarze, że na terenie śmietników panuje bałagan, zalegają stare meble, rozsypany jest gruz. Każdy z nas dysponuje harmonogramem odbierania i powinien zadbać o estetykę swojego miejsca zamieszkania, ze względu na siebie i swoich sąsiadów” - podkreśla E. Student.

Pamiętajmy, że nieosiąganie poziomów recyklingu wpłynie na nałożenie kar na gminę. Oznacza to także wyższe koszty zagospodarowania odpadów np. poziom odzysku w przypadku tworzyw sztucznych, szkła i papieru w 2016 r. wynosił 18 procent, a w 2020 wyniesie już 50 procent. Starajmy się dobrze segregować odpady, sięgnijmy do ulotek, materiałów zamieszczonych na www.ekoakcja-segregacja.pl .

 PSZOK - zawsze czynny

Przypominamy, że w Leszczynach od poniedziałku do soboty czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie mieszkańcy mogą oddać śmieci, których chcą się pozbyć natychmiast, bez czekania na przyjazd śmieciarki i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 Worki i odbiór spod drzwi

Często porównujemy stawki do tych, które ponoszą mieszkańcy innych miast. Warto również dopytać o ofertę innego miasta, do którego porównujemy Czerwionkę-Leszczyny. „W ramach stawki nasza gmina zapewnia mieszkańcom worki na śmieci, wiemy, że to dla Państwa wygodne rozwiązanie - zaznacza E. Student. - Nikt nie musi jeździć i szukać odpowiednich worków w sklepach i zaopatrywać się w nie z własnych pieniędzy. Odbieramy większość śmieci spod drzwi. W innych miastach są wydzielone frakcje odpadów np. biodegradowane, które mieszkaniec musi sam dostarczyć do PSZOK-a”.

 Po co segregować, skoro wszystko trafia do jednej śmieciarki?

To mit! Gdy widzimy dwie frakcje odpadów wrzucane do jednego samochodu, zwróćmy uwagę, że przedsiębiorca korzysta z nowoczesnego taboru, komora śmieciarki podzielona jest na dwie części. Śmieci nie są mieszane.

 Ja nie wytwarzam śmieci!

To kolejny mit, z którym mamy do czynienia. Pracownicy wydziału gospodarowania odpadami często odbierają telefony od mieszkańców, którzy twierdzą, że nie wytwarzają śmieci. „Nie dalej, jak dziś rano zadzwonił Pan, który twierdził ze wystawia tylko jeden kubeł. Poprosiłam go o adres i od razu zauważyłam, że w samym sierpniu wystawił 20 worków z bio, kilka ze szkłem i plastikiem. Wydaje nam się, że tylko kubeł ze zmieszanymi to śmieci, a to nieprawda. Każdy wystawiony worek to określone koszty” - podkreśla E. Student.

 Dlaczego mam płacić za innych?

To również bardzo częsty argument w wypowiedziach mieszkańców. Ustawodawca daje nam ściśle określone zasady według których można obliczyć stawki. W każdym przypadku będzie to opłata ryczałtowa, uśredniona. Nie ma innej możliwości. Zanim jednak zapytamy, dlaczego płacimy za innych, sprawdźmy, ile dokładnie my sami wytwarzamy śmieci i czy prowadzimy segregację w sposób nie budzący zastrzeżeń.

 Jak policzyliśmy nową stawkę?

W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów następuje wzrost opłat o około 50-60 %. Podobnie, niestety, na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Od 1 października nasi mieszkańcy będą więc musieli zapłacić za śmieci więcej.

24 zł miesięcznie za odpady segregowane w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby - 20 zł

55 zł - to stawka za nieprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

522,29 zł to koszt odebrania i zagospodarowania 1 tony odpadów, którą pobiera przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. Wytwarzamy rocznie średnio 21 tys. ton odpadów.

522,29 zł x 21 000 to kwota 10 968 090,00 zł . Ilość osób zadeklarowanych w systemie to 37 350, co daje konieczność wprowadzenia stawki w wysokości 24 zł.

