Strona główna/Sprawy mieszkańców/Gospodarka odpadami/Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Od paździenika br.  zbieramy selektywnie żużel i popiół

Odbiór żużla i popiołu realizowany będzie według obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z tym, że:

  • od października do grudnia - odpady żużla i popiołu odbierane będą w drugim terminie przeznaczonym dla odpadów zmieszanych,
  • od listopada do grudnia - odpady zmieszane odbierane będą raz w miesiącu w pierwszym terminie wskazanym w harmonogramie.
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły, Wolności. 122.62KB Plik: ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły, Wolności.
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała 130.41KB Plik: ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała
pdf ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka, Dworcowa, Broniewskiego 130.74KB Plik: ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka, Dworcowa, Broniewskiego
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 - budynki wielolokalowe.Liczba plików: 6
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne podmioty- Czuchów 88.67KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne podmioty- Czuchów
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty- Leszczyny 96.91KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty- Leszczyny
pdf Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty - Czerwionka 96.5KB Plik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez inne podmioty - Czerwionka
pdf Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Leszczyny 84.89KB Plik: Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Leszczyny
pdf Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Czerwionka 87KB Plik: Spóldzielnia Mieszkaniowa Karlik - Czerwionka
pdf Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełk 82.84KB Plik: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bełk
Wąskie wjazdy Szczejkowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Gliwicka 65B, 65D, 65F, 65G, 65H, 67, 67B, 67C, 132A, 141A 135.07KB Plik: ulice : Gliwicka 65B, 65D, 65F, 65G, 65H, 67, 67B, 67C, 132A, 141A
Sołectwo Szczejkowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Gliwicka, Poprzeczna, Rybnicka, Wiejska, Hajduki,Gospodarcza,Okrężna, Gajowa, Daleka, Leśna, Piaskowa, Palowicka, Bełkowska, Bełkowska boczna. 133.31KB Plik: ulice: Gliwicka, Poprzeczna, Rybnicka, Wiejska, Hajduki,Gospodarcza,Okrężna, Gajowa, Daleka, Leśna, Piaskowa, Palowicka, Bełkowska, Bełkowska boczna.
Wąskie wjazdy Palowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 9, 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C 136.08KB Plik: ulice : Bełkowska 19A, Wiejska 4C, 10D, 10E, 61A, 61C, Szeroka 11C, 11D, 49D, 49E, Zazdrosna 18B, 20A, Woszczycka 31A, Kolonia 7A, 12B, 16D, 20C, 22A, 41,41C, Dębowa 9, 11, 12, Kolejowa 34B, Gojowiec 8C
Sołectwo Palowice.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Szeroka, Gajowiec, Zazdrosna, Woszczycka, Wąska, Kolonia, Pawłowska, Kolejowa ,Dębowa, Szkolna, Wiejska, Bełkowska. 132.67KB Plik: ulice: Szeroka, Gajowiec, Zazdrosna, Woszczycka, Wąska, Kolonia, Pawłowska, Kolejowa ,Dębowa, Szkolna, Wiejska, Bełkowska.
Wąskie wjazdy Bełk.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Palowicka 45A, 96A, 155D, 155G, 157D, 159E, 159F, Wysoka 25D, Majątkowa 8 128KB Plik: ulice : Palowicka 45A, 96A, 155D, 155G, 157D, 159E, 159F, Wysoka 25D, Majątkowa 8
pdf ulice : Ramży 62C, 64D, 68C, 68D, Główna 29B, 30E, 30G, 31, 31B, 32E, 36, 36B, 40,40A,40B, 42,42B,42E,42F, 63B, 63C, 68, 68A, 76B, 146C, 181B, 183A, 185, 185B, 187, 187A, 189, 189B, 189C, 191, 191B, 204C, 206C, 225, 225A, 227, 227B, Topolowa 3, 7A, 7C, 15B, Graniczna 48A, 70C, 78C,78D, Żwirki i Wigury 27C, Dolna 21 136.06KB Plik: ulice : Ramży 62C, 64D, 68C, 68D, Główna 29B, 30E, 30G, 31, 31B, 32E, 36, 36B, 40,40A,40B, 42,42B,42E,42F, 63B, 63C, 68, 68A, 76B, 146C, 181B, 183A, 185, 185B, 187, 187A, 189, 189B, 189C, 191, 191B, 204C, 206C, 225, 225A, 227, 227B, Topolowa 3, 7A, 7C, 15B, Graniczna 48A, 70C, 78C,78D, Żwirki i Wigury 27C, Dolna 21
