• język migowy

Jak segregować?

Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące frakcje:

 1. szkło
 2. papier
 3. metale
 4. tworzywa sztuczne
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 6. żużel i popiół
 7. bioodpady
 8. odpady niebezpieczne
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 10. przeterminowane leki i chemikalia
 11. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 12. zużyte baterie i akumulatory
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 14. zużyte opony
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe
 16. tekstylia i odzież.

 

Zobacz Eko ściągę

ULOTKA DOTYCZĄCA ZASAD KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

 

Uwaga zmiany

Od kwietnia 2021 r. gromadzimy bioodpady wyłącznie w pojemnikach, a nie w workach.

Uwaga zmiany

Od października 2018 r. zbieramy selektywnie żużel i popiół w związku z czym nie można wrzucać tej frakcji odpadu do pojemnika z odpadami zmieszanymi

Uwaga zmiany!
W formie wystawki odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady tj. odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do PSZOK.

 • Opakowania wielomateriałowe to - opakowania szczególnego rodzaju. Jak sama nazwa wskazuje są to produkty zbudowane z kilku różnych materiałów, stąd też szczególna troska o ich odzysk. Do najważniejszych opakowań wielomateriałowych zaliczyć można kartony wykorzystywane w przemyśle mleczarskim i służącym do rozlewania napojów. Stanowią one większość wszystkich opakowań wielomateriałowych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy i inne produkty w branży spożywczej, a także coraz częściej kosmetycznej i farmaceutycznej.
 • Odpady zielone to - odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, ogródków przydomowych, działek, targowisk np. skoszona trawa, ścięte krzewy, gałęzie, części roślin, kwiaty, łodygi roślin, liście, zgniłe owoce itp.
 • Odpady biodegradowalne to - tak zwane odpady organiczne, które można powtórnie wykorzystać poprzez np. kompostownie. Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny nawóz do przydomowych ogrodów czy działek. Należą do nich np. rośliny doniczkowe, cięte kwiaty, skoszona trawa, liście, resztki żywności, obierki, ser, pieczywo, ciasta, skorupki jaj, fusy od kawy czy herbaty itp.
 • Odpady wielkogabarytowe to - odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych obejmujące głównie meble. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych, dlatego konieczne jest ich gromadzenie w sposób selektywny. Należą do nich np. stoły, szafy, krzesła, sofy, łóżka, fotele, dywany,wykładziny, linolea, wózki dziecięce, meterace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże donice ogrodowe, sztuczne choinki itp. 
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe  to - odpady wytworzone w gospodarstwie domowym np. podczas remontu - drobny gruz, płytki ceramiczne, płyty gipsowe, rury PCV, muszle klozetowe, wanny, umywalki, baterie, okna, drzwi, panele, tapety,
 • Odpady niebezpieczne to - odpady które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne które powstają w gospodarstwach domowych to np. zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników i opakowania po nich, urządzenia zawierające freony, zużyte kartridże, tonery, farby drukarskie, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin i pojemniki po nich, przeterminowane leki, przedmioty zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki), detergenty zawierające substancje niebezpieczne i opakowania po nich, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji lub dezynsekcji, smary, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne wraz z opakowaniami, elektrośmieci czyli zużyty sprzęt AGD, RTV, komputerowy, telefony komórkowe.

 

 

 

do góry