„Musielibyśmy zadać sobie pytanie, kto odpowiada za to, że Rada Miejska musi podejmować decyzje o wysokości stawek za odpady. Wpłynęły na to przepisy, które zostały narzucone samorządom i są to przepisy, których musimy się trzymać. Założenie ustawodawcy jest proste - system gospodarowania odpadami ma się sam finansować - gmina ma nie zarabiać na odpadach, ma również do nich nie dokładać. Dopłacać, czyli pokryć koszty, związane z tym, jakie są dochody w ramach opłat dla mieszkańców, a tym jaki jest faktyczny koszt gospodarowania odpadami na terenie gminy. Rada Miejska podejmując dzisiaj odpowiedzialną decyzję, żeby system mógł się sam finansować, zrealizowała to, co określił ustawodawca. My, jako samorząd, musimy zmierzyć się z zastaną, zupełnie niezależną od nas rzeczywistością systemu gospodarowania odpadami. Ustaliliśmy stawki śmieciowe, na których wysokość nie mamy większego wpływu. Decyduje o nich wiele czynników zewnętrznych, o których mówiliśmy wcześniej. Czy ta niełatwa decyzja musi być podjęta? Tak. Nie ma innego wyjścia. I niestety - nie pociesza nas fakt, że z takim samym problemem mierzą się niemal wszystkie gminy w kraju” - komentował podczas sesji burmistrz Wiesław Janiszewski.

 

 
 
Dzień bez Śmiecenia

11 maja rusza kampania Dzień bez Śmiecenia. W tym roku pod hasłem #ZaczynamOdSiebie.

 

plakat
Powszechna akcja odszczurzania
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2019r. do 30.04.2019r.
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 
 
 
RODO - klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy link do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej

