Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

www.isap.sejm.gov.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Nr uchwały Nr uchwały

Data uchwalenia

W sprawie

XI/99/19

 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty
 L/558/18 z dnia 25 maja 2018 r.
zmiany Uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
L/557/18 z dnia 25 maja 2018 r.
zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 XXVIII/321/16  z dnia 25 listopada
2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 
 XV/201/15  z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 VIII/114/15  z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 
 VIII/113/15  z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 VI/76/15   z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 XXV/304/12 

 z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 XXV/302/12 z dnia 26 października 2012 r.  w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 10
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 123.5KB Plik: Uchwała Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
pdf Uchwała Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 132.16KB Plik: Uchwała Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pdf Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0.99MB Plik: Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Uchwała Nr VIII/113/15 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 193.08KB Plik: Uchwała Nr VIII/113/15 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
pdf Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 270.89KB Plik: Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
pdf Uchwała Nr XV/201/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 198.59KB Plik: Uchwała Nr XV/201/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Uchwała Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwince-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 198.82KB Plik: Uchwała Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwince-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
pdf Uchwała Nr L557/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 321.96KB Plik: Uchwała Nr L557/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pdf Uchwała Nr L/558/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów 319.28KB Plik: Uchwała Nr L/558/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
pdf Zarządzenie nr 447/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 01.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1.34MB Plik: Zarządzenie nr 447/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 01.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
do góry