• język migowy
 
Aktualności 31.05.2024 r.

Zmiana godzin otwarcia PSZOK

 

Informujemy, że zgodnie z nowym Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 297/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2024 r.

Od 1 czerwca 2024 r. PSZOK przyjmuje odpady:

 • w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30
 • w soboty w godzinach od 8:00 do 12:30.
 
 
 
Aktualności 14.09.2023 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2023 r.  do 31.10.2023 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Wymień makulaturę na sadzonki

Aktualności 13 Kwietnia 2023

Za minimum 5 kg czystej i suchej makulatury* oddanej w PSZOK-u będzie można otrzymać wybraną sadzonkę: róży lub krzewu owocowego.


Wymień makulaturę na sadzonki

 

Podobne działania Gmina prowadziła już w poprzednich latach i cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców.

„Akcja jest świetną okazją, aby pozbyć się zalegających w naszych domach starych gazet, niepotrzebnych, zniszczonych wyrobów papierniczych czy czystej i suchej tektury. Każdego roku na świecie zużywane są setki milionów ton papieru, dlatego tak istotną kwestią jest jego recykling. Mimo ery internetu, zapotrzebowanie na papier wciąż rośnie, a drzew ubywa. Stale zwracamy uwagę, że naszymi codziennymi wyborami, możemy pomóc planecie. Podobnie jest z tą akcją, która wpisuje się w realizację ważnych celów ekologicznych, a dodatkowo mieszkaniec zyskuje tu ekologiczny upominek”
- mówią organizatorzy akcji.

W tym roku dla osób, które oddają 5 kg makulatury w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przygotowano sadzonki róż lub krzewów owocowych: maliny, porzeczki lub agrestu. Obowiązuje limit: jedna sadzonka na jedno gospodarstwo domowe.

Łącznie przygotowano 300 sadzonek.

Akcja rusza w najbliższy piątek (14 kwietnia) i potrwa do wyczerpania zapasów.

 

Aktualności 4 kwietnia 2023 r.

Informujemy, że 7 kwietnia 2023 r. (piątek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w godzinach od 9.00 do 15.00, a 8 kwietnia 2023 r. (sobota) punkt będzie nieczynny.

Pojemniki na odpady muszą spełniać normy

Aktualności 17 Marca 2023

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętą przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta Czerwionka-Leszczyny, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów.

zdjęcie prawidłowego pojemnika

w tym miejscu pojemnik powinien być oznakowany polską normą

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

Przeciążony pojemnik może zostać uszkodzony w trakcie odbioru odpadów. Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji.

Starego typu, metalowe okrągłe pojemniki nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Może być również przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu pojemnika. Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Konieczne jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów spełniające wyżej wymienione wymagania. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą dostosowane do pojazdów specjalistycznych i tym samym nie będą mogły być opróżniane.

zdjęcie prawidłowego pojemnikaprawidłowy pojemnik 

 
Aktualności 3.03.2023
 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2023 r.  do 31.04.2023 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Zasady wywozu nieczystości ciekłych

Aktualności 2 marca 2023

Przypominamy, że właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku oraz pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami prawa.

Zasady wywozu nieczystości ciekłych - ważne informacje dla mieszkańców

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętymi przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach zmianami do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informujemy, że:

 • Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu raz na trzy miesiące.
 • Minimalną częstotliwość usuwania osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ustala się nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinno następować z wykorzystaniem przystosowanego do tego celu pojazdu asenizacyjnego.

Co ważne - właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pokwitowania za wywóz nieczystości ciekłych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków (przez okazanie faktur, paragonów lub dokumentów zapłaty za usługi wywozu). Nie ma obowiązku zawierania pisemnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub wywóz osadników, ale należy posiadać pokwitowania.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5aa Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz, prezydent miasta jest zobowiązany prowadzić kontrole wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów oraz nieprzekazanie podczas kontroli pokwitowań potwierdzających spełnienie wymagań w tym zakresie grozi karą grzywny.

Segregacja oleju po smażeniu pączków

Aktualności 8 Lutego 2023

Już wkrótce tłusty czwartek. W wielu domach roznosi się wtedy zapach pączków, faworków, donatów czy oponek. To dzień, w którym nie liczy się kalorii, jest bowiem najbardziej wyczekiwanym momentem karnawału.

Co zrobić z olejem po smażeniu pączków

Tłusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Nazywany był kiedyś zapustami, mięsopustem, karnawałem. Nazwa karnawał pochodzi od włoskiego słowa carnevale, które wzięło się z połączenia dwóch łacińskich słów carne i vale, oznaczających pożegnanie mięsa. Według tradycji, w tym dniu można się było do woli objadać. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką. Zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej pojawił się w Polsce około XVII wieku. Były przyrządzane nieco inaczej niż obecnie - w środku miały ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na niego, miał cieszyć się dostatkiem, szczęściem i powodzeniem.

Dzisiaj jest wiele sposobów przyrządzenia pączków. Można je upiec w piekarniku, ugotować na parze i usmażyć na głębokim oleju. Po smażeniu pączków w domu, należy pamiętać jednak o tym o tym, żeby nie wylewać oleju ze smażenia do kanalizacji. Taki tłuszcz tężeje w rurach i razem z innymi odpadami, tworzy tzw. góry tłuszczowe, które blokują kanalizacje i powodują liczne awarie.

Co zatem zrobić ze zużytym olejem spożywczym po smażeniu w tłusty czwartek?

Po smażeniu należy poczekać, aż tłuszcz przestygnie, a następnie, np. przy pomocy lejka, przelać do plastikowej butelki (np. po wodzie, mleku, detergentach). Pełną butelkę należy wyrzucić do specjalnego pojemnika do segregacji zużytego oleju i tłuszczu, w kolorze czarnym z pomarańczowym wiekiem. Rozmieszczenie wszystkich pojemników na terenie gminy można sprawdzić na mapie: www.segregujolej.pl/mapa.

Aplikacja zawierająca harmonogramy wywozu odpadów już działa

Aktualności 1 Lutego 2023

Zgodnie z zapowiedzią, od 1 lutego uruchamiamy nową aplikację zawierającą harmonogramy wywozu odpadów i inne użyteczne dla mieszkańca informacje. Aplikację EcoHarmonogram (dawniej Wywozik) można pobrać ze Sklepu Google Play, Windows Store oraz Apple Store.

EcoHarmonogram

Oferta aplikacji jest szersza niż poprzedniej. Zawiera ona:

 • harmonogram wywozu odpadów
 • powiadomienia o terminach odbioru odpadów oraz płatnościach
 • objaśnienia segregacji odpadów
 • wyszukiwarkę, gdzie wrzucić konkretne odpady
 • informacje na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (godzinny otwarcia, objaśnienia co można oddać w Punkcie)
 • listę punktów odbierających przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory
 • informacje na temat jakości powietrza
 • możliwość dokonywania zgłoszeń
 • gry: „Akcja segregacja” i „Sortowniś”

 

Aplikację można pobrać:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram

Windows Store: https://www.microsoft.com/pl-pl/p/ecoharmonogram/9wzdncrd2wbl#activetab=pivot:overviewtab

Apple Store: https://apps.apple.com/pl/app/eco-harmonogram/id1043086815?l=pl

 Aktualności 30 grudnia 2023 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości korzystania z aplikacji Wywozik Czerwionka-Leszczyny. Jednocześnie informujemy, że trwają prace związane z udostępnieniem nowej aplikacji informującej mieszkańców o wywozach odpadów. Informacja o dostępności nowej aplikacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy pod linkiem https://www.czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/ekoakcja-aktualnosci.    Za utrudnienia przepraszamy.


Aktualności 23 grudnia 2022 roku

Informujemy, że w sobotę 24 i 31 grudnia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny

Ekopiknik - zmiana miejsca wydarzenia

Aktualności 15 Września 2022

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się rodzinny piknik połączony z warsztatami, panelami eksperckimi, zabawami i niespodziankami dla uczestników. Ze względu na prognozowane deszcze wydarzenie odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynacch, a nie jak planowano - na terenie leszczyńskiego Zameczku.

Plakat Ekopiknik

Ekopiknik #ZielonoNAM

Aktualności 9 Września 2022

Już 18 września (niedziela) w godzinach 15:00-19:00, na terenie Zameczku w Leszczynach odbędzie się rodzinny piknik połączony z warsztatami, panelami eksperckimi, zabawami i niespodziankami dla uczestników. Wydarzenie uświetni swoim występem zespół Carrantuohill!

plakat Ekopikniku

EKOPIKNIK #ZielonoNAM to kolejna odsłona projektu „DbajMY, segregujMY, reagujMY”, którego celem jest promocja troski o środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej gospodarki odpadami.

Dla uczestników EKOPIKNIKU #ZielonoNAM przygotowaliśmy wiele atrakcji. Zapraszamy!

Aktualności 2.09.2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2022 r.  do 31.10.2022 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Jak segregować oleje jadalne ?

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje się ok. 70 pojemników przeznaczonych do segregacji zużytego oleju i tłuszczu jadalnego. Do pojemników należy wrzucać tylko jadalny zużyty olej i tłuszcz - nie są one przeznaczone do olejów i smarów silnikowych, hydraulicznych, technicznych, ani innych przemysłowych. Nie wrzucamy do nich również innych odpadów!

 

Jak segregować oleje jadalne

Jak segregować oleje?

 • Przygotuj plastikową butelkę (PET) z dobrym zamknięciem
 • Tłuszcz stały rozpuść lub przełóż do butelki za pomocą papierowego ręcznika/ Olej schłódź do temperatury 40C
 • Olej ostrożnie wlej do butelki

Zużyty olej jadalny należy przelać do butelki PET. Olej dobrze wlewa się do butelki z szeroką szyjką, na przykład takiej po mleku. Butelka musi być plastikowa - nie należy używać szkła, które pęka po wrzuceniu do pojemnika.

Jeśli pojemnik do segregacji oleju nie znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, najlepiej dotarcie do niego połączyć z inną czynnością, aby zaoszczędzić czas. Można to zrobić na przykład w drodze do pracy, szkoły lub na zakupy. Zużyty olej można zabrać ze sobą na spacer z psem lub wybrać się na małą wycieczkę lub spacer do mniej innej części miasta. Mały PET można wziąć do ręki podczas regularnego biegania, co przyniesie podwójne korzyści.

 

Jak wlać olej do butelki PET?

Zasadniczo istnieją 2 opcje. Wlać bezpośrednio do PET lub przez „naczynie zastępcze”.