Klauzulę należy dołączyć do składanych w Urzędzie Gminy i Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządz. Obwieszcz..pdf 0.92MB Plik: Zarządz. Obwieszcz..pdf
pdf klauzula - RODO 48.78KB Plik: klauzula - RODO
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 - działalność gospodarcza .Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny III DG.pdf 69.05KB Plik: Leszczyny III DG.pdf
pdf Leszczyny II DG.pdf 69.61KB Plik: Leszczyny II DG.pdf
pdf Leszczyny I DG (2).pdf 69.72KB Plik: Leszczyny I DG (2).pdf
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny I DG.pdf 310.08KB Plik: Leszczyny I DG.pdf
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czerwionka DG.pdf 80.84KB Plik: Czerwionka DG.pdf
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 - budynki wielolokalowe.Liczba plików: 8
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czuchów kamienica 2019.pdf 253.03KB Plik: Czuchów kamienica 2019.pdf
pdf Czerwionka ZGM. 2019.pdf 98.01KB Plik: Czerwionka ZGM. 2019.pdf
pdf Leszczyny ZGM,WM i inne .. 2019 - Kopia.pdf 97.87KB Plik: Leszczyny ZGM,WM i inne .. 2019 - Kopia.pdf
pdf Leszczyny Spoldzielnia 2019.pdf 73.19KB Plik: Leszczyny Spoldzielnia 2019.pdf
pdf Czuchów kamienica 2019.pdf 89.68KB Plik: Czuchów kamienica 2019.pdf
pdf Czerwionka ZGM 2019.pdf 97.44KB Plik: Czerwionka ZGM 2019.pdf
pdf Czerwionka SM 2019.pdf 87.03KB Plik: Czerwionka SM 2019.pdf
pdf Bełk SM 2019.pdf 83.73KB Plik: Bełk SM 2019.pdf
Wąskie wjazdy Szczejkowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szxczejkowice W.W.pdf 466.88KB Plik: Szxczejkowice W.W.pdf
pdf Szxczejkowice W.W (2).pdf 466.87KB Plik: Szxczejkowice W.W (2).pdf
pdf Szxczejkowice W.W.pdf 466.85KB Plik: Szxczejkowice W.W.pdf
Wąskie wjazdy Stanowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Stanowice W.W. II.pdf 471.26KB Plik: Stanowice W.W. II.pdf
pdf Stanowice W.W. II.pdf 470.3KB Plik: Stanowice W.W. II.pdf
pdf Stanowice W.W. I.pdf 481.55KB Plik: Stanowice W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Przegędza.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Przegędza W.W. II.pdf 467.09KB Plik: Przegędza W.W. II.pdf
pdf Przegędza W.W. II.pdf 470.83KB Plik: Przegędza W.W. II.pdf
pdf Przegędza W.W. I.pdf 464.75KB Plik: Przegędza W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Palowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Palowice W.W.pdf 471.04KB Plik: Palowice W.W.pdf
pdf ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E,60A, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C 471.08KB Plik: ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E,60A, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C
Wąskie wjazdy Leszczyny.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny W.W. III.pdf 463.5KB Plik: Leszczyny W.W. III.pdf
pdf Leszczyny W.W. III.pdf 466.59KB Plik: Leszczyny W.W. III.pdf
pdf Leszczyny W.W. II.pdf 464.86KB Plik: Leszczyny W.W. II.pdf
pdf Leszczyny W.W. I.pdf 476.46KB Plik: Leszczyny W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Książenice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Książenice W.W. I.pdf 470.58KB Plik: Książenice W.W. I.pdf
pdf Książenice W.W. II.pdf 499.23KB Plik: Książenice W.W. II.pdf
pdf Książenice W.W. I.pdf 470.32KB Plik: Książenice W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Dębieńsko.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Dębieńsko W.W. I.pdf 457.7KB Plik: Dębieńsko W.W. I.pdf
pdf Dębieńsko W.W. I.pdf 469.61KB Plik: Dębieńsko W.W. I.pdf
pdf Dębieńsko W.W. II.pdf 826.22KB Plik: Dębieńsko W.W. II.pdf
pdf 15439931520353_debiensko-w.w.-i.pdf 457.08KB Plik: 15439931520353_debiensko-w.w.-i.pdf
pdf Dębieńsko W.W. II.pdf 469.5KB Plik: Dębieńsko W.W. II.pdf
pdf Dębieńsko W.W. I.pdf 481.6KB Plik: Dębieńsko W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czuchów W.W. III.pdf 461.96KB Plik: Czuchów W.W. III.pdf
pdf Czuchów W.W. II.pdf 461.31KB Plik: Czuchów W.W. II.pdf