Sołectwo Bełk.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Palowicka, Pogodna, Klonowa, Popiela, Wysoka 126.86KB Plik: ulice: Palowicka, Pogodna, Klonowa, Popiela, Wysoka
pdf ulice: Główna (od ronda z autostradą - strona lewa do skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa do nr 84), Szczejkowicka, Kościelna, Wolności, Piasta Jasna, Poprzeczna, Szeroka 129.56KB Plik: ulice: Główna (od ronda z autostradą - strona lewa do skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa do nr 84), Szczejkowicka, Kościelna, Wolności, Piasta Jasna, Poprzeczna, Szeroka
pdf ulice: Szymochy, K.Miarki, Ramży, Dolna, Dębowa, Graniczna, Dworcowa, Główna (strona lewa od skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa od nr 86 do granicy z Gminą Orzesze), Nalepy, Kościuszki, Ogródki, Żwirki i Wigury, 131.82KB Plik: ulice: Szymochy, K.Miarki, Ramży, Dolna, Dębowa, Graniczna, Dworcowa, Główna (strona lewa od skrzyżowania z ul. K.Miarki, strona prawa od nr 86 do granicy z Gminą Orzesze), Nalepy, Kościuszki, Ogródki, Żwirki i Wigury,
Wąskie wjazdy Dębieńsko.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Bełkowska 15A,obok 15A, Chodniki 6, 8, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 18 Odrodzenia 48, 48A, 65, 67, 67A, 96, 100, 101, 102, 103, 104,113A, 113D, 117,117A, Furgoła 144A, 144C, 146C,180B,185L, Asnyka 11, 12, 21 128.47KB Plik: ulice : Bełkowska 15A,obok 15A, Chodniki 6, 8, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 18 Odrodzenia 48, 48A, 65, 67, 67A, 96, 100, 101, 102, 103, 104,113A, 113D, 117,117A, Furgoła 144A, 144C, 146C,180B,185L, Asnyka 11, 12, 21
pdf ulice : , Jesionka 1, 1A, 3, 5, 5A, 51, Zabrzańska 47M, 49K, 51H, 59, 59A, 75, 81B, 81D, 83, 84, 85, 85A, 85B, 87,89B, Cicha 7, 7A, 8, 9, Strzelczyka 32, 34, 36A, 36F, 38 459.39KB Plik: ulice : , Jesionka 1, 1A, 3, 5, 5A, 51, Zabrzańska 47M, 49K, 51H, 59, 59A, 75, 81B, 81D, 83, 84, 85, 85A, 85B, 87,89B, Cicha 7, 7A, 8, 9, Strzelczyka 32, 34, 36A, 36F, 38
Dzielnica Dębieńsko.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Kołłątaja, Partyzantów, Asnyka, Środkowa, Bełkowska. 129.51KB Plik: ulice: Kołłątaja, Partyzantów, Asnyka, Środkowa, Bełkowska.
pdf ulice: Kosynierów, Grabowa, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta , Dr Malczyka , Cicha, Strzelczyka, Borowa. 131.12KB Plik: ulice: Kosynierów, Grabowa, Jesionka, Zabrzańska, Ornontowicka, Prosta , Dr Malczyka , Cicha, Strzelczyka, Borowa.
pdf ulice: Kałuży, Górnicza, Olchowa, Markwioka, Chodniki, Biernota, Odrodzenia, Furgoła, 130.36KB Plik: ulice: Kałuży, Górnicza, Olchowa, Markwioka, Chodniki, Biernota, Odrodzenia, Furgoła,
Wąskie wjazdy Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Furgoła 47A, 48C, 78, 78A, 78B, 78C, 80, 80A, 80C, 82, 84, 89, 101, 103, 103A, 109, 111,113, 115A, 117A, 117B, 117D 501.16KB Plik: ulice : Furgoła 47A, 48C, 78, 78A, 78B, 78C, 80, 80A, 80C, 82, 84, 89, 101, 103, 103A, 109, 111,113, 115A, 117A, 117B, 117D
Dzielnica Czerwionka.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły 131.81KB Plik: ulice: 3Maja, Rymera, Dr.Rostka, Damrota, Plebiscytowa, Księdza Hanuska, Rynek, Aleja Św.Barbary, Działkowców, Dzierżonia, Furgoła, Gwarków, JanaPawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Parkowa, Reja , Wyzwolenia, Aleja Spacerowa, Zagłoby, Chrobrego, Leśna, Norwida, Wł. Jagiełły
Wąskie wjazdy Czuchów.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Staffa 44,46, Topolowa 12F,14C,25B,39C,41C 128.25KB Plik: ulice: Staffa 44,46, Topolowa 12F,14C,25B,39C,41C
pdf ulice: Gliwicka 32,32A,34,38,40,40A, 42, Graniczna 2, 4, 6, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, Podleśna 10A, 49A, 50, 51A, 54, 57, 60, 62 Cmentarna 1, 1A, 3, 5, 7, 19, 19A, 19B, Szewczyka 12, 45, Szyb Zachodni 35,35G,37F,37H 128.85KB Plik: ulice: Gliwicka 32,32A,34,38,40,40A, 42, Graniczna 2, 4, 6, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, Podleśna 10A, 49A, 50, 51A, 54, 57, 60, 62 Cmentarna 1, 1A, 3, 5, 7, 19, 19A, 19B, Szewczyka 12, 45, Szyb Zachodni 35,35G,37F,37H
Dzielnica Czuchów.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: 3Maja, Pocztowa, Kościelna, Spokojna. 126.22KB Plik: ulice: 3Maja, Pocztowa, Kościelna, Spokojna.