Najpierw pierwsza opcja - bezpośrednio do butelki PET. Do segregacji nadaje się każda butelka PET - od klasycznej wody mineralnej, po słodzone napoje, soki, zużyty olej (powinna być łatwa do zamknięcia), po detergenty. Idealnie, jeśli butelka ma szeroką szyjkę (mrożona herbata, niektóre rodzaje soków itp.), olej można do niej łatwiej wlać. W przypadku pojemników na detergent istnieje ryzyko, że nie zmieszczą się one wtedy w otworze pojemnika. Pewnością są więc klasyczne butelki PET z napojów, w różnych objętościach. W przypadku gospodarstw domowych z mniejszą ilością oleju zalecamy nalewanie bezpośrednio do butelki. Zdecydowanie lepiej wlać olej do butelki przez lejek, zwłaszcza jeśli ma węższą szyjkę i musimy przelać większą ilość oleju. Jeśli olej zawiera wiele resztek jedzenia (np. z marynowanych warzyw lub smażenia i pieczenia), można je wyłapać przez sito. Jeśli utkną w lejku, możesz wepchnąć je do butelki, mogą jednak spowodować zatkanie lejka i rozlanie oleju. Zaleca się użycie lejka z możliwie najszerszym otworem przepływu. Olej powinien być wlewany do PET powoli i ostrożnie, tak aby nie wylewał się poza krawędź lejka. Rozlany olej może sprawić wiele kłopotów. Nigdy nie wlewaj gorącego oleju do butelki PET, może się stopić i spalić !!

Drugą opcją jest zebranie olejów i tłuszczów najpierw w „naczyniu zastępczym”, do którego olej prościej się wlewa, dodatkowo wytrzymuje on wyższe temperatury oleju. Odpowiednim pojemnikiem wydaje się być słoik o pojemności 0,7 l z zakrętką. W takim naczyniu możesz zbierać olej, aż do momentu jego napełnienia i dopiero wtedy wlać go do butelki PET. Nawet przy użyciu takiego naczynia należy zawsze pamiętać, aby gorący olej lub tłuszcz ostygł! Naczynie należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzać i gdzie nie ma ryzyka przewrócenia się lub rozbicia (np. szafka pod zlewem, spiżarnia). Zaletą tej metody zbierania oleju jest to, że olej wlewa się do słoika znacznie łatwiej niż do butelki PET. Jeśli będziesz wlewać olej z frytkownicy lub z innego większego naczynia, uważaj, aby nie przepełnić butelki. Uważaj również, aby nie rozlać oleju podczas końcowego przelewania. Powoli wlewaj olej, aby mógł przepłynąć przez lejek. Wyciekający olej to nic przyjemnego. Podłoga lub zabudowa kuchenna pozostaną wtedy tłuste od oleju, a olej może dostać się do najmniejszych spoin, a nawet zniszczyć drewnianą podłogę.

Większe ilości oleju (np. z patelni) lepiej wlewać powoli, ale równomiernym strumieniem. Energiczne przechylanie garnka spowoduje wypłynięcie oleju z zewnątrz i kapanie dookoła naczynia.

Zawsze miej pod ręką ręcznik papierowy lub chusteczkę higieniczną, aby móc szybko zetrzeć kapiący olej. Dla większego bezpieczeństwa dobrze jest również umieścić butelkę PET w zlewie. Wszelkie wycieki nie spowodują większych szkód.

Tłuszcze takie jak masło, smalec czy utwardzone tłuszcze - jak wlewać je do PET?

Gdy użyjesz słoika jako naczynie zastępcze, zdejmij tłuszcz za pomocą drewnianej łyżki. Problem może wystąpić podczas nalewania do butelki PET, gdzie kawałki tłuszczu mogą zatkać lejek. Rozwiązaniem jest wstawienie szklanki do kuchenki mikrofalowej na kilkadziesiąt sekund i pozostawienie tłuszczu do rozpuszczenia.

Zestalony tłuszcz można również podgrzać na patelni, w naczyniu do pieczenia lub garnku i wlać go do PET, gdy tylko się rozpuści. Tłuszcze rozpuszczają się zwykle w okolicach 40 °C, więc nie musisz się martwić o pęknięcia czy zapadnięcie się butelki.

 • W przypadku przechowywania oleju w „naczyniu zastępczym”: szczelnie zamkniętą butelkę PET przechowuj do chwili, gdy będzie pełna.
 • Pełną butelkę wrzuć do najbliższego pojemnika przeznaczonego do segregacji olejów

Niezależnie od wybranej metody i butelki, po napełnieniu należy dobrze ją zamknąć i zanieść do najbliższego pojemnika na olej - https://www.segregujolej.pl/mapa/ Butelkę PET należy wrzucić do pojemnika. Nigdy nie wlewaj oleju bezpośrednio do pojemnika!

 

Komunikat

12.04.2022 r.

Informujemy, że w piątek 15 kwietnia br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych (PSZOK) czynny będzie do godziny 14.00,  w sobotę 16 kwietnia br. PSZOK będzie nieczynny.

Aktualności

3.03.2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2022 r.  do 30.04.2022 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do pobrania.

Aktualności 

19.01.2022 r.

Informujemy, że w piątek 21 stycznia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych będzie nieczynny

Aktualności

10.01.2022 r.

Informacja o terminie zakończenia umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art.6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązuje do 31.05.2022 roku.

                                                           Z up. Burmistrza  Pełnomocnik ds. Planowania Rozwoju i Gospodarki

                                                                                             Grzegorz Wolnik

Aktualności

5.01.2022 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2024 r.

W związku z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Burmistrz informuje, że właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do dnia 7.03.2022 r. może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza  do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała  w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć burmistrzowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu się  z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Odwołanie ww. oświadczeń jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa zawarta przez gminę  w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i  nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów  32 42 959 33, 32 42 959 43

                                                                                          

                                                           Z up. Burmistrza  Pełnomocnik ds. Planowania Rozwoju i Gospodarki

                                                                                             Grzegorz Wolnik

 

KOMUNIKAT

Aktualności 30.12.2021 r.

Informujemy, że w piątek 31 grudnia 2021 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych czynny będzie do godziny 14.00

KOMUNIKAT

Aktualności 20.12.2021 r.

 

KOMUNIKAT

Aktualności 08.09.2021 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2021 r.  do 31.10.2021 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (pdf.)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (pdf.)

KOMUNIKAT
Aktualności 24.05.2021 r.

Informujemy, że w piątek 4 czerwca 2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny

KOMUNIKAT
Aktualności 28.04.2021 r.

Informujemy, że w sobotę tj. 1 maja 2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny

 

KOMUNIKAT

Aktualności 1.04.2021 r.

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 2.04.2021 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny do godziny 14.00, dnia 3.04.2021 r. Punkt nieczynny.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Aktualności 12.03.2021 r.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2021 r.  do 30.04.2021 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku

Aktualności 8.03.2021 r.

Przypominamy, że Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie, które zapowiedziane zostały w sierpniu 2020 roku.

 Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku

Od kwietnia br. obowiązywać będzie gromadzenie bioodpadów w pojemnikach, a nie w workach. Marzec jest okresem przejściowym, kiedy bioodpady będą odbierane zarówno w workach, jak i pojemnikach.


Przypomnijmy, że od czerwca 2020 r. obowiązuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 zł na osobę miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów. Decyzja o kompostowaniu jest dobrowolna i zależy od właściciela nieruchomości. Kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w taki sposób, że bioodpady układa się warstwowo na przepuszczalnym podłożu ze swobodnym dopływem powietrza. Zaleca się, aby powstające na terenach nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady w pierwszej kolejności były wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Minimalna pojemność kompostownika przydomowego do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne wynosi 500 l.

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów, spod drzwi odbierany będzie dodatkowo jeden pojemnik z bioodpadami (jeden pojemnik na jeden odbiór zgodnie z terminem podanym w harmonogramie).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zdecyduje się na kompostowanie bioodpadów, spod drzwi odbierane będą dwa pojemniki z bioodpadami (dwa pojemniki na jeden odbiór zgodnie z terminem podanym w harmonogramie). Każdą dodatkową ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych można oddać w PSZOK-u.

Zgodnie z regulaminem, pojemniki na odpady mogą mieć pojemność 120 l, 240 l lub 1100 l.

Odbiór bioodpadów dla budynków jednorodzinnych następuje w okresie od kwietnia do października - 1 raz na 2 tygodnie, a w pozostałych miesiącach - 1 raz w miesiącu.

Od 19 lutego obowiązują limity na odbiór frakcji odpadów budowlanych i rozbiórkowych i wynosić one będą tonę na rok na jedną nieruchomość/lokal mieszkalny w ramach ponoszonej opłaty.

Od 19 lutego w ramach jednej nieruchomości/ lokalu mieszkalnego wprowadzony został limit dotyczący odbioru opon, który wynosić będzie 4 szt. opon na jedną nieruchomość/lokal mieszkalny na rok.

„Mamy świadomość, że wprowadzenie obowiązku gromadzenia bioodpadów w pojemnikach, może stanowić uciążliwość dla mieszkańca. Jest to jednak działanie wielu miast, którego celem jest troska o ekologię - mówi Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny. - Branża ochrony środowiska podkreśla aspekty ekologiczne, apelując do naszych mieszkańców, za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta, o ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych. Zwraca uwagę, aby bioodpady dostarczane były luzem, czyli pozbawione worków foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych. Firmy odpowiedzialne za odbiór i przetworzenie bioodpadów są zmuszone dodatkowo opróżniać każdy worek foliowy, który nie nadaje się do dalszego recyklingu z uwagi na jego zanieczyszczenie. Odpad zbierany w worku jest dużo trudniejszy w przetworzeniu, jest już zagnity i wprowadzenie do niego procesów kompostowania jest bardzo uciążliwe i kosztowne. Warto także podkreślić, że ostatnich latach nastąpił gwałtowny przyrost ilości „produkowanych” odpadów zielonych przez mieszkańców. Ta frakcja odpadów jest bardzo ciężka i ma znaczny wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania. Mam nadzieję, że zmiana w regulaminie, pozwoli nam przynajmniej w części ograniczyć niekorzystny wzrost kosztów gospodarowania odpadami. Obecnie obserwujemy, że przy niektórych posesjach wystawianych jest kilkadziesiąt brązowych worków na jeden odbiór! Koszone są graniczące z posesjami łąki, pola, a odpady z tego terenu nie powinny trafiać do strumienia odpadów komunalnych, za który wszyscy mieszkańcy ponoszą wspólną opłatę. Warto zwrócić uwagę, że w wielu miastach pojawiają się odwrotne trendy, aby nie kosić zieleni. Ma to bowiem dobroczynny wpływ na wspieranie bioróżnorodności, ale też sposób na oczyszczanie powietrza z pyłu i pochłanianie dwutlenku węgla. Pomaga też walczyć z suszą, która doskwiera nam coraz mocniej. Rozumiem, że chcemy mieć pięknie przystrzyżone trawniki wokół domu, niestety gospodarowanie odpadami jest branżą niezwykle wymagającą, także pod względem naszej sumienności, zorganizowania, ale i portfela. Instalacje do przetwarzania odpadów biją na alarm, zwracając uwagę, że doszły już do granicy możliwości przetwarzania bioodpadów w regionie. Deklarują ograniczenie ilości przyjmowania odpadów zielonych i odejście od odbioru odpadów w workach. Zbieranie odpadów w pojemnikach ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, sprawić także, że bioodpady będą bardziej suche, łatwiejsze w załadunku i transporcie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę na rzecz dobra naszego środowiska”.