pdf Czuchów W.W. I.pdf 462.49KB Plik: Czuchów W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czerwionka W.W.pdf 501.01KB Plik: Czerwionka W.W.pdf
Sołectwo Szczejkowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szczejkowice.pdf 461.72KB Plik: Szczejkowice.pdf
pdf Szczejkowice A.pdf 466.53KB Plik: Szczejkowice A.pdf
Sołectwo Stanowice.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Stanowice W.W. I.pdf 477.05KB Plik: Stanowice W.W. I.pdf
pdf Stanowice za autostradą.pdf 459.52KB Plik: Stanowice za autostradą.pdf
pdf Stanowice II.pdf 466.04KB Plik: Stanowice II.pdf
pdf Stanowice I.pdf 467.84KB Plik: Stanowice I.pdf
Sołectwo Przegędza.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Przegędza I.pdf 465.35KB Plik: Przegędza I.pdf
Sołectwo Palowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Palowice.pdf 466.26KB Plik: Palowice.pdf
pdf Palowice 1.pdf 465.32KB Plik: Palowice 1.pdf
Sołectwo Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Książenice II.pdf 467.85KB Plik: Książenice II.pdf
pdf Książenice I.pdf 466.85KB Plik: Książenice I.pdf
Sołectwo Bełk.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Bełk W.W. II.pdf 468.67KB Plik: Bełk W.W. II.pdf
pdf Bełk W.W. I.pdf 472.53KB Plik: Bełk W.W. I.pdf
pdf Bełk III.pdf 464.58KB Plik: Bełk III.pdf
pdf Bełk II.pdf 467.25KB Plik: Bełk II.pdf
pdf Bełk I.pdf 470.7KB Plik: Bełk I.pdf
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny III.pdf 447.56KB Plik: Leszczyny III.pdf
pdf Leszczyny Żorska.pdf 468.08KB Plik: Leszczyny Żorska.pdf
pdf Leszczyny III.pdf 458.46KB Plik: Leszczyny III.pdf
pdf Leszczyny II.pdf 459.48KB Plik: Leszczyny II.pdf
pdf Leszczyny I.pdf 459.15KB Plik: Leszczyny I.pdf
Dzielnica Dębieńsko.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Dębieńsko III.pdf 478.46KB Plik: Dębieńsko III.pdf
pdf Dębieńsko II.pdf 467.36KB Plik: Dębieńsko II.pdf
pdf Dębieńsko I.pdf 466.95KB Plik: Dębieńsko I.pdf
Dzielnica Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czuchów IIA.pdf 460.08KB Plik: Czuchów IIA.pdf
pdf Czuchów Ia.pdf 468.51KB Plik: Czuchów Ia.pdf
pdf Czuchów I.pdf 461.61KB Plik: Czuchów I.pdf
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czerwionka II.pdf 467.3KB Plik: Czerwionka II.pdf
pdf Czerwionka I.pdf 467.98KB Plik: Czerwionka I.pdf
pdf Czerwionka II.pdf NaN Plik: Czerwionka II.pdf
pdf Czerwionka II.pdf 467.3KB Plik: Czerwionka II.pdf
pdf Czerwionka I.pdf 467.98KB Plik: Czerwionka I.pdf
Osiągnięte przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny poziomy recyklingu.Liczba plików: 10
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Poziomy recyklingu w 2017r.pdf 50.1KB Plik: Poziomy recyklingu w 2017r.pdf
pdf Poziomy recyklingu w 2016r.pdf 50.11KB Plik: Poziomy recyklingu w 2016r.pdf
pdf Poziomy recyklingu w 2015r. 49.95KB Plik: Poziomy recyklingu w 2015r.
pdf Poziomy recyklingu w 2014r.pdf 45.88KB Plik: Poziomy recyklingu w 2014r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.pdf 49.79KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.pdf 49.76KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.pdf 49.67KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.pdf 45.88KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.pdf
odt Poziomy recyklingu w 2013 r. 22.75KB Plik: Poziomy recyklingu w 2013 r.
pdf Poziomy recyklingu w 2012 r. 48.55KB Plik: Poziomy recyklingu w 2012 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.Liczba plików: 9
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 322.2KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 331.42KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r. 331.42KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2017r. 321.3KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2017r.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi za 2017r. 321.3KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi za 2017r.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 370.89KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 5.23MB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 329.99KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014
