• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Sprawdź jak załatwić sprawę w Urzędzie lub przez Internet

Sprawdź jak załatwić sprawę w Urzędzie lub przez Internet

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Wszelkie infomracje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce

1. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich.

2. Sprawy realizowane w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

Jak załatwić sprawę - Urząd Stanu Cywilnego.Liczba plików: 11
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zgłoszenie rejestracja zgonu.pdf 349.99KB Plik: Zgłoszenie rejestracja zgonu.pdf
pdf Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).pdf 453.8KB Plik: Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy).pdf
pdf Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.pdf 456.46KB Plik: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.pdf
pdf Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.pdf 357.88KB Plik: Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.pdf
pdf Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą).pdf 442.86KB Plik: Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą).pdf
pdf Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.pdf 433.49KB Plik: Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.pdf
pdf Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka.pdf 501.48KB Plik: Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka.pdf
pdf Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf 387.29KB Plik: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf
pdf Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf 424.96KB Plik: Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf
pdf Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka.pdf 416.54KB Plik: Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka.pdf
odt Karta usługi - wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 29.14KB Plik: Karta usługi - wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego


      Wnioski do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 9a

3. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Gospodarowania Odpadami:
   

Jak załatwić sprawę - Wydział Gospodarowania Odpadami.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc karta usługi - złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od 2017 roku 36.5KB Plik: karta usługi - złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od 2017 roku

 

4. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Planowania Przestrzennego:
   

Jak załatwić sprawę - Wydział Planowania Przestrzennego .Liczba plików: 7
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc OŚWIADCZENIE przedstawiające aktualny stan wpisów.doc 28.5KB Plik: OŚWIADCZENIE przedstawiające aktualny stan wpisów.doc
doc wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc 39KB Plik: wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
doc wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.doc 42KB Plik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.doc
doc wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia.doc 47.5KB Plik: wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia.doc
doc wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP.doc 42KB Plik: wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP.doc
doc wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.doc 38KB Plik: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.doc
doc wniosek o wydanie postanowienia na podzial nieruchomosci.doc 53KB Plik: wniosek o wydanie postanowienia na podzial nieruchomosci.doc


4. Sprawy realizowane w zakresie Referatu Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami:
   

Jak załatwić sprawę - Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami.Liczba plików: 18
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów - złożonych przed 25.05.2018 r. 16.47KB Plik: załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów - złożonych przed 25.05.2018 r.
doc oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego 21.5KB Plik: oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego
doc Oswiadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów zwiazanych z uzytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą 23KB Plik: Oswiadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów zwiazanych z uzytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą
pdf wniosek o najem powierzchni pod usytuowanie tablic reklamowych poza pasami drogowymi 51.75KB Plik: wniosek o najem powierzchni pod usytuowanie tablic reklamowych poza pasami drogowymi
pdf Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf 191.86KB Plik: Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf
pdf Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej.pdf 188.08KB Plik: Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej.pdf
pdf Wniosek o dzierżawę,najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf 263.44KB Plik: Wniosek o dzierżawę,najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf
pdf Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf 187.65KB Plik: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf
doc Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów.pdf 42KB Plik: Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów.pdf
pdf Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej.pdf 208.47KB Plik: Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej.pdf
doc Wniosek o nabycie na właśnośc lokalu mieszkalnego 39.5KB Plik: Wniosek o nabycie na właśnośc lokalu mieszkalnego
doc Karta usługi - przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem 69KB Plik: Karta usługi - przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem
doc Karta usługi - przekształcenie prawa użytkowanai wieczystego w prawo własności nieruchomości 72.5KB Plik: Karta usługi - przekształcenie prawa użytkowanai wieczystego w prawo własności nieruchomości
doc karta usługi - sprzedaż bezprzetargowa nieruchomosci gminnych 93KB Plik: karta usługi - sprzedaż bezprzetargowa nieruchomosci gminnych
doc karta usługi - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 68KB Plik: karta usługi - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
doc karta usługi - sprzedaż nieruchomości stanowiących własnosć lub będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy 69.5KB Plik: karta usługi - sprzedaż nieruchomości stanowiących własnosć lub będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy
doc Karta usługi - udostępnienie nieruchomości, stanowiących własnosć Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury tech. uzbrojenia terenu 67KB Plik: Karta usługi - udostępnienie nieruchomości, stanowiących własnosć Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury tech. uzbrojenia terenu
doc Karta usługi - umieszczenie reklam lub tablic informacyjnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta 68KB Plik: Karta usługi - umieszczenie reklam lub tablic informacyjnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta


5. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska:
   

Jak załatwić sprawę - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska.Liczba plików: 8
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt Karta usługi - wniosek o dotację na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 24.32KB Plik: Karta usługi - wniosek o dotację na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
odt Karta usługi- rozliczenie dotacji na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 18.27KB Plik: Karta usługi- rozliczenie dotacji na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
pdf oświadczenie o wykonaniu inwestycji - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE 914.09KB Plik: oświadczenie o wykonaniu inwestycji - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE
pdf oświadczenie o wykonaniu inwestycji - demontaż i unieszkodliwianie azbestu 602.96KB Plik: oświadczenie o wykonaniu inwestycji - demontaż i unieszkodliwianie azbestu
pdf [8] oświadczenie o wykonaniu inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 561.98KB Plik: [8] oświadczenie o wykonaniu inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
pdf wniosek o dotację - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1.1MB Plik: wniosek o dotację - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
pdf wniosek o dotację - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE 1.36MB Plik: wniosek o dotację - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE
pdf wniosek o dotację - demontaż i unieszkodliwianie azbestu 1.16MB Plik: wniosek o dotację - demontaż i unieszkodliwianie azbestu


 6.  Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Spraw Społecznych:
      

Jak załatwić sprawę - Wydział Spraw Społecznych.Liczba plików: 12
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.doc 18.5KB Plik: wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.doc
doc Karta usługi - procedura wydawania zezwoleń na transport regularny specjalny-1.doc 30KB Plik: Karta usługi - procedura wydawania zezwoleń na transport regularny specjalny-1.doc
doc Wniosek o stypendium sportowe.doc 54.5KB Plik: Wniosek o stypendium sportowe.doc
doc Karta usługi - duplikat decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej 29KB Plik: Karta usługi - duplikat decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
doc Karta usługi - patronat Honorowy Burmistrza 45.5KB Plik: Karta usługi - patronat Honorowy Burmistrza
doc Karta usługi - wydanie materiałów promocyjnych 46KB Plik: Karta usługi - wydanie materiałów promocyjnych
doc Karta usługi - zezwolenie czasowe na sprzedaż napojów alkoholowych 45.5KB Plik: Karta usługi - zezwolenie czasowe na sprzedaż napojów alkoholowych
doc Karta usługi - zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych 38.5KB Plik: Karta usługi - zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
doc wniosek o patronat Honorowy Burmistrza 17.5KB Plik: wniosek o patronat Honorowy Burmistrza
pdf Wniosek o wydanie czasowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 677.46KB Plik: Wniosek o wydanie czasowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
doc Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.5KB Plik: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pdf Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych 215.08KB Plik: Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych


7. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Finansowo-budżetowego (Referat Podatków):
   

