Jak segregować?

Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje:

 1. szkło
 2. papier
 3. metale
 4. tworzywa sztuczne
 5. opakowania wielomateriałowe
 6. odpady zielone
 7. odpady biodegradowalne
 8. przeterminowane leki i chemikalia
 9. zużyte baterie i akumulatory
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 12. zużyte opony
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe.

Uwaga zmiany!

Od lipca zmiana zasad segregacji:

 1. do żółtego pojemnika z napisem "plastik" wrzucamy jak do tej pory tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe,
 2. do zielonego pojemnika z napisem "szkło" wrzucamy wyłącznie szkło białe i kolorowe,

Uwaga zmiany!
Od lipca w formie wystawki odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady tj. odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do PSZOK.

Podstawowe znaki ekologiczne

 • Opakowania wielomateriałowe to - opakowania szczególnego rodzaju. Jak sama nazwa wskazuje są to produkty zbudowane z kilku różnych materiałów, stąd też szczególna troska o ich odzysk. Do najważniejszych opakowań wielomateriałowych zaliczyć można kartony wykorzystywane w przemyśle mleczarskim i służącym do rozlewania napojów. Stanowią one większość wszystkich opakowań wielomateriałowych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy i inne produkty w branży spożywczej, a także coraz częściej kosmetycznej i farmaceutycznej.
 • Odpady zielone to - odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, ogródków przydomowych, działek, targowisk np. skoszona trawa, ścięte krzewy, gałęzie, części roślin, kwiaty, łodygi roślin, liście, zgniłe owoce itp.
 • Odpady biodegradowalne to - tak zwane odpady organiczne, które można powtórnie wykorzystać poprzez np. kompostownie. Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny nawóz do przydomowych ogrodów czy działek. Należą do nich np. rośliny doniczkowe, cięte kwiaty, skoszona trawa, liście, resztki żywności, obierki, ser, pieczywo, ciasta, skorupki jaj, fusy od kawy czy herbaty itp.
 • Odpady wielkogabarytowe to - odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych obejmujące głównie meble. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych, dlatego konieczne jest ich gromadzenie w sposób selektywny. Należą do nich np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, linolea, wózki dziecięce, meterace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. odbierane będą również muszle klozetowe, umywalki, wanny, okna, drzwi, sztuczne choinki
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe to - odpady wytworzone w gospodarstwie domowym np. podczas remontu - drobny gruz, płytki ceramiczne, panele, styropian z ocieplenia budynku, płyty gipsowe, tapety okleiny
 • Odpady niebezpieczne to - odpady które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne które powstają w gospodarstwach domowych to np. zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników i opakowania po nich, urządzenia zawierające freony, zużyte kartridże, tonery, farby drukarskie, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin i pojemniki po nich, przeterminowane leki, przedmioty zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki), detergenty zawierające substancje niebezpieczne i opakowania po nich, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji lub dezynsekcji, smary, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne wraz z opakowaniami, elektrośmieci czyli zużyty sprzęt AGD, RTV, komputerowy, telefony komórkowe.

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zobacz Eko ściągę 1.9MB Plik: Zobacz Eko ściągę
do góry