• język migowy

Zgłoś dzikie wysypiska

Wydział Gospodarowania Odpadami UGiM zachęca mieszkańców do zgłaszania “dzikich wysypisk”.

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu:

  • Wydział Gospodarowania Odpadami 32 4295933
  • Straż Miejska 986
  • elektronicznie pod adres mailowy: .

Mieszkańcy są proszeni o podanie miejsca “dzikiego wysypiska”, orientacyjną objętość i rodzaj odpadu.

“Wysypiska” znajdujące się poza granicami gminy należy zgłaszać do właściwego Urzędu Gminy, na terenie którego zostało zlokalizowane “dzikie wysypisko”.

Poprzez takie działania każdy zgłaszający będzie miał bezpośredni wpływ na poprawienie wizerunku swojego otoczenia. Zyska na tym środowisko i estetyka naszej gminy.

do góry