Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Nr uchwały

Data uchwalenia

w sprawie

 

XXII/239/20

(wchodzi w życie 1.01.2021 r.)

 

z dnia 31 lipca 2020 r.

 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

XXII/238/20

(wchodzi w życie 1.01.2021 r.)

 

z dnia 31 lipca 2020 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

XXII/237/20 

(uchylona)

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXII/236/20

(uchylona)

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

XIX/204/20

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

XIX/205/20

z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

XVIII/199/20

z dnia 27 marca 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

XVI/178/20

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

Obwieszczenie Rady Miejskiej

z dnia 28 września 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

 Obwieszczenie Rady Miejskiej

 

z dnia 28 września 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny

 L/558/18

z dnia 25 maja

2018 r.

zmiany Uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
L/557/18

z dnia 25 maja

2018 r.

zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 XXVIII/321/16  z dnia 25 listopada
2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
 XV/201/15  z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 VIII/114/15  z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 
 VIII/113/15

 z dnia 8 maja

2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 VI/76/15   z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 XXV/304/12 

 z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 XXV/302/12 z dnia 26 października 2012 r.  w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 10
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 123.5KB Plik: Uchwała Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
pdf Uchwała Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 132.16KB Plik: Uchwała Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pdf Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0.99MB Plik: Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Uchwała Nr VIII/113/15 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 193.08KB Plik: Uchwała Nr VIII/113/15 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
pdf Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 270.89KB Plik: Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
pdf Uchwała Nr XV/201/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 198.59KB Plik: Uchwała Nr XV/201/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Uchwała Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwince-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 198.82KB Plik: Uchwała Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwince-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
pdf Uchwała Nr L557/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 321.96KB Plik: Uchwała Nr L557/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pdf Uchwała Nr L/558/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów 319.28KB Plik: Uchwała Nr L/558/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
pdf Zarządzenie nr 447/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 01.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1.34MB Plik: Zarządzenie nr 447/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 01.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
top_baner
do góry