pdf Analiza nowego systemu gospodarowania odpadami za okres VII 2013r. - VI 2014r. 75.86KB Plik: Analiza nowego systemu gospodarowania odpadami za okres VII 2013r. - VI 2014r.
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny.pdf.pdf 76.8KB Plik: Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny.pdf.pdf
Rejestr Działalności Regulowanej.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
ods Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działaności Regulowanej.ods 19.33KB Plik: Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działaności Regulowanej.ods
pdf [1] Oświadczenie do wpisu do rejestru 40.94KB Plik: [1] Oświadczenie do wpisu do rejestru
PSZOK.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1.34MB Plik: Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły, Wolności. 122.62KB Plik: ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły, Wolności.
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała 130.41KB Plik: ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała
pdf ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka, Dworcowa, Broniewskiego 130.74KB Plik: ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka, Dworcowa, Broniewskiego
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 - budynki wielolokalowe.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne podmioty- Czuchów 88.67KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne podmioty- Czuchów
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty- Leszczyny 96.91KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty- Leszczyny
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty - Czerwionka 96.5KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty - Czerwionka
pdf Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Leszczyny 84.89KB Plik: Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Leszczyny
pdf Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Czerwionka 87KB Plik: Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Czerwionka
pdf Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełk 82.84KB Plik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełk
Wąskie wjazdy Szczejkowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Gliwicka 65B, 65D, 65F, 65G, 65H, 67, 67B, 67C, 132A, 141A 135.07KB Plik: ulice : Gliwicka 65B, 65D, 65F, 65G, 65H, 67, 67B, 67C, 132A, 141A
Sołectwo Szczejkowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Gliwicka, Poprzeczna, Rybnicka, Wiejska, Hajduki,Gospodarcza,Okrężna, Gajowa, Daleka, Leśna, Piaskowa, Palowicka, Bełkowska, Bełkowska boczna. 133.31KB Plik: ulice: Gliwicka, Poprzeczna, Rybnicka, Wiejska, Hajduki,Gospodarcza,Okrężna, Gajowa, Daleka, Leśna, Piaskowa, Palowicka, Bełkowska, Bełkowska boczna.
Wąskie wjazdy Palowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 9, 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C 136.08KB Plik: ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 9, 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C
Sołectwo Palowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Szeroka, Gajowiec, Zazdrosna, Woszczycka, Wąska, Kolonia, Pawłowska, Kolejowa ,Dębowa, Szkolna, Wiejska, Bełkowska. 132.67KB Plik: ulice: Szeroka, Gajowiec, Zazdrosna, Woszczycka, Wąska, Kolonia, Pawłowska, Kolejowa ,Dębowa, Szkolna, Wiejska, Bełkowska.
Wąskie wjazdy Bełk.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Bełk W.W. I.pdf 469.35KB Plik: Bełk W.W. I.pdf
pdf ulice : Palowicka 45A, 96A, 155D, 155G, 157D, 159E, 159F, Wysoka 25D, Majątkowa 8 128KB Plik: ulice : Palowicka 45A, 96A, 155D, 155G, 157D, 159E, 159F, Wysoka 25D, Majątkowa 8