pdf ulice: Komunalna, Mazanka, Nad Bierawką,Tęczowa, Długosza, Bieli, Przyjaźni, Swobody, Waryńskiego,Topolowa, Kochanowskiego, Przemysłowa, Staffa 126.58KB Plik: ulice: Komunalna, Mazanka, Nad Bierawką,Tęczowa, Długosza, Bieli, Przyjaźni, Swobody, Waryńskiego,Topolowa, Kochanowskiego, Przemysłowa, Staffa
pdf ulice: Gliwicka, Graniczna, Folwarczna, Podleśna, Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka, Zielona, Szyb Zachodni, Nowa, Słoneczna, Młyńska, Kopalniana 126.85KB Plik: ulice: Gliwicka, Graniczna, Folwarczna, Podleśna, Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka, Zielona, Szyb Zachodni, Nowa, Słoneczna, Młyńska, Kopalniana
Wąskie wjazdy Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Za Torem 4,11,14,16,18,19, 20, 20A, 20B, 20C,21, 24A, 24B ,25,26,26B, 26C,26D,30A,31,32B,33,38B, Graniczna 45E,45D, Boczna 8,8B, Klimka 7 C, 40 A, 40C,40D,57E, 63E, Lasoki 1,1B,3,3A,3B,5,6, 7, Wolności 43B, Brzozy 47D, Zielona 33,33C,33E 498.34KB Plik: ulice : Za Torem 4,11,14,16,18,19, 20, 20A, 20B, 20C,21, 24A, 24B ,25,26,26B, 26C,26D,30A,31,32B,33,38B, Graniczna 45E,45D, Boczna 8,8B, Klimka 7 C, 40 A, 40C,40D,57E, 63E, Lasoki 1,1B,3,3A,3B,5,6, 7, Wolności 43B, Brzozy 47D, Zielona 33,33C,33E
pdf ulice : Ks. Pojdy 6,6A,6B,6C,6D, 8B,87A,122E, Łąkowa 29B,36 A, Słoneczna 2,2B, Leśna 8B, 8E, Smołki 24A 129.37KB Plik: ulice : Ks. Pojdy 6,6A,6B,6C,6D, 8B,87A,122E, Łąkowa 29B,36 A, Słoneczna 2,2B, Leśna 8B, 8E, Smołki 24A
Sołectwo Książenice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Brzozy, Graniczna, Klimka, Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Powstańców, Zielona, Polna, Boczna, Wolności 127.64KB Plik: ulice: Brzozy, Graniczna, Klimka, Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa, Ogrodowa, Powstańców, Zielona, Polna, Boczna, Wolności
pdf ulice: Ks. Pojdy, Nad Potokiem, Leśna, Łąkowa, Smołki, Leszcze, Słoneczna 127.12KB Plik: ulice: Ks. Pojdy, Nad Potokiem, Leśna, Łąkowa, Smołki, Leszcze, Słoneczna
Wąskie wjazdy Stanowice.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Leszczyńska 4, 6B, 6F, 24C,25,25A,25B,25D,25E, Zwycięstwa 63F,67,73C, 88B, Szkolna/Zwycięstwa 41,41A,43,45 Szkolna 54, 56,Leśna 17A, 23C,29D,40B, 49B, 49C, 49D, 68A, 70J 133.29KB Plik: ulice : Leszczyńska 4, 6B, 6F, 24C,25,25A,25B,25D,25E, Zwycięstwa 63F,67,73C, 88B, Szkolna/Zwycięstwa 41,41A,43,45 Szkolna 54, 56,Leśna 17A, 23C,29D,40B, 49B, 49C, 49D, 68A, 70J
pdf ulice : Wyzwolenia 51B, 47B, Powstańców 34B, 36A, 36B, Kuźnicza 7A, Kościelna 88D 127.54KB Plik: ulice : Wyzwolenia 51B, 47B, Powstańców 34B, 36A, 36B, Kuźnicza 7A, Kościelna 88D
Sołectwo Stanowice.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Ściegiennego 51, 52, 54, 56 - za autostradą 127.28KB Plik: ulice: Ściegiennego 51, 52, 54, 56 - za autostradą
pdf ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Leśna, Czynu Społecznego, Gospodarcza, Szkolna, Leszczyńska 126.88KB Plik: ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Leśna, Czynu Społecznego, Gospodarcza, Szkolna, Leszczyńska
pdf ulice:Wyzwolenia, Kościelna, Zielona, Kuźnicza, Nowa, Powstańców, Krótka, Strażacka, Górnicza ,Żorska, Ściegiennego. 127.15KB Plik: ulice:Wyzwolenia, Kościelna, Zielona, Kuźnicza, Nowa, Powstańców, Krótka, Strażacka, Górnicza ,Żorska, Ściegiennego.