 

08.03.2021 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn

 
 
05 / 02 / 2021
Stawki za śmieci pójdą w górę
 
Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach przyjęte zostały nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami. Będą one obowiązywać od marca br. Niestety, tak jak w wielu miejscowościach, opłaty pójdą w górę.

Na zdjęciu: worki z odpadami

Dlaczego drożeją śmieci?

Powodów jest wiele - drożeje ich wywóz i zagospodarowanie, ma to związek ze wzrostem kosztów pracy - wzrasta minimalne wynagrodzenie, koszt składowania odpadów na składowisku i opłata za umieszczenie odpadów na składowisku tzw. opłata marszałkowska, a także wzrost cen energii materiałów i usług, kosztów transportu odpadów i zmiany techniczne instalacji. Warto zaznaczyć, że na powyższe składowe Gmina i Miasto nie ma wpływu.

„Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów znajdującego się w Leszczynach, koszty administracyjne systemu, a także koszty edukacji ekologicznej” - wyjaśnia Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

 
W roku 2019 stawka za odbieranie i zagospodarowanie 1 tony odpadów przez firmę zewnętrzną wynosiła 412,74 zł, w roku 2020 stawka za odbieranie wynosiła 522,29 zł, więcej o 109,55 zł, w tym roku - 656,64 zł, zatem mamy wzrost o kolejne 134,35 zł na każdej tonie odebranych odpadów.

 Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania, tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy.

 Tymczasem, średnia ilość odpadów odebranych na jednego mieszkańca w kg także stale rośnie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w 2013 r. 1 mieszkaniec w naszej gminie wytwarzał 334 kg odpadów rocznie - w 2020 r. 598 kg obserwujemy więc wzrost aż o 264 kg.

 
Na zdjęciu: worki z odpadami przy jednej z posesji
 
Najgwałtowniej rosną ilości „produkowanych” przez mieszkańców odpadów zielonych. Ta frakcja odpadów jest bardzo ciężka i ma znaczny wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania. Obecnie obserwujemy, że przy niektórych posesjach wystawianych jest kilkadziesiąt brązowych worków na jeden odbiór! Koszone są graniczące z posesjami łąki, pola, a odpady z tego terenu nie powinny trafiać do strumienia odpadów komunalnych, za który wszyscy mieszkańcy ponoszą wspólną opłatę. Dla przykładu, w lipcu 2020 r. odebraliśmy aż 673,02 ton bioodpadów, co stanowi ponad 30% całego strumienia. A ponieważ wysokość stawki za odebranie i zagospodarowanie jednej tony odpadów wynosi 656,64 zł osoba, która wystawi ok. 50 brązowych, ciężkich worków z trawą na jeden odbiór przekazuje do systemu odpad, za który wszyscy płacimy ponad 656 zł.

 Istotne znaczenie na koszty związane z wykonaniem usługi przez firmę wybraną w drodze przetargu mają czynniki wymienione na wstępie tj.

 •   wzrost „opłaty marszałkowskiej”
Tabela - Stawki za składowanie tony odpadów: 2017 rok - 140 złotych, 2018 rok - 170 złotych, 2019 rok - 220 złotych, 2020 rok - 270 złotych
 • wzrost płacy minimalnej z 1850 zł w 2016 r. do 2800 zł w 2021 r.,
 • ogólny wzrost cen energii, towarów i usług
 • wzrost wymogów technicznych m.in. instalacji do przetwarzania odpadów
 • wzrost kosztów transportu, przy którym warto się na chwilę zatrzymać. Im gmina ma mniejszy obszar i bardziej zwartą zabudowę, tym koszty transportu są niższe. Na koszty ma też więc wpływ specyfika naszej gminy, mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze (powierzchnia gminy porównywalna do powierzchni Rybnika), gdzie dominuje zabudowa niska - domy jednorodzinne, często rozproszone. Do każdego domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste - odbiór wychodzi taniej. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów - biodegradowalnych i popiołu.

Ile zapłacimy?

Od 1 marca obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami:
 •  29,50 zł od osoby w przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 •  26,00zł za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkującą nieruchomość.

W przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawka wynosi 59,00 zł.

 Ile płacą nasi sąsiedzi?

Tabela - podstawowa opłata miesięczna od osoby w sąsiednich miejscowościach: Rybnik - 24 złote, Ornontowice - 29 złotych, Orzesze - 33 złote, Knurów - 24 złote, Gierałtowice - 36 złotych 30 groszy, Mikołów - 29 złotych, Wodzisław - 26 złotych 10 groszy, Jejkowice - 26 złotych
„Gmina nie może dokładać do gospodarki odpadami z budżetu, bo nie ma takiego umocowania prawnego, jednocześnie nie może finansować innych zadań ze środków pochodzących z opłaty. Mieszkańcy nie mogą płacić za odpady więcej niż wynika to z wydatków ponoszonych przez gminę. Pojawiające się czasem głosy, wedle których gminy zwiększają opłaty za śmieci, aby podratować budżet są kompletnie nieprawdziwe” - zaznacza Elżbieta Student.

 Jak policzyliśmy nową stawkę?

Prognozowana łączna suma wydatków przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w 2021 r. przy założeniu, że odpady będą wytwarzane w ilości 1 600 ton miesięcznie:

 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów (oferta złożona w przetargu publicznym) 1 620 ton * 656,64 zł = 12 765 081,60

 2. Pozostałe koszty funkcjonowania systemu - 780 000,00

 • wynagrodzenia pracowników,
 • obsługa PSZOK,
 • koszty edukacji ekologicznej,
 • usługi pocztowe

Łączny przewidywany koszt funkcjonowania systemu 13 545 081,60

Prognozowane wpływy z części nieruchomości niezamieszkałych - 420 000,00

Koszty funkcjonowania systemu pomniejszone o wpływy z nieruchomości niezamieszkałych 13 125 081,60 zł

 1. Liczba zadeklarowanych mieszkańców na koniec 2020 r. - 37 066 osób

 2. Średnia stawka opłaty na 1 mieszkańca na miesiąc w 2021 r. - 29,50 zł.

Powyższe koszty funkcjonowania systemu wyliczone są w oparciu o art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na zapisy przedmiotowej ustawy gminy nie mają wpływu.

KOMUNIKAT

31.12.2020 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 31.12.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny do godziny 14.00

KOMUNIKAT

16.12.2020 r.

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Żużel i popiół

29 września 2020 r.

Od października br. odpady żużla i popiołu odbierane będą wyłącznie w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy, że odpady żużla i popiołu nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami i nie należy wyrzucać ich do pojemników na niesegregowane zmieszane odpady komunalne.

Powszechna akcja odszczurzania

7 września 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające  nieruchomościami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć) 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć)

KOMUNIKAT

14.08.2020 r.

Informujemy, że 28.08.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6 będzie zamknięty.

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku

 14 Sierpnia 2020 r.

Od 22 sierpnia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obowiązywać będzie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie, przyjęty przez Radę Miejską podczas sesji 31 lipca br.

Najważniejsze zmiany w zakresie gospodarowania odpadami:

 • Od października br. obowiązuje gromadzenie bioodpadów w pojemnikach, a nie w workach.

Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 zł na osobę miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów. Decyzja o kompostowaniu jest dobrowolna i zależy od właściciela nieruchomości. Kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w taki sposób, że bioodpady układa się warstwowo na przepuszczalnym podłożu ze swobodnym dopływem powietrza. Zaleca się, aby powstające na terenach nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady w pierwszej kolejności były wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Minimalna pojemność kompostownika przydomowego do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne wynosi 500 l.

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów, spod drzwi odbierany będzie dodatkowo jeden pojemnik z bioodpadami (jeden pojemnik na jeden odbiór zgodnie z terminem podanym w harmonogramie).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zdecyduje się na kompostowanie bioodpadów, spod drzwi odbierane będą dwa pojemniki z bioodpadami (dwa pojemniki na jeden odbiór zgodnie z terminem podanym w harmonogramie). Każdą dodatkową ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych można oddać w PSZOK-u.

Zgodnie z regulaminem, pojemniki na odpady mogą mieć pojemność 120 l, 240 l lub 1100 l.

Odbiór bioodpadów dla budynków jednorodzinnych następuje w okresie od kwietnia do października - 1 raz na 2 tygodnie, a w pozostałych miesiącach - 1 raz w miesiącu.

 • Od 1 stycznia 2021 r. Gmina rezygnuje z odbierania odpadów komunalnych z części nieruchomości niezamieszkałych. Nie dotyczy to właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest: a) działalność oświatowa, b) działalność przeciwpożarowa, c) działalność administracji publicznej, d) działalność kulturalna, e) działalność dostawy wody i oczyszczalni ścieków, f) działalność jednostek gospodarki komunalnej, g) działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz h) cmentarzy.

Właściciele pozostałych nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, mającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Gmina nie będzie już pośredniczyć w organizowaniu odbioru odpadów z tych miejsc.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na terenie której prowadzona jest działalność o charakterze społeczno-użytecznym wymieniona powyżej w pkt. a - h, ma obowiązek złożenia oświadczenia z deklaracją pozostania w systemie.

Oświadczenie 

 • Od 1 stycznia obowiązywać będą limity na odbiór frakcji odpadów budowlanych i rozbiórkowych i wynosić one będą do pół tony na rok na jedną nieruchomość/lokal mieszkalny w ramach ponoszonej opłaty.
 • Od 1 stycznia w ramach jednej nieruchomości/ lokalu mieszkalnego wprowadza się limit dotyczący odbioru opon, który wynosić będzie 4 szt. opon na jedną nieruchomość/lokal mieszkalny na rok.

„Mamy świadomość, że wprowadzenie obowiązku gromadzenia bioodpadów w pojemnikach, może stanowić uciążliwość dla mieszkańca. Jest to jednak działanie wielu miast, którego celem jest troska o ekologię i odpowiedź na apele firm zajmujących się odbiorem i przetwarzaniem odpadów zielonych - mówi Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

- Branża ochrony środowiska podkreśla aspekty ekologiczne, apelując do naszych mieszkańców, za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta, o ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych. Zwraca uwagę, aby bioodpady dostarczane były luzem, czyli pozbawione worków foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych.

Firmy odpowiedzialne za odbiór i przetworzenie bioodpadów są zmuszone dodatkowo opróżniać każdy worek foliowy, który nie nadaje się do dalszego recyklingu z uwagi na jego zanieczyszczenie. W 2019 roku mieszkańcom Gminy i Miasta wydano aż ok. 1 000 000 sztuk brązowych worków. Odpad zbierany w worku jest dużo trudniejszy w przetworzeniu, jest już zagnity i wprowadzenie do niego procesów kompostowania jest bardzo uciążliwe i kosztowne.