pdf ulice : Ramży 62C, 64D, 68C, 68D, Główna 29B, 30E, 30G, 31, 31B, 32E, 36, 36B, 40,40A,40B, 42,42B,42E,42F, 63B, 63C, 68, 68A, 76B, 146C, 181B, 183A, 185, 185B, 187, 187A, 189, 189B, 189C, 191, 191B, 204C, 206C, 225, 225A, 227, 227B, Topolowa 3, 7A, 7C, 15B, Graniczna 48A, 70C, 78C,78D, Żwirki i Wigury 27C, Dolna 21 136.06KB Plik: ulice : Ramży 62C, 64D, 68C, 68D, Główna 29B, 30E, 30G, 31, 31B, 32E, 36, 36B, 40,40A,40B, 42,42B,42E,42F, 63B, 63C, 68, 68A, 76B, 146C, 181B, 183A, 185, 185B, 187, 187A, 189, 189B, 189C, 191, 191B, 204C, 206C, 225, 225A, 227, 227B, Topolowa 3, 7A, 7C, 15B, Graniczna 48A, 70C, 78C,78D, Żwirki i Wigury 27C, Dolna 21
Sołectwo Bełk.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Palowicka, Pogodna, Klonowa, Popiela, Wysoka 126.86KB Plik: ulice: Palowicka, Pogodna, Klonowa, Popiela, Wysoka
pdf ulice: Główna (od ronda z autostradą - strona lewa do skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa do nr 84), Szczejkowicka, Kościelna, Wolności, Piasta Jasna, Poprzeczna, Szeroka 129.56KB Plik: ulice: Główna (od ronda z autostradą - strona lewa do skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa do nr 84), Szczejkowicka, Kościelna, Wolności, Piasta Jasna, Poprzeczna, Szeroka
pdf ulice: Szymochy, K.Miarki, Ramży, Dolna, Dębowa, Graniczna, Dworcowa, Główna (strona lewa od skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa od nr 86 do granicy z Gminą Orzesze), Nalepy, Kościuszki, Ogródki, Żwirki i Wigury, 131.82KB Plik: ulice: Szymochy, K.Miarki, Ramży, Dolna, Dębowa, Graniczna, Dworcowa, Główna (strona lewa od skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa od nr 86 do granicy z Gminą Orzesze), Nalepy, Kościuszki, Ogródki, Żwirki i Wigury,
Wąskie wjazdy Dębieńsko.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Bełkowska 15A,obok 15A, Chodniki 6, 8, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 18 Odrodzenia 48, 48A, 65, 67, 67A, 96, 100, 101, 102, 103, 104,113A, 113D, 117,117A, Furgoła 144A, 144C, 146C,180B,185L, Asnyka 11, 12, 21 128.47KB Plik: ulice : Bełkowska 15A,obok 15A, Chodniki 6, 8, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 18 Odrodzenia 48, 48A, 65, 67, 67A, 96, 100, 101, 102, 103, 104,113A, 113D, 117,117A, Furgoła 144A, 144C, 146C,180B,185L, Asnyka 11, 12, 21
pdf ulice : , Jesionka 1, 1A, 3, 5, 5A, 51, Zabrzańska 47M, 49K, 51H, 59, 59A, 75, 81B, 81D, 83, 84, 85, 85A, 85B, 87,89B, Cicha 7, 7A, 8, 9, Strzelczyka 32, 34, 36A, 36F, 38 459.39KB Plik: ulice : , Jesionka 1, 1A, 3, 5, 5A, 51, Zabrzańska 47M, 49K, 51H, 59, 59A, 75, 81B, 81D, 83, 84, 85, 85A, 85B, 87,89B, Cicha 7, 7A, 8, 9, Strzelczyka 32, 34, 36A, 36F, 38
Dzielnica Dębieńsko.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Kołłątaja, Partyzantów, Asnyka, Środkowa, Bełkowska. 129.51KB Plik: ulice: Kołłątaja, Partyzantów, Asnyka, Środkowa, Bełkowska.
pdf ulice: Kosynierów, Grabowa, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta , Dr Malczyka , Cicha, Strzelczyka, Borowa. 131.12KB Plik: ulice: Kosynierów, Grabowa, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta , Dr Malczyka , Cicha, Strzelczyka, Borowa.
pdf ulice: Kałuży, Górnicza, Olchowa, Markwioka, Chodniki, Biernota, Odrodzenia, Furgoła, 130.36KB Plik: ulice: Kałuży, Górnicza, Olchowa, Markwioka, Chodniki, Biernota, Odrodzenia, Furgoła,
Wąskie wjazdy Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Furgoła 47A, 48C, 78, 78A, 78B, 78C, 80, 80A, 80C, 82, 84, 89, 101, 103, 103A, 109, 111,113, 115A, 117A, 117B, 117D 501.16KB Plik: ulice : Furgoła 47A, 48C, 78, 78A, 78B, 78C, 80, 80A, 80C, 82, 84, 89, 101, 103, 103A, 109, 111,113, 115A, 117A, 117B, 117D
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły 131.81KB Plik: ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły
Wąskie wjazdy Czuchów.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Staffa 44,46, Topolowa 12F,14C,25B,39C,41C 128.25KB Plik: ulice: Staffa 44,46, Topolowa 12F,14C,25B,39C,41C
