• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli

Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

top_baner
do góry