Warto także podkreślić, że ostatnich latach nastąpił gwałtowny przyrost ilości „produkowanych” odpadów zielonych przez mieszkańców. Ta frakcja odpadów jest bardzo ciężka i ma znaczny wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania. Mam nadzieję, że zmiana w regulaminie, pozwoli nam przynajmniej w części ograniczyć niekorzystny wzrost kosztów gospodarowania odpadami. Obecnie obserwujemy, że przy niektórych posesjach wystawianych jest kilkadziesiąt brązowych worków na jeden odbiór! Koszone są graniczące z posesjami łąki, pola, a odpady z tego terenu nie powinny trafiać do strumienia odpadów komunalnych, za który wszyscy mieszkańcy ponoszą wspólną opłatę. Dla przykładu, w lipcu br. odebraliśmy aż 673,02 ton bioodpadów, co stanowi ponad 30% całego strumienia. Wysokość stawki za odebranie i zagospodarowanie jednej tony odpadów wynosi 522,29 zł. Osoba, która wystawi ok. 50 brązowych, ciężkich worków z trawą na jeden odbiór przekazuje do systemu odpad, za który wszyscy płacimy ok. 500 zł.

Warto zwrócić uwagę, że w wielu miastach pojawiają się odwrotne trendy, aby nie kosić zieleni. Ma to bowiem dobroczynny wpływ na wspieranie bioróżnorodności, ale też sposób na oczyszczanie powietrza z pyłu i pochłanianie dwutlenku węgla. Pomaga też walczyć z suszą, która doskwiera nam coraz mocniej. Rozumiem, że chcemy mieć pięknie przystrzyżone trawniki wokół domu, niestety gospodarowanie odpadami jest branżą niezwykle wymagającą, także pod względem naszej sumienności, zorganizowania, ale i portfela. Instalacje do przetwarzania odpadów biją na alarm, zwracając uwagę, że doszły już do granicy możliwości przetwarzania bioodpadów w regionie. Deklarują ograniczenie ilości przyjmowania odpadów zielonych i odejście od odbioru odpadów w workach. Zbieranie odpadów w pojemnikach ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, sprawić także, że bioodpady będą bardziej suche, łatwiejsze w załadunku i transporcie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę na rzecz dobra naszego środowiska”.

KOMUNIKAT

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w dzielnicy Leszczyny ul. Polna 6 powrócił do stałych godzin otwarcia tj. codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00

KOMUNIKAT

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Pszok) pozostają skrócone do odwołania.

Poniedziałek  -  Piątek   od 9.00 do 15.00 

Sobota  od 9.00 do 12.00

KOMUNIKAT

24.06.2020 r.

Informujemy, że do 30 czerwca br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) czynny będzie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, a w soboty w godzinach od 9.00 do 12.00

KOMUNIKAT

30 marca 2020 r.

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w kwietniu nie będzie pobierana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Prosimy o dokonywanie wpłat za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

30 marca 2020 r.

Informujemy Mieszkańców, że od dzisiaj firma wznawia odbieranie odpadów selektywnych z nieruchomości jednorodzinnych.

Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.

Informacja dotycząca worków do selektywnej zbiórki odpadów

23 marca 2020 r.

(kiknij aby otworzyć)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA ŚWIADCZONYCH USŁUG

17 marca 2020 r.

(kliknij aby otworzyć)

UWAGA  informacja o czasowym zamknięciu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dotyczy Punktu mieszczącego się w Knurowie.

Powszechna akcja odszczurzania

05 marca 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć) 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć)

 

Zmiana terminu złożenia deklaracji

13 września 2019 r

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Od 6 września zmienia się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
 • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
 •  w związku ze śmiercią mieszkańca   złoży  deklarację  w terminie do 6 miesięcy od  dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.    

 

Zielona Wyspa Śląsk - zapraszamy na pełne atrakcji wydarzenia

 
Aktualności 11 września 2019 r

Koncert zespołu Carrantuohill, liczne warsztaty kreatywne oraz festiwal kolorów - to tylko niektóre z atrakcji Rodzinnego Pikniku Ekologicznego „Zielona Wyspa Śląsk”, który odbędzie się 15 września na placu rekreacyjnym w Czerwionce. W tym roku piknikowi towarzyszyć będzie Festiwal Organizacji Pozarządowych oraz Europejskie Dni Dziedzictwa.

Po sukcesie i wielkim zainteresowaniu mieszkańców ubiegłorocznym piknikiem, organizatorzy - Urząd Gminy i Miasta, Miejski Ośrodek Kultury oraz zespół Carrantuohill - postanowili powtórzyć to wyjątkowe promujące dbałość o ekologię wydarzenie.

Na uczestników pikniku czekać będą warsztaty ceramiczne, zajęcia z rękodzieła, warsztaty ekologiczne Nadleśnictwa Rybnik, warsztaty tańca irlandzkiego, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz warsztaty przygotowane przez Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, podczas których można było stworzyć CD ZOO, gąsienicę z nakrętek, wazoniki z butelek, las w słoiku, czy bransoletki z gumek recepturek. Dzieci będą mogły również dowiedzieć się sporo o segregacji, wziąć udział w grach, zabawach i ekoquizach, a także zobaczyć, co się dzieje z odpadami, które trafiają do ogromnej śmieciarki, sprawdzić konsekwencje spalania odpadów na specjalnie przygotowanym symulatorze spalania.

O muzyczną stronę Rodzinnego Pikniku Ekologicznego zadbał zespół Carrantuohill, który od wielu lat włącza się aktywnie w promowanie ekologicznego trybu życia i postaw proekologicznych.

Gratką dla uczestników będzie festiwal kolorów holi. Wyrzuty proszków holi zaplanowano w godz. 16.00, 17.00, 18.00.

Imprezę rozpoczniemy od wręczenia nagród małym artystom, którzy zdobyli wyróżnienia w konkursie plastycznym „Zielone wakacje w Czerwionce-Leszczynach".

Oto laureaci:
Laura Zelek
Magdalena Gamza
Paweł Kania
Emilia Krawczyk
Barbara Gamza
Agata Puk
Antoni Tarnecki
Wiktor Czyżycki
Karolina Kubica
Franciszek Kuchta
Paweł Zasada
Zofia Kozakiewicz
Marta Kozakiewicz
Agata Pietrzyk
Natalia Pietrzyk
Nadia Płanica
Zofia Skwara
Agata Kuchta
Justyna Kuchta
Kinga Stawska
Natalia Perlińska 
Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy w najbliższą niedzielę o godz. 15.00 na plac rekreacyjny.

W tym roku piknik ekologiczny połączony został z Festiwalem Organizacji Pozarządowych, a także z Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

Zainteresowanych, którzy chcieliby zwiedzić osiedle Familoków z przewodnikiem, zapraszamy o godz. 15.15 na miejsce zbiórki przy ul. Mickiewicza 10.

Prezentacja organizacji pozarządowych będzie miała miejsce w godz. 18.00 - 19.00

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

Powszechna akcja odszczurzania

2 września 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2019r. do 31.10.2019r.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć) 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (kliknij aby otworzyć)

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Od 1 października czeka nas wzrost opłat za gospodarowanie odpadami. W miniony piątek nowe stawki zostały przyjęte podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Mieszkańców naszej gminy, podobnie jak w większości gmin w Polsce, dotknie fala znacznych podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Skąd biorą się te podwyżki?

„Stawka ta jest znacznie wyższa od obowiązującej do tej pory. Dlatego chcę, aby mieszkańcy poznali sposób kalkulowania oraz to, co w sposób obiektywny na nią wpływa” - zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. 

System musi się samofinansować

System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gminy nie mogą ani zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać z innych źródeł swoich dochodów. „Dokonaliśmy licznych, niezwykle rzetelnych analiz i zestawień, z których wynika jednoznacznie, że aby system się finansował musimy wprowadzić, co najmniej takie stawki, jak zaproponowane. Warto podkreślić, że wysokość przedstawionej opłaty zawiera tylko niezbędne koszty. Nie ma w nich finansowego bufora bezpieczeństwa, nadwyżki np. na wypadek zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Pojawiające się czasem głosy, wedle których gminy zwiększają opłaty za śmieci, aby podratować budżet są kompletnie nieprawdziwe” - mówi Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Co ma wpływ na koszty:

Opłata za korzystanie ze środowiska

Ważnym czynnikiem, który ma wpływ na koszty jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, zwanej potocznie opłatą “marszałkowską”, o wysokości której decyduje Minister Środowiska. - „Ten wzrost jest najbardziej istotnym czynnikiem, który wpływa na zachowanie się rynku odpadów” - mówi naczelnik E. Student. W okresie od 2017 do 2020 r. wzrost opłaty “marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów wyniósł aż 263 proc. Ta opłata za korzystanie ze środowiska ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

Wzrost wymagań technicznych

Jako inną przyczynę wzrostu opłaty za śmieci wskazywany jest wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 r. Mowa o restrykcyjnych przepisach dotyczących wyposażenia zakładów w kosztowne systemy monitoringu wizyjnego i inne technologiczne wymagania.

Wzrost cen energii

Podwyższenie opłaty śmieciowej powoduje też wzrost cen energii dla dużych podmiotów gospodarczych. Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku wzrosły i to w sposób znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad 60 proc. wyższe niż w 2018 r.

Wzrost płacy minimalnej

Zwiększenie opłaty spowodowane jest też, jak wskazują samorządy, wzrostem płacy minimalnej. W 2017 r. płaca minimalna wynosiła 2000 zł. W przyszłym roku będzie równa 2450 zł. To wzrost o 16 proc.

Wzrost cen paliwa

Na ten stan rzeczy ma mieć także wpływ wzrost cen paliwa. Koszty transportu, co oczywiste, mają wpływ na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania odpadami.

I co bardzo ważne, jako Urząd Gminy i Miasta nie mamy na te koszty żadnego wpływu. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wzrost opłaty, a które są niezależne od gminy.

 Ważne - stale wytwarzamy więcej śmieci!

„Co niezwykle ważne, obserwujemy, że nasi mieszkańcy stale wytwarzają więcej śmieci, a to kosztuje - mówi E. Student. - Porównujemy dane rok do roku i liczby ciągle rosną. W 2012 roku wytwarzaliśmy 12 441,8 ton odpadów, w roku 2015 - 17 686,14 ton, a w roku 2018 - 21 123,11 ton, co oznacza, że każdy mieszkaniec wywarza rocznie 566 kg odpadów (dla porównania jeden mieszkaniec Knurowa wytwarza ich 420 kg)! To ogromna ilość, za którą niestety trzeba zapłacić. Lawinowo rosną śmieci biodegradowalne, ich ilość w 2018 wzrosła o prawie 80 % w stosunku do 2012 roku. Oczywiście, dobrze, że śmieci trafiają do systemu, a nie do lasu lub do pieca, ale miejmy na uwadze, że każdy wytworzony odpad oznacza koszty dla nas wszystkich”.