pdf ulice: Gliwicka 32,32A,34,38,40,40A, 42, Graniczna 2, 4, 6, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, Podleśna 10A, 49A, 50, 51A, 54, 57, 60, 62 Cmentarna 1, 1A, 3, 5, 7, 19, 19A, 19B, Szewczyka 12, 45, Szyb Zachodni 35,35G,37F,37H 128.85KB Plik: ulice: Gliwicka 32,32A,34,38,40,40A, 42, Graniczna 2, 4, 6, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, Podleśna 10A, 49A, 50, 51A, 54, 57, 60, 62 Cmentarna 1, 1A, 3, 5, 7, 19, 19A, 19B, Szewczyka 12, 45, Szyb Zachodni 35,35G,37F,37H
Dzielnica Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Pocztowa, Kościelna, Spokojna. 126.22KB Plik: ulice: 3Maja, Pocztowa, Kościelna, Spokojna.
pdf ulice: Komunalna, Mazanka, Nad Bierawką,Tęczowa, Długosza, Bieli, Przyjaźni, Swobody, Waryńskiego,Topolowa, Kochanowskiego, Przemysłowa, Staffa 126.58KB Plik: ulice: Komunalna, Mazanka, Nad Bierawką,Tęczowa, Długosza, Bieli, Przyjaźni, Swobody, Waryńskiego,Topolowa, Kochanowskiego, Przemysłowa, Staffa
pdf ulice: Gliwicka, Graniczna, Folwarczna, Podleśna, Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka, Zielona, Szyb Zachodni, Nowa, Słoneczna, Młyńska, Kopalniana 126.85KB Plik: ulice: Gliwicka, Graniczna, Folwarczna, Podleśna, Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka, Zielona, Szyb Zachodni, Nowa, Słoneczna, Młyńska, Kopalniana
Wąskie wjazdy Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Za Torem 4,11,14,16,18,19, 20, 20A, 20B, 20C,21, 24A, 24B ,25,26,26B, 26C,26D,30A,31,32B,33,38B, Graniczna 45E,45D, Boczna 8,8B, Klimka 7 C, 40 A, 40C,40D,57E, 63E, Lasoki 1,1B,3,3A,3B,5,6, 7, Wolności 43B, Brzozy 47D, Zielona 33,33C,33E 498.34KB Plik: ulice : Za Torem 4,11,14,16,18,19, 20, 20A, 20B, 20C,21, 24A, 24B ,25,26,26B, 26C,26D,30A,31,32B,33,38B, Graniczna 45E,45D, Boczna 8,8B, Klimka 7 C, 40 A, 40C,40D,57E, 63E, Lasoki 1,1B,3,3A,3B,5,6, 7, Wolności 43B, Brzozy 47D, Zielona 33,33C,33E
pdf ulice : Ks. Pojdy 6,6A,6B,6C,6D, 8B,87A,122E, Łąkowa 29B,36 A, Słoneczna 2,2B, Leśna 8B, 8E, Smołki 24A 129.37KB Plik: ulice : Ks. Pojdy 6,6A,6B,6C,6D, 8B,87A,122E, Łąkowa 29B,36 A, Słoneczna 2,2B, Leśna 8B, 8E, Smołki 24A
Sołectwo Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Brzozy, Graniczna, Klimka, Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Powstańców, Zielona, Polna, Boczna, Wolności 127.64KB Plik: ulice: Brzozy, Graniczna, Klimka, Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Powstańców, Zielona, Polna, Boczna, Wolności
pdf ulice: Ks. Pojdy, Nad Potokiem, Leśna, Łąkowa, Smołki, Leszcze, Słoneczna 127.12KB Plik: ulice: Ks. Pojdy, Nad Potokiem, Leśna, Łąkowa, Smołki, Leszcze, Słoneczna
Wąskie wjazdy Stanowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Leszczyńska 4, 6B, 6F, 24C,25,25A,25B,25D,25E, Zwycięstwa 63F,67,73C, 88B, Szkolna/Zwycięstwa 41,41A,43,45 Szkolna 54, 56,Leśna 17A, 23C,29D,40B, 49B, 49C, 49D, 68A, 70J 133.29KB Plik: ulice : Leszczyńska 4, 6B, 6F, 24C,25,25A,25B,25D,25E, Zwycięstwa 63F,67,73C, 88B, Szkolna/Zwycięstwa 41,41A,43,45 Szkolna 54, 56,Leśna 17A, 23C,29D,40B, 49B, 49C, 49D, 68A, 70J
pdf ulice : Wyzwolenia 51B, 47B, Powstańców 34B, 36A, 36B, Kuźnicza 7A, Kościelna 88D 127.54KB Plik: ulice : Wyzwolenia 51B, 47B, Powstańców 34B, 36A, 36B, Kuźnicza 7A, Kościelna 88D
Sołectwo Stanowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Ściegiennego 51, 52, 54, 56 - za autostradą 127.28KB Plik: ulice: Ściegiennego 51, 52, 54, 56 - za autostradą
pdf ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Leśna, Czynu Społecznego, Gospodarcza, Szkolna, Leszczyńska 126.88KB Plik: ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Leśna, Czynu Społecznego, Gospodarcza, Szkolna, Leszczyńska
pdf ulice:Wyzwolenia, Kościelna, Zielona, Kuźnicza, Nowa, Powstańców, Krótka, Strażacka, Górnicza ,Żorska, Ściegiennego. 127.15KB Plik: ulice:Wyzwolenia, Kościelna, Zielona, Kuźnicza, Nowa, Powstańców, Krótka, Strażacka, Górnicza ,Żorska, Ściegiennego.
