• język migowy

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6 tel. 32 4277543 w. 21. Prowadzony jest przez jednostkę budżetową tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne.

PSZOK przyjmuje odpady w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:30 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 12:30.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony - w ilości do 4 szt. na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - do 1 tony na rok,
 • tekstylia i odzież.

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych_2024.doc 57KB Plik: Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych_2024.doc
top_baner
do góry