 Duży obszar gminy

Na koszty ma też wpływ specyfika naszej gminy, mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze (powierzchnia gminy porównywalna do powierzchni Rybnika), gdzie dominuje zabudowa niska - domy jednorodzinne, często rozproszone. Do każdego domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste - odbiór wychodzi taniej. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów - biodegradowalnych i popiołu.

 Jak segregujemy?

„Niestety, tutaj też większość z nas powinna zwrócić uwagę na poprawny sposób segregacji odpadów. Już niebawem przekażemy Państwu kolejne, nowe ulotki z informacjami. Bardzo często odpady zmieszane są „niedosegregowane”, traktowane jak worek do którego możemy wyrzucić wszystko. A to również ma wpływ na koszty! Z takim stanem rzeczy borykamy się często na osiedlach. Tutaj warto przy okazji podkreślić, że mieszkańcy nie zapoznają się z harmonogramami odbierania odpadów np. tuż po odbiorze śmieci wielkogabarytowych wystawiają kolejne, co ma wpływ na estetykę przestrzeni. Często słyszymy komentarze, że na terenie śmietników panuje bałagan, zalegają stare meble, rozsypany jest gruz. Każdy z nas dysponuje harmonogramem odbierania i powinien zadbać o estetykę swojego miejsca zamieszkania, ze względu na siebie i swoich sąsiadów” - podkreśla E. Student.

Pamiętajmy, że nieosiąganie poziomów recyklingu wpłynie na nałożenie kar na gminę. Oznacza to także wyższe koszty zagospodarowania odpadów np. poziom odzysku w przypadku tworzyw sztucznych, szkła i papieru w 2016 r. wynosił 18 procent, a w 2020 wyniesie już 50 procent. Starajmy się dobrze segregować odpady, sięgnijmy do ulotek, materiałów zamieszczonych na www.ekoakcja-segregacja.pl .

 PSZOK - zawsze czynny

Przypominamy, że w Leszczynach od poniedziałku do soboty czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie mieszkańcy mogą oddać śmieci, których chcą się pozbyć natychmiast, bez czekania na przyjazd śmieciarki i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 Worki i odbiór spod drzwi

Często porównujemy stawki do tych, które ponoszą mieszkańcy innych miast. Warto również dopytać o ofertę innego miasta, do którego porównujemy Czerwionkę-Leszczyny. „W ramach stawki nasza gmina zapewnia mieszkańcom worki na śmieci, wiemy, że to dla Państwa wygodne rozwiązanie - zaznacza E. Student. - Nikt nie musi jeździć i szukać odpowiednich worków w sklepach i zaopatrywać się w nie z własnych pieniędzy. Odbieramy większość śmieci spod drzwi. W innych miastach są wydzielone frakcje odpadów np. biodegradowane, które mieszkaniec musi sam dostarczyć do PSZOK-a”.

 Po co segregować, skoro wszystko trafia do jednej śmieciarki?

To mit! Gdy widzimy dwie frakcje odpadów wrzucane do jednego samochodu, zwróćmy uwagę, że przedsiębiorca korzysta z nowoczesnego taboru, komora śmieciarki podzielona jest na dwie części. Śmieci nie są mieszane.

 Ja nie wytwarzam śmieci!

To kolejny mit, z którym mamy do czynienia. Pracownicy wydziału gospodarowania odpadami często odbierają telefony od mieszkańców, którzy twierdzą, że nie wytwarzają śmieci. „Nie dalej, jak dziś rano zadzwonił Pan, który twierdził ze wystawia tylko jeden kubeł. Poprosiłam go o adres i od razu zauważyłam, że w samym sierpniu wystawił 20 worków z bio, kilka ze szkłem i plastikiem. Wydaje nam się, że tylko kubeł ze zmieszanymi to śmieci, a to nieprawda. Każdy wystawiony worek to określone koszty” - podkreśla E. Student.

 Dlaczego mam płacić za innych?

To również bardzo częsty argument w wypowiedziach mieszkańców. Ustawodawca daje nam ściśle określone zasady według których można obliczyć stawki. W każdym przypadku będzie to opłata ryczałtowa, uśredniona. Nie ma innej możliwości. Zanim jednak zapytamy, dlaczego płacimy za innych, sprawdźmy, ile dokładnie my sami wytwarzamy śmieci i czy prowadzimy segregację w sposób nie budzący zastrzeżeń.

 Jak policzyliśmy nową stawkę?

W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów następuje wzrost opłat o około 50-60 %. Podobnie, niestety, na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Od 1 października nasi mieszkańcy będą więc musieli zapłacić za śmieci więcej.

24 zł miesięcznie za odpady segregowane w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby - 20 zł

55 zł - to stawka za nieprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

522,29 zł to koszt odebrania i zagospodarowania 1 tony odpadów, którą pobiera przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. Wytwarzamy rocznie średnio 21 tys. ton odpadów.

522,29 zł x 21 000 to kwota 10 968 090,00 zł . Ilość osób zadeklarowanych w systemie to 37 350, co daje konieczność wprowadzenia stawki w wysokości 24 zł.

„Musielibyśmy zadać sobie pytanie, kto odpowiada za to, że Rada Miejska musi podejmować decyzje o wysokości stawek za odpady. Wpłynęły na to przepisy, które zostały narzucone samorządom i są to przepisy, których musimy się trzymać. Założenie ustawodawcy jest proste - system gospodarowania odpadami ma się sam finansować - gmina ma nie zarabiać na odpadach, ma również do nich nie dokładać. Dopłacać, czyli pokryć koszty, związane z tym, jakie są dochody w ramach opłat dla mieszkańców, a tym jaki jest faktyczny koszt gospodarowania odpadami na terenie gminy. Rada Miejska podejmując dzisiaj odpowiedzialną decyzję, żeby system mógł się sam finansować, zrealizowała to, co określił ustawodawca. My, jako samorząd, musimy zmierzyć się z zastaną, zupełnie niezależną od nas rzeczywistością systemu gospodarowania odpadami. Ustaliliśmy stawki śmieciowe, na których wysokość nie mamy większego wpływu. Decyduje o nich wiele czynników zewnętrznych, o których mówiliśmy wcześniej. Czy ta niełatwa decyzja musi być podjęta? Tak. Nie ma innego wyjścia. I niestety - nie pociesza nas fakt, że z takim samym problemem mierzą się niemal wszystkie gminy w kraju” - komentował podczas sesji burmistrz Wiesław Janiszewski.

 

 
 
Dzień bez Śmiecenia

11 maja rusza kampania Dzień bez Śmiecenia. W tym roku pod hasłem #ZaczynamOdSiebie.

 

Powszechna akcja odszczurzania
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.04.2019r. do 30.04.2019r.
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 
 
 
RODO - klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy link do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej

Klauzulę należy dołączyć do składanych w Urzędzie Gminy i Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami.Liczba plików: 52
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt 11.03.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt 11.76KB Plik: 11.03.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt
pdf Obwieszczenie.pdf 565.65KB Plik: Obwieszczenie.pdf
pdf Zarządzenie.pdf 288.45KB Plik: Zarządzenie.pdf
tif EcoHarmonogram_plakat_A4.tif 42.29MB Plik: EcoHarmonogram_plakat_A4.tif
tif EcoHarmonogram_plakat_A4.tif 42.29MB Plik: EcoHarmonogram_plakat_A4.tif
docx Palowice wąskie wjazdy Bełkowska.docx 18.37KB Plik: Palowice wąskie wjazdy Bełkowska.docx
docx Palowice Szeroka.docx 17.65KB Plik: Palowice Szeroka.docx
docx Palowice Kolejowa.docx 17.64KB Plik: Palowice Kolejowa.docx
docx Dębieńska waskie wjazdy Chodniki.docx 18.37KB Plik: Dębieńska waskie wjazdy Chodniki.docx
docx Dębieńska waskie wjazdy Bełkowska.docx 18.2KB Plik: Dębieńska waskie wjazdy Bełkowska.docx
docx Dębieńsko Kosynierów.docx 18.57KB Plik: Dębieńsko Kosynierów.docx
docx Dębieńsko Kołłątaja.docx 18.58KB Plik: Dębieńsko Kołłątaja.docx
docx Dębieńsko Kałuzy.docx 18.3KB Plik: Dębieńsko Kałuzy.docx
docx Dębieńska waskie wjazdy Chodniki.docx 18.37KB Plik: Dębieńska waskie wjazdy Chodniki.docx
docx Dębieńska waskie wjazdy Bełkowska.docx 18.2KB Plik: Dębieńska waskie wjazdy Bełkowska.docx
docx Czerwionka waskie wjazdy Furgoła.docx 18.21KB Plik: Czerwionka waskie wjazdy Furgoła.docx
docx Czerwionka Plebiscytowa.docx 18.24KB Plik: Czerwionka Plebiscytowa.docx
docx Czerwionka 3 Maja.docx 18.29KB Plik: Czerwionka 3 Maja.docx
docx Czuchów wąskie wjazdy Staffa.docx 18.22KB Plik: Czuchów wąskie wjazdy Staffa.docx
docx Czuchów wąskie wjazdy Gliwicka.docx 18.33KB Plik: Czuchów wąskie wjazdy Gliwicka.docx
docx Czuchów Komunalna.docx 18.18KB Plik: Czuchów Komunalna.docx
docx Czuchów Gliwicka.docx 18.15KB Plik: Czuchów Gliwicka.docx
docx Czuchów 3 Maja.docx 18.12KB Plik: Czuchów 3 Maja.docx
docx Stanowice Zwycięstwa.docx 18.15KB Plik: Stanowice Zwycięstwa.docx
docx Stanowice Wyzwolenia.docx 18.25KB Plik: Stanowice Wyzwolenia.docx
docx Stanowice wąskie Wyzwolenia.docx 18.26KB Plik: Stanowice wąskie Wyzwolenia.docx
docx Stanowice wąskie Leszczyńska.docx 18.35KB Plik: Stanowice wąskie Leszczyńska.docx
docx Stanowice Ściegiennego.docx 18.18KB Plik: Stanowice Ściegiennego.docx
docx Przegędza wąskie Mikołowska.docx 18.26KB Plik: Przegędza wąskie Mikołowska.docx
docx Przegędza wąskie Leszczyńska.docx 18.12KB Plik: Przegędza wąskie Leszczyńska.docx
docx Przegędza Mikołowska.docx 18.33KB Plik: Przegędza Mikołowska.docx
docx Przegędza Leszczyńska.docx 18.21KB Plik: Przegędza Leszczyńska.docx
docx Leszczynyn wąskie Powstańców.docx 18.16KB Plik: Leszczynyn wąskie Powstańców.docx
docx Leszczynyn wąskie Ks. Pojdy.docx 18.14KB Plik: Leszczynyn wąskie Ks. Pojdy.docx
docx Leszczynyn wąskie Ks. Pojdy 144.docx 18.11KB Plik: Leszczynyn wąskie Ks. Pojdy 144.docx
docx Leszczynyn Ks.Pojdy.docx 17.87KB Plik: Leszczynyn Ks.Pojdy.docx
docx Leszczynyn Ks.Pojdy od Czereśniowej.docx 18.46KB Plik: Leszczynyn Ks.Pojdy od Czereśniowej.docx
docx Leszczynyn Dworcowa.docx 18.2KB Plik: Leszczynyn Dworcowa.docx
docx Leszczynyn Armii Krajowej.docx 18.24KB Plik: Leszczynyn Armii Krajowej.docx
docx Leszczyny Żorska.docx 16.77KB Plik: Leszczyny Żorska.docx
docx Książenice wąskie wjazdy Ks. pPojdy.docx 16.73KB Plik: Książenice wąskie wjazdy Ks. pPojdy.docx
docx Książenice Ks. Pojdy.docx 16.62KB Plik: Książenice Ks. Pojdy.docx
docx Książenice Brzozy.docx 16.77KB Plik: Książenice Brzozy.docx
docx Bełk Główna.docx 17.48KB Plik: Bełk Główna.docx
docx Bełk Szymochy.docx 17.55KB Plik: Bełk Szymochy.docx
docx Bełk Palowicka wąskie.docx 21.68KB Plik: Bełk Palowicka wąskie.docx
docx Bełk Główna wąskie.docx 20.37KB Plik: Bełk Główna wąskie.docx
pdf Bełk III.pdf 1.7MB Plik: Bełk III.pdf
docx Bełk Palowicka.docx 17.59KB Plik: Bełk Palowicka.docx
pdf Zarządzenie.pdf 267.32KB Plik: Zarządzenie.pdf
pdf Zarządz. Obwieszcz..pdf 0.92MB Plik: Zarządz. Obwieszcz..pdf
pdf klauzula - RODO 48.78KB Plik: klauzula - RODO
Aktualności.Liczba plików: 19
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc zarządzenie.doc 16.5KB Plik: zarządzenie.doc
doc Obwieszczenie zał. do Zarządzenia 104 o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy.doc 17.5KB Plik: Obwieszczenie zał. do Zarządzenia 104 o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy.doc
doc Obwieszczenie zał. do Zarządzenia 467 o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy X.doc 34.5KB Plik: Obwieszczenie zał. do Zarządzenia 467 o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy X.doc
doc Zarządzenie 467 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania X.doc 30.5KB Plik: Zarządzenie 467 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania X.doc
doc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc 31KB Plik: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc
docx Informacja.docx 21.62KB Plik: Informacja.docx
docx Formularz-warsztaty dla mieszkanców.docx 20.27KB Plik: Formularz-warsztaty dla mieszkanców.docx
pdf Obwieszczenie odszczurzanie.pdf 611.95KB Plik: Obwieszczenie odszczurzanie.pdf
pdf Zarządzenie odszczurzanie.pdf 305.68KB Plik: Zarządzenie odszczurzanie.pdf
doc Obwieszczenie o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy.doc 32.5KB Plik: Obwieszczenie o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie gminy.doc
doc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania.doc 31KB Plik: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie obowiązkowej akcji odszczurzania.doc
pdf obwieszczenie.pdf 526.3KB Plik: obwieszczenie.pdf
pdf Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf 266.36KB Plik: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf
pdf Ogłoszenie 1628.pdf 2.31MB Plik: Ogłoszenie 1628.pdf
pdf ogłoszenie Burmistrza w sprawie obsługi klientów z dnia 15-10-2020 0.91MB Plik: ogłoszenie Burmistrza w sprawie obsługi klientów z dnia 15-10-2020
pdf Obwieszczenie.pdf 526.19KB Plik: Obwieszczenie.pdf
pdf Zarządzenie.pdf 267.32KB Plik: Zarządzenie.pdf
pdf Obwieszczenie.pdf 526.19KB Plik: Obwieszczenie.pdf
pdf Zarządzenie.pdf 267.32KB Plik: Zarządzenie.pdf
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 - działalność gospodarcza .Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny III DG.pdf 69.05KB Plik: Leszczyny III DG.pdf
pdf Leszczyny II DG.pdf 69.61KB Plik: Leszczyny II DG.pdf
pdf Leszczyny I DG (2).pdf 69.72KB Plik: Leszczyny I DG (2).pdf
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny I DG.pdf 310.08KB Plik: Leszczyny I DG.pdf
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czerwionka DG.pdf 80.84KB Plik: Czerwionka DG.pdf
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 - budynki wielolokalowe.Liczba plików: 8
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czuchów kamienica 2019.pdf 253.03KB Plik: Czuchów kamienica 2019.pdf
pdf Czerwionka ZGM. 2019.pdf 98.01KB Plik: Czerwionka ZGM. 2019.pdf
pdf Leszczyny ZGM,WM i inne .. 2019 - Kopia.pdf 97.87KB Plik: Leszczyny ZGM,WM i inne .. 2019 - Kopia.pdf
pdf Leszczyny Spoldzielnia 2019.pdf 73.19KB Plik: Leszczyny Spoldzielnia 2019.pdf
pdf Czuchów kamienica 2019.pdf 89.68KB Plik: Czuchów kamienica 2019.pdf
pdf Czerwionka ZGM 2019.pdf 97.44KB Plik: Czerwionka ZGM 2019.pdf
pdf Czerwionka SM 2019.pdf 87.03KB Plik: Czerwionka SM 2019.pdf
pdf Bełk SM 2019.pdf 83.73KB Plik: Bełk SM 2019.pdf
Wąskie wjazdy Szczejkowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szxczejkowice W.W.pdf 466.88KB Plik: Szxczejkowice W.W.pdf
pdf Szxczejkowice W.W (2).pdf 466.87KB Plik: Szxczejkowice W.W (2).pdf
pdf Szxczejkowice W.W.pdf 466.85KB Plik: Szxczejkowice W.W.pdf
Wąskie wjazdy Stanowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Stanowice W.W. II.pdf 471.26KB Plik: Stanowice W.W. II.pdf
pdf Stanowice W.W. II.pdf 470.3KB Plik: Stanowice W.W. II.pdf
pdf Stanowice W.W. I.pdf 481.55KB Plik: Stanowice W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Przegędza.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Przegędza W.W. II.pdf 467.09KB Plik: Przegędza W.W. II.pdf
pdf Przegędza W.W. II.pdf 470.83KB Plik: Przegędza W.W. II.pdf
pdf Przegędza W.W. I.pdf 464.75KB Plik: Przegędza W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Palowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Palowice W.W.pdf 471.04KB Plik: Palowice W.W.pdf
pdf ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E,60A, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C 471.08KB Plik: ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E,60A, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C
Wąskie wjazdy Leszczyny.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny W.W. III.pdf 463.5KB Plik: Leszczyny W.W. III.pdf
pdf Leszczyny W.W. III.pdf 466.59KB Plik: Leszczyny W.W. III.pdf
pdf Leszczyny W.W. II.pdf 464.86KB Plik: Leszczyny W.W. II.pdf
pdf Leszczyny W.W. I.pdf 476.46KB Plik: Leszczyny W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Książenice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Książenice W.W. I.pdf 470.58KB Plik: Książenice W.W. I.pdf
pdf Książenice W.W. II.pdf 499.23KB Plik: Książenice W.W. II.pdf
pdf Książenice W.W. I.pdf 470.32KB Plik: Książenice W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Dębieńsko.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Dębieńsko W.W. I.pdf 457.7KB Plik: Dębieńsko W.W. I.pdf
pdf Dębieńsko W.W. I.pdf 469.61KB Plik: Dębieńsko W.W. I.pdf
pdf Dębieńsko W.W. II.pdf 826.22KB Plik: Dębieńsko W.W. II.pdf
pdf 15439931520353_debiensko-w.w.-i.pdf 457.08KB Plik: 15439931520353_debiensko-w.w.-i.pdf
pdf Dębieńsko W.W. II.pdf 469.5KB Plik: Dębieńsko W.W. II.pdf
pdf Dębieńsko W.W. I.pdf 481.6KB Plik: Dębieńsko W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czuchów W.W. III.pdf 461.96KB Plik: Czuchów W.W. III.pdf
pdf Czuchów W.W. II.pdf 461.31KB Plik: Czuchów W.W. II.pdf
pdf Czuchów W.W. I.pdf 462.49KB Plik: Czuchów W.W. I.pdf
Wąskie wjazdy Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czerwionka W.W.pdf 501.01KB Plik: Czerwionka W.W.pdf
Sołectwo Szczejkowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szczejkowice.pdf 461.72KB Plik: Szczejkowice.pdf
pdf Szczejkowice A.pdf 466.53KB Plik: Szczejkowice A.pdf
Sołectwo Stanowice.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Stanowice W.W. I.pdf 477.05KB Plik: Stanowice W.W. I.pdf
pdf Stanowice za autostradą.pdf 459.52KB Plik: Stanowice za autostradą.pdf
pdf Stanowice II.pdf 466.04KB Plik: Stanowice II.pdf
pdf Stanowice I.pdf 467.84KB Plik: Stanowice I.pdf
Sołectwo Przegędza.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Przegędza I.pdf 465.35KB Plik: Przegędza I.pdf
Sołectwo Palowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Palowice.pdf 466.26KB Plik: Palowice.pdf
pdf Palowice 1.pdf 465.32KB Plik: Palowice 1.pdf
Sołectwo Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Książenice II.pdf 467.85KB Plik: Książenice II.pdf
pdf Książenice I.pdf 466.85KB Plik: Książenice I.pdf