Wąskie wjazdy Przegędza.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Mikołowska 60B,111A,111B, 153B, Powstańców 8A, Damrota 1,8, 8A, 12,14,16, Poprzeczna 1,2,3,4,6,7,9, Piaskowa 1B,6, 7,10, Korfantego 10 A, 50, Leśna 5, 7, 11. 128.51KB Plik: ulice : Mikołowska 60B,111A,111B, 153B, Powstańców 8A, Damrota 1,8, 8A, 12,14,16, Poprzeczna 1,2,3,4,6,7,9, Piaskowa 1B,6, 7,10, Korfantego 10 A, 50, Leśna 5, 7, 11.
pdf ulice : Leszczyńska 12D, 40A 128.11KB Plik: ulice : Leszczyńska 12D, 40A
Sołectwo Przegędza.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Mikołowska (strona prawa od skrzyżowania z ul. Powstańców do ul. Kamieńska),Mikołowska (strona lewa od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do końca), Powstańców, Damrota, Szkolna, Polna, Kamieńska, Leśna, Piaskowa, Korfantego, 127.37KB Plik: ulice: Mikołowska (strona prawa od skrzyżowania z ul. Powstańców do ul. Kamieńska),Mikołowska (strona lewa od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do końca), Powstańców, Damrota, Szkolna, Polna, Kamieńska, Leśna, Piaskowa, Korfantego,
pdf ulice: Leszczyńska, Mikołowska (prawa strona od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Powstańców), Dworcowa, 127.29KB Plik: ulice: Leszczyńska, Mikołowska (prawa strona od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Powstańców), Dworcowa,
Wąskie wjazdy Leszczyny.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Powstańców 9A,11D,15,15A,17, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 33, 33B, 40, 42, 63, 63A, 65, 67A, 69, 71 Powstańców/ Żorska 21A, Żorska 3, 3B,7D 464.14KB Plik: ulice : Powstańców 9A,11D,15,15A,17, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 33, 33B, 40, 42, 63, 63A, 65, 67A, 69, 71 Powstańców/ Żorska 21A, Żorska 3, 3B,7D
pdf ulice : Ks.Pojdy 144, Pierchały 7, Narutowicza 2A 456.5KB Plik: ulice : Ks.Pojdy 144, Pierchały 7, Narutowicza 2A
pdf ulice : Ks.Pojdy 51B,51C, Rybnicka 53,57,61,63, Lompy 4B, 12, Polna 5, Piekarnicza 9,9B,13, 473.95KB Plik: ulice : Ks.Pojdy 51B,51C, Rybnicka 53,57,61,63, Lompy 4B, 12, Polna 5, Piekarnicza 9,9B,13,
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Żorska 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 20, 20C, 22, 28 126.1KB Plik: ulice: Żorska 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 20, 20C, 22, 28
pdf ulice: Armii Krajowej, Powstańców, Żorska, Jasna, Rogowa, Odległa, Ks. Pojdy 113, 123, 133 455.93KB Plik: ulice: Armii Krajowej, Powstańców, Żorska, Jasna, Rogowa, Odległa, Ks. Pojdy 113, 123, 133
pdf ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała 457.16KB Plik: ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała
pdf ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka 9, Dworcowa 457.01KB Plik: ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka 9, Dworcowa
Opłaty.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2019 r_.pdf 38.73KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2019 r_.pdf
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017 43.67KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015 57.8KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015 46.5KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014 56KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013 29.67KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013
Do pobrania.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 105.52KB Plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf 582.81KB Plik: Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.pdf 69.75KB Plik: Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.pdf
pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 80.9KB Plik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pdf Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej 40.94KB Plik: Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej
pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66.5KB Plik: Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
top_baner
do góry