Do pobrania

Zapraszamy do pobrania materiałów związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do pobrania.Liczba plików: 10
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf zarządzenie nr 471_19.pdf 1.23MB Plik: zarządzenie nr 471_19.pdf
doc Załącznik do zarządzenia 382/