Sołectwo Bełk.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Bełk W.W. II.pdf 468.67KB Plik: Bełk W.W. II.pdf
pdf Bełk W.W. I.pdf 472.53KB Plik: Bełk W.W. I.pdf
pdf Bełk III.pdf 464.58KB Plik: Bełk III.pdf
pdf Bełk II.pdf 467.25KB Plik: Bełk II.pdf
pdf Bełk I.pdf 470.7KB Plik: Bełk I.pdf
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Leszczyny III.pdf 447.56KB Plik: Leszczyny III.pdf
pdf Leszczyny Żorska.pdf 468.08KB Plik: Leszczyny Żorska.pdf
pdf Leszczyny III.pdf 458.46KB Plik: Leszczyny III.pdf
pdf Leszczyny II.pdf 459.48KB Plik: Leszczyny II.pdf
pdf Leszczyny I.pdf 459.15KB Plik: Leszczyny I.pdf
Dzielnica Dębieńsko.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Dębieńsko III.pdf 478.46KB Plik: Dębieńsko III.pdf
pdf Dębieńsko II.pdf 467.36KB Plik: Dębieńsko II.pdf
pdf Dębieńsko I.pdf 466.95KB Plik: Dębieńsko I.pdf
Dzielnica Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czuchów IIA.pdf 460.08KB Plik: Czuchów IIA.pdf
pdf Czuchów Ia.pdf 468.51KB Plik: Czuchów Ia.pdf
pdf Czuchów I.pdf 461.61KB Plik: Czuchów I.pdf
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Czerwionka II.pdf 467.3KB Plik: Czerwionka II.pdf
pdf Czerwionka I.pdf 467.98KB Plik: Czerwionka I.pdf
pdf Czerwionka II.pdf NaN Plik: Czerwionka II.pdf
pdf Czerwionka II.pdf 467.3KB Plik: Czerwionka II.pdf
pdf Czerwionka I.pdf 467.98KB Plik: Czerwionka I.pdf
Uchwały.Liczba plików: 20
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf akt-9.pdf 1.52MB Plik: akt-9.pdf
pdf akt-7.pdf 1.52MB Plik: akt-7.pdf
pdf akt-6.pdf 1.5MB Plik: akt-6.pdf
pdf akt-17.pdf 1.51MB Plik: akt-17.pdf
pdf akt-16.pdf 1.51MB Plik: akt-16.pdf
pdf akt-14.pdf 1.52MB Plik: akt-14.pdf
pdf akt-13.pdf 1.56MB Plik: akt-13.pdf
pdf XXXV III 416 21.pdf 165.87KB Plik: XXXV III 416 21.pdf
pdf XXX 339 21.pdf 195.81KB Plik: XXX 339 21.pdf
docx XXX 339 21.docx 14.68KB Plik: XXX 339 21.docx
pdf XXVI 302 20.pdf 1.49MB Plik: XXVI 302 20.pdf
pdf XXV 304 12.pdf 156.21KB Plik: XXV 304 12.pdf
pdf XXIX 325 21.pdf 348.55KB Plik: XXIX 325 21.pdf
pdf XXIX 324 21.pdf 337.47KB Plik: XXIX 324 21.pdf
pdf XXII 239 20.pdf 151.92KB Plik: XXII 239 20.pdf
pdf XXII 238 20.pdf 171.09KB Plik: XXII 238 20.pdf
pdf XV 201 15.pdf 198.59KB Plik: XV 201 15.pdf
pdf XLIX 474 22.pdf 1.54MB Plik: XLIX 474 22.pdf
pdf XIX 205 20.pdf 433.45KB Plik: XIX 205 20.pdf
pdf XIX 204 20.pdf 208.34KB Plik: XIX 204 20.pdf
Osiągnięte przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny poziomy recyklingu.Liczba plików: 15
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt 2022.odt 26.73KB Plik: 2022.odt
odt 2019.odt 23.68KB Plik: 2019.odt
odt 2020.odt 21.58KB Plik: 2020.odt
odt 2021.odt 27.25KB Plik: 2021.odt
docx 2019.docx 16.53KB Plik: 2019.docx
pdf Poziomy recyklingu w 2017r.pdf 50.1KB Plik: Poziomy recyklingu w 2017r.pdf
pdf Poziomy recyklingu w 2016r.pdf 50.11KB Plik: Poziomy recyklingu w 2016r.pdf
pdf Poziomy recyklingu w 2015r. 49.95KB Plik: Poziomy recyklingu w 2015r.
pdf Poziomy recyklingu w 2014r.pdf 45.88KB Plik: Poziomy recyklingu w 2014r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.pdf 49.79KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.pdf 49.76KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.pdf 49.67KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.pdf
pdf Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.pdf 45.88KB Plik: Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.pdf
odt Poziomy recyklingu w 2013 r. 22.75KB Plik: Poziomy recyklingu w 2013 r.
pdf Poziomy recyklingu w 2012 r. 48.55KB Plik: Poziomy recyklingu w 2012 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.Liczba plików: 15
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.docx 1.28MB Plik: Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.docx
docx Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r.docxok 1.21MB Plik: Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r.docxok
docx Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021.docx 1.21MB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021.docx
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020.pdf 889.78KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020.pdf
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 NaN Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020.pdf 889.78KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020.pdf
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 322.2KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 331.42KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r. 331.42KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2017r. 321.3KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komuanlnymi za 2017r.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi za 2017r. 321.3KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi za 2017r.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 370.89KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 5.23MB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 329.99KB Plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014
pdf Analiza nowego systemu gospodarowania odpadami za okres VII 2013r. - VI 2014r. 75.86KB Plik: Analiza nowego systemu gospodarowania odpadami za okres VII 2013r. - VI 2014r.
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt 15.04.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt 11.8KB Plik: 15.04.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt
odt 11.03.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt 11.76KB Plik: 11.03.24Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt
odt 28.11.23Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt 26.43KB Plik: 28.11.23Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.odt
odt Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 26.43KB Plik: Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Rejestr Działalności Regulowanej.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
ods Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.ods 19.36KB Plik: Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.ods
pdf Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 40.94KB Plik: Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Jak segregować?.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulotka dotycząca zasad kompostowania bioodpadów.pdf 698.98KB Plik: ulotka dotycząca zasad kompostowania bioodpadów.pdf
PSZOK.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych_2024.doc 57KB Plik: Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych_2024.doc
pdf Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1.34MB Plik: Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły, Wolności. 122.62KB Plik: ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły, Wolności.
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała 130.41KB Plik: ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała
pdf ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka, Dworcowa, Broniewskiego 130.74KB Plik: ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka, Dworcowa, Broniewskiego
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 - budynki wielolokalowe.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne podmioty- Czuchów 88.67KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne podmioty- Czuchów
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty- Leszczyny 96.91KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty- Leszczyny
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty - Czerwionka 96.5KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty - Czerwionka
pdf Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Leszczyny 84.89KB Plik: Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Leszczyny
pdf Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Czerwionka 87KB Plik: Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Czerwionka
pdf Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełk 82.84KB Plik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełk
Wąskie wjazdy Szczejkowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Gliwicka 65B, 65D, 65F, 65G, 65H, 67, 67B, 67C, 132A, 141A 135.07KB Plik: ulice : Gliwicka 65B, 65D, 65F, 65G, 65H, 67, 67B, 67C, 132A, 141A
Sołectwo Szczejkowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Gliwicka, Poprzeczna, Rybnicka, Wiejska, Hajduki,Gospodarcza,Okrężna, Gajowa, Daleka, Leśna, Piaskowa, Palowicka, Bełkowska, Bełkowska boczna. 133.31KB Plik: ulice: Gliwicka, Poprzeczna, Rybnicka, Wiejska, Hajduki,Gospodarcza,Okrężna, Gajowa, Daleka, Leśna, Piaskowa, Palowicka, Bełkowska, Bełkowska boczna.
Wąskie wjazdy Palowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 9, 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C 136.08KB Plik: ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 9, 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C
Sołectwo Palowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Szeroka, Gajowiec, Zazdrosna, Woszczycka, Wąska, Kolonia, Pawłowska, Kolejowa ,Dębowa, Szkolna, Wiejska, Bełkowska. 132.67KB Plik: ulice: Szeroka, Gajowiec, Zazdrosna, Woszczycka, Wąska, Kolonia, Pawłowska, Kolejowa ,Dębowa, Szkolna, Wiejska, Bełkowska.
Wąskie wjazdy Bełk.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Bełk W.W. I.pdf 469.35KB Plik: Bełk W.W. I.pdf
pdf ulice : Palowicka 45A, 96A, 155D, 155G, 157D, 159E, 159F, Wysoka 25D, Majątkowa 8 128KB Plik: ulice : Palowicka 45A, 96A, 155D, 155G, 157D, 159E, 159F, Wysoka 25D, Majątkowa 8
pdf ulice : Ramży 62C, 64D, 68C, 68D, Główna 29B, 30E, 30G, 31, 31B, 32E, 36, 36B, 40,40A,40B, 42,42B,42E,42F, 63B, 63C, 68, 68A, 76B, 146C, 181B, 183A, 185, 185B, 187, 187A, 189, 189B, 189C, 191, 191B, 204C, 206C, 225, 225A, 227, 227B, Topolowa 3, 7A, 7C, 15B, Graniczna 48A, 70C, 78C,78D, Żwirki i Wigury 27C, Dolna 21 136.06KB Plik: ulice : Ramży 62C, 64D, 68C, 68D, Główna 29B, 30E, 30G, 31, 31B, 32E, 36, 36B, 40,40A,40B, 42,42B,42E,42F, 63B, 63C, 68, 68A, 76B, 146C, 181B, 183A, 185, 185B, 187, 187A, 189, 189B, 189C, 191, 191B, 204C, 206C, 225, 225A, 227, 227B, Topolowa 3, 7A, 7C, 15B, Graniczna 48A, 70C, 78C,78D, Żwirki i Wigury 27C, Dolna 21
Sołectwo Bełk.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Palowicka, Pogodna, Klonowa, Popiela, Wysoka 126.86KB Plik: ulice: Palowicka, Pogodna, Klonowa, Popiela, Wysoka
pdf ulice: Główna (od ronda z autostradą - strona lewa do skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa do nr 84), Szczejkowicka, Kościelna, Wolności, Piasta Jasna, Poprzeczna, Szeroka 129.56KB Plik: ulice: Główna (od ronda z autostradą - strona lewa do skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa do nr 84), Szczejkowicka, Kościelna, Wolności, Piasta Jasna, Poprzeczna, Szeroka
pdf ulice: Szymochy, K.Miarki, Ramży, Dolna, Dębowa, Graniczna, Dworcowa, Główna (strona lewa od skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa od nr 86 do granicy z Gminą Orzesze), Nalepy, Kościuszki, Ogródki, Żwirki i Wigury, 131.82KB Plik: ulice: Szymochy, K.Miarki, Ramży, Dolna, Dębowa, Graniczna, Dworcowa, Główna (strona lewa od skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa od nr 86 do granicy z Gminą Orzesze), Nalepy, Kościuszki, Ogródki, Żwirki i Wigury,