Jak załatwić sprawę - Wydział Finansowo-budżetowy (Referat Podatków).Liczba plików: 22
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku 184.9KB Plik: Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku
pdf Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku 256.94KB Plik: Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku
pdf Wzór wniosku - zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019 871.24KB Plik: Wzór wniosku - zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019
doc Karta usługi - zwrot podatku akcyzowego 50.5KB Plik: Karta usługi - zwrot podatku akcyzowego
doc Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r. 78.5KB Plik: Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r.
doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r. 66.5KB Plik: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r.
doc Karta usługi - podatek leśny osoby prawne 35.5KB Plik: Karta usługi - podatek leśny osoby prawne
doc Karta usługi - podatek od nieruchomości osoby prawne 36.5KB Plik: Karta usługi - podatek od nieruchomości osoby prawne
doc Karta usługi - podatek od środków transportowych 34.5KB Plik: Karta usługi - podatek od środków transportowych
doc Karta usługi - podatek rolny osoby prawne 35.5KB Plik: Karta usługi - podatek rolny osoby prawne
doc Karta usługi -zaświadczenie NaN Plik: Karta usługi -zaświadczenie
doc Karta usługi-wydanie zaświadczeń 28KB Plik: Karta usługi-wydanie zaświadczeń
doc Karta usługi-wymiar podatku leśnego osoby fizyczne 29KB Plik: Karta usługi-wymiar podatku leśnego osoby fizyczne
doc Karta usługi-wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne 27KB Plik: Karta usługi-wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne
doc Karta usługi-wymiar podatku rolnego osoby fizyczne 27KB Plik: Karta usługi-wymiar podatku rolnego osoby fizyczne
_doc Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 37KB Plik: Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
_doc Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 59.5KB Plik: Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
pdf Oświadczenie małżonka podatnika.pdf 83.85KB Plik: Oświadczenie małżonka podatnika.pdf
pdf Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji UPL-1P 57.51KB Plik: Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji UPL-1P
pdf Pełnomocnictwo szczególne PPS-1 59.74KB Plik: Pełnomocnictwo szczególne PPS-1
pdf Zawiadomienie o zmianie odwołania/wypowiedzeniu OPS-1 54.5KB Plik: Zawiadomienie o zmianie odwołania/wypowiedzeniu OPS-1
pdf Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1P 69.69KB Plik: Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1P

 8. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Finansowo-budżetowego:
    

Jak załatwić sprawę - Wydział Finansowo-budżetowy.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt Karta usługi - zwrot opłaty skarbowej 17.94KB Plik: Karta usługi - zwrot opłaty skarbowej
odt Wniosek o zwrot opłaty skarbowej 21.3KB Plik: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

 
9. Sprawy realizowane w zakresie Wydziału Mienia i Geodezji:
   

Jak załatwić sprawę - Wydział Mienia i Geodezji.Liczba plików: 21
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.odt 23.23KB Plik: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.odt
pdf Oświadczenie odnośnie wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną.pdf 171.66KB Plik: Oświadczenie odnośnie wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną.pdf
pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf 189.26KB Plik: Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf
pdf Wniosek dot. szkód łowieckich 2018.pdf 175.39KB Plik: Wniosek dot. szkód łowieckich 2018.pdf
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf 182.48KB Plik: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.pdf
pdf Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej.pdf 188.28KB Plik: Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej.pdf
pdf wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2018.pdf 185.63KB Plik: wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2018.pdf
pdf Wniosek o wydanie decyzji zatweirdzającej podział nieruchomości.pdf 334.27KB Plik: Wniosek o wydanie decyzji zatweirdzającej podział nieruchomości.pdf
pdf Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.pdf 242.76KB Plik: Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.pdf
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.pdf 314.49KB Plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.pdf
doc Karta Usługi - wydanie zaświadczenia o produktach rolnych 26.5KB Plik: Karta Usługi - wydanie zaświadczenia o produktach rolnych
doc Karta usługi - nadanie numeru porządkowego 32.5KB Plik: Karta usługi - nadanie numeru porządkowego
doc Karta usługi - rozgraniczenie nieruchomości NaN Plik: Karta usługi - rozgraniczenie nieruchomości
doc Karta usługi - rozgraniczenie nieruchomości 34KB Plik: Karta usługi - rozgraniczenie nieruchomości
doc Karta usługi - szkody łowieckie 30.5KB Plik: Karta usługi - szkody łowieckie
doc Karta usługi - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 51KB Plik: Karta usługi - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
doc Karta usługi - zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej 28.5KB Plik: Karta usługi - zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej
doc Karta usługi - zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa 27KB Plik: Karta usługi - zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa
doc Karta usługi - zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego 23.5KB Plik: Karta usługi - zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego
doc Karta usługi - zaświadczenie o zmianie nazwy ulic 24.5KB Plik: Karta usługi - zaświadczenie o zmianie nazwy ulic
doc Karta usługi - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 34KB Plik: Karta usługi - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

 

 

Ulotka - Jak załatwić sprawę w urzędzie

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Obywatel-ulotka.pdf 91.78KB Plik: Obywatel-ulotka.pdf
do góry