Wąskie wjazdy Przegędza.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Mikołowska 60B,111A,111B, 153B, Powstańców 8A, Damrota 1,8, 8A, 12,14,16, Poprzeczna 1,2,3,4,6,7,9, Piaskowa 1B,6, 7,10, Korfantego 10 A, 50, Leśna 5, 7, 11. 128.51KB Plik: ulice : Mikołowska 60B,111A,111B, 153B, Powstańców 8A, Damrota 1,8, 8A, 12,14,16, Poprzeczna 1,2,3,4,6,7,9, Piaskowa 1B,6, 7,10, Korfantego 10 A, 50, Leśna 5, 7, 11.
pdf ulice : Leszczyńska 12D, 40A 128.11KB Plik: ulice : Leszczyńska 12D, 40A
Sołectwo Przegędza.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Mikołowska (strona prawa od skrzyżowania z ul. Powstańców do ul. Kamieńska),Mikołowska (strona lewa od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do końca), Powstańców, Damrota, Szkolna, Polna, Kamieńska, Leśna, Piaskowa, Korfantego, 127.37KB Plik: ulice: Mikołowska (strona prawa od skrzyżowania z ul. Powstańców do ul. Kamieńska),Mikołowska (strona lewa od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do końca), Powstańców, Damrota, Szkolna, Polna, Kamieńska, Leśna, Piaskowa, Korfantego,
pdf ulice: Leszczyńska, Mikołowska (prawa strona od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Powstańców), Dworcowa, 127.29KB Plik: ulice: Leszczyńska, Mikołowska (prawa strona od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Powstańców), Dworcowa,
Wąskie wjazdy Leszczyny.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice : Powstańców 9A,11D,15,15A,17, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 33, 33B, 40, 42, 63, 63A, 65, 67A, 69, 71 Powstańców/ Żorska 21A, Żorska 3, 3B,7D 464.14KB Plik: ulice : Powstańców 9A,11D,15,15A,17, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 33, 33B, 40, 42, 63, 63A, 65, 67A, 69, 71 Powstańców/ Żorska 21A, Żorska 3, 3B,7D
pdf ulice : Ks.Pojdy 144, Pierchały 7, Narutowicza 2A 456.5KB Plik: ulice : Ks.Pojdy 144, Pierchały 7, Narutowicza 2A
pdf ulice : Ks.Pojdy 51B,51C, Rybnicka 53,57,61,63, Lompy 4B, 12, Polna 5, Piekarnicza 9,9B,13, 473.95KB Plik: ulice : Ks.Pojdy 51B,51C, Rybnicka 53,57,61,63, Lompy 4B, 12, Polna 5, Piekarnicza 9,9B,13,
Dzielnica Leszczyny.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ulice: Żorska 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 20, 20C, 22, 28 126.1KB Plik: ulice: Żorska 12, 14, 16, 17, 18, 18A, 20, 20C, 22, 28
pdf ulice: Armii Krajowej, Powstańców, Żorska, Jasna, Rogowa, Odległa, Ks. Pojdy 113, 123, 133 455.93KB Plik: ulice: Armii Krajowej, Powstańców, Żorska, Jasna, Rogowa, Odległa, Ks. Pojdy 113, 123, 133
pdf ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała 457.16KB Plik: ulice: Ks.Pojdy(obie strony od ul.Czereśniowej do ul.Leszczyńskiej),Czereśniowa, B.Pluty, Słowiańska, Błękitna, Ks.Dłucika, Pierchały, Górnośląska, Piłsudskiego, Narutowicza, Św.Antoniego, Ks. Musiała
pdf ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka 9, Dworcowa 457.01KB Plik: ulice: Ks.Pojdy (obie strony od NR 1 do skrzyżowania z ul.Czereśniowa),Rybnicka, Ogrodowa, Lompy, Polna, Piekarnicza, Daszyńskiego, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Dąbrowy, Mieszka I, Przedszkolna, Pawlasa, Popiełuszki, Morcinka 9, Dworcowa

 

top_baner
do góry