Wąskie wjazdy Dębieńsko.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Bełkowska 15A,obok 15A, Chodniki 6, 8, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 18 Odrodzenia 48, 48A, 65, 67, 67A, 96, 100, 101, 102, 103, 104,113A, 113D, 117,117A, Furgoła 144A, 144C, 146C,180B,185L, Asnyka 11, 12, 21 128.47KB Plik: ulice : Bełkowska 15A,obok 15A, Chodniki 6, 8, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 18 Odrodzenia 48, 48A, 65, 67, 67A, 96, 100, 101, 102, 103, 104,113A, 113D, 117,117A, Furgoła 144A, 144C, 146C,180B,185L, Asnyka 11, 12, 21
pdf ulice : , Jesionka 1, 1A, 3, 5, 5A, 51, Zabrzańska 47M, 49K, 51H, 59, 59A, 75, 81B, 81D, 83, 84, 85, 85A, 85B, 87,89B, Cicha 7, 7A, 8, 9, Strzelczyka 32, 34, 36A, 36F, 38 459.39KB Plik: ulice : , Jesionka 1, 1A, 3, 5, 5A, 51, Zabrzańska 47M, 49K, 51H, 59, 59A, 75, 81B, 81D, 83, 84, 85, 85A, 85B, 87,89B, Cicha 7, 7A, 8, 9, Strzelczyka 32, 34, 36A, 36F, 38
Dzielnica Dębieńsko.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Kołłątaja, Partyzantów, Asnyka, Środkowa, Bełkowska. 129.51KB Plik: ulice: Kołłątaja, Partyzantów, Asnyka, Środkowa, Bełkowska.
pdf ulice: Kosynierów, Grabowa, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta , Dr Malczyka , Cicha, Strzelczyka, Borowa. 131.12KB Plik: ulice: Kosynierów, Grabowa, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta , Dr Malczyka , Cicha, Strzelczyka, Borowa.
pdf ulice: Kałuży, Górnicza, Olchowa, Markwioka, Chodniki, Biernota, Odrodzenia, Furgoła, 130.36KB Plik: ulice: Kałuży, Górnicza, Olchowa, Markwioka, Chodniki, Biernota, Odrodzenia, Furgoła,
Wąskie wjazdy Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Furgoła 47A, 48C, 78, 78A, 78B, 78C, 80, 80A, 80C, 82, 84, 89, 101, 103, 103A, 109, 111,113, 115A, 117A, 117B, 117D 501.16KB Plik: ulice : Furgoła 47A, 48C, 78, 78A, 78B, 78C, 80, 80A, 80C, 82, 84, 89, 101, 103, 103A, 109, 111,113, 115A, 117A, 117B, 117D
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły 131.81KB Plik: ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły
Wąskie wjazdy Czuchów.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Staffa 44,46, Topolowa 12F,14C,25B,39C,41C 128.25KB Plik: ulice: Staffa 44,46, Topolowa 12F,14C,25B,39C,41C
pdf ulice: Gliwicka 32,32A,34,38,40,40A, 42, Graniczna 2, 4, 6, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, Podleśna 10A, 49A, 50, 51A, 54, 57, 60, 62 Cmentarna 1, 1A, 3, 5, 7, 19, 19A, 19B, Szewczyka 12, 45, Szyb Zachodni 35,35G,37F,37H 128.85KB Plik: ulice: Gliwicka 32,32A,34,38,40,40A, 42, Graniczna 2, 4, 6, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, Podleśna 10A, 49A, 50, 51A, 54, 57, 60, 62 Cmentarna 1, 1A, 3, 5, 7, 19, 19A, 19B, Szewczyka 12, 45, Szyb Zachodni 35,35G,37F,37H
Dzielnica Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Pocztowa, Kościelna, Spokojna. 126.22KB Plik: ulice: 3Maja, Pocztowa, Kościelna, Spokojna.
pdf ulice: Komunalna, Mazanka, Nad Bierawką,Tęczowa, Długosza, Bieli, Przyjaźni, Swobody, Waryńskiego,Topolowa, Kochanowskiego, Przemysłowa, Staffa 126.58KB Plik: ulice: Komunalna, Mazanka, Nad Bierawką,Tęczowa, Długosza, Bieli, Przyjaźni, Swobody, Waryńskiego,Topolowa, Kochanowskiego, Przemysłowa, Staffa
pdf ulice: Gliwicka, Graniczna, Folwarczna, Podleśna, Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka, Zielona, Szyb Zachodni, Nowa, Słoneczna, Młyńska, Kopalniana 126.85KB Plik: ulice: Gliwicka, Graniczna, Folwarczna, Podleśna, Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka, Zielona, Szyb Zachodni, Nowa, Słoneczna, Młyńska, Kopalniana
Wąskie wjazdy Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Za Torem 4,11,14,16,18,19, 20, 20A, 20B, 20C,21, 24A, 24B ,25,26,26B, 26C,26D,30A,31,32B,33,38B, Graniczna 45E,45D, Boczna 8,8B, Klimka 7 C, 40 A, 40C,40D,57E, 63E, Lasoki 1,1B,3,3A,3B,5,6, 7, Wolności 43B, Brzozy 47D, Zielona 33,33C,33E 498.34KB Plik: ulice : Za Torem 4,11,14,16,18,19, 20, 20A, 20B, 20C,21, 24A, 24B ,25,26,26B, 26C,26D,30A,31,32B,33,38B, Graniczna 45E,45D, Boczna 8,8B, Klimka 7 C, 40 A, 40C,40D,57E, 63E, Lasoki 1,1B,3,3A,3B,5,6, 7, Wolności 43B, Brzozy 47D, Zielona 33,33C,33E
pdf ulice : Ks. Pojdy 6,6A,6B,6C,6D, 8B,87A,122E, Łąkowa 29B,36 A, Słoneczna 2,2B, Leśna 8B, 8E, Smołki 24A 129.37KB Plik: ulice : Ks. Pojdy 6,6A,6B,6C,6D, 8B,87A,122E, Łąkowa 29B,36 A, Słoneczna 2,2B, Leśna 8B, 8E, Smołki 24A
Sołectwo Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Brzozy, Graniczna, Klimka, Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Powstańców, Zielona, Polna, Boczna, Wolności 127.64KB Plik: ulice: Brzozy, Graniczna, Klimka, Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Powstańców, Zielona, Polna, Boczna, Wolności
pdf ulice: Ks. Pojdy, Nad Potokiem, Leśna, Łąkowa, Smołki, Leszcze, Słoneczna 127.12KB Plik: ulice: Ks. Pojdy, Nad Potokiem, Leśna, Łąkowa, Smołki, Leszcze, Słoneczna
Wąskie wjazdy Stanowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Leszczyńska 4, 6B, 6F, 24C,25,25A,25B,25D,25E, Zwycięstwa 63F,67,73C, 88B, Szkolna/Zwycięstwa 41,41A,43,45 Szkolna 54, 56,Leśna 17A, 23C,29D,40B, 49B, 49C, 49D, 68A, 70J 133.29KB Plik: ulice : Leszczyńska 4, 6B, 6F, 24C,25,25A,25B,25D,25E, Zwycięstwa 63F,67,73C, 88B, Szkolna/Zwycięstwa 41,41A,43,45 Szkolna 54, 56,Leśna 17A, 23C,29D,40B, 49B, 49C, 49D, 68A, 70J
pdf ulice : Wyzwolenia 51B, 47B, Powstańców 34B, 36A, 36B, Kuźnicza 7A, Kościelna 88D 127.54KB Plik: ulice : Wyzwolenia 51B, 47B, Powstańców 34B, 36A, 36B, Kuźnicza 7A, Kościelna 88D
Sołectwo Stanowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Ściegiennego 51, 52, 54, 56 - za autostradą 127.28KB Plik: ulice: Ściegiennego 51, 52, 54, 56 - za autostradą
pdf ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Leśna, Czynu Społecznego, Gospodarcza, Szkolna, Leszczyńska 126.88KB Plik: ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Leśna, Czynu Społecznego, Gospodarcza, Szkolna, Leszczyńska
pdf ulice:Wyzwolenia, Kościelna, Zielona, Kuźnicza, Nowa, Powstańców, Krótka, Strażacka, Górnicza ,Żorska, Ściegiennego. 127.15KB Plik: ulice:Wyzwolenia, Kościelna, Zielona, Kuźnicza, Nowa, Powstańców, Krótka, Strażacka, Górnicza ,Żorska, Ściegiennego.
Wąskie wjazdy Przegędza.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Mikołowska 60B,111A,111B, 153B, Powstańców 8A, Damrota 1,8, 8A, 12,14,16, Poprzeczna 1,2,3,4,6,7,9, Piaskowa 1B,6, 7,10, Korfantego 10 A, 50, Leśna 5, 7, 11. 128.51KB Plik: ulice : Mikołowska 60B,111A,111B, 153B, Powstańców 8A, Damrota 1,8, 8A, 12,14,16, Poprzeczna 1,2,3,4,6,7,9, Piaskowa 1B,6, 7,10, Korfantego 10 A, 50, Leśna 5, 7, 11.
pdf ulice : Leszczyńska 12D, 40A 128.11KB Plik: ulice : Leszczyńska 12D, 40A
Sołectwo Przegędza.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Mikołowska (strona prawa od skrzyżowania z ul. Powstańców do ul. Kamieńska),Mikołowska (strona lewa od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do końca), Powstańców, Damrota, Szkolna, Polna, Kamieńska, Leśna, Piaskowa, Korfantego, 127.37KB Plik: ulice: Mikołowska (strona prawa od skrzyżowania z ul. Powstańców do ul. Kamieńska),Mikołowska (strona lewa od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do końca), Powstańców, Damrota, Szkolna, Polna, Kamieńska, Leśna, Piaskowa, Korfantego,
pdf ulice: Leszczyńska, Mikołowska (prawa strona od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Powstańców), Dworcowa, 127.29KB Plik: ulice: Leszczyńska, Mikołowska (prawa strona od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Powstańców), Dworcowa,
Wąskie wjazdy Leszczyny.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Powstańców 9A,11D,15,15A,17, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 33, 33B, 40, 42, 63, 63A, 65, 67A, 69, 71 Powstańców/ Żorska 21A, Żorska 3, 3B,7D 464.14KB Plik: ulice : Powstańców 9A,11D,15,15A,17, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 33, 33B, 40, 42, 63, 63A, 65, 67A, 69, 71 Powstańców/ Żorska 21A, Żorska 3, 3B,7D
pdf ulice : Ks.Pojdy 144, Pierchały 7, Narutowicza 2A 456.5KB Plik: ulice : Ks.Pojdy 144, Pierchały 7, Narutowicza 2A
pdf ulice : Ks.Pojdy 51B,51C, Rybnicka 53,57,61,63, Lompy 4B, 12, Polna 5, Piekarnicza 9,9B,13, 473.95KB Plik: ulice : Ks.Pojdy 51B,51C, Rybnicka 53,57,61,63, Lompy 4B, 12, Polna 5, Piekarnicza 9,9B,13,
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Żorska 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 20, 20C, 22, 28 126.1KB Plik: ulice: Żorska 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 20, 20C, 22, 28
pdf ulice: Armii Krajowej, Powstańców, Żorska, Jasna, Rogowa, Odległa, Ks. Pojdy 113, 123, 133 455.93KB Plik: ulice: Armii Krajowej, Powstańców, Żorska, Jasna, Rogowa, Odległa, Ks. Pojdy 113, 123, 133
pdf ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała 457.16KB Plik: ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała
pdf ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka 9, Dworcowa 457.01KB Plik: ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka 9, Dworcowa
Opłaty.Liczba plików: 9
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od IV 2022.docx 15.05KB Plik: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od IV 2022.docx
docx Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od III 2021 r..docx 15.95KB Plik: Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od III 2021 r..docx
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od V 2020 r. pdf 101.27KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od V 2020 r. pdf
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2019 r_.pdf 38.73KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2019 r_.pdf
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017 43.67KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015 57.8KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015 46.5KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014 56KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014
pdf Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013 29.67KB Plik: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013
Do pobrania.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt 2024_Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.odt 16.37KB Plik: 2024_Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.odt
odt Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.odt 10.63KB Plik: Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.odt
odt Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru działalności regulowanej.odt 12.77KB Plik: Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru działalności regulowanej.odt
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 105.52KB Plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
pdf Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej 40.94KB Plik: Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej
Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie.pdf 267.32KB Plik: Zarządzenie.pdf
pdf Obwieszczenie.pdf 526.19KB Plik: Obwieszczenie.pdf
top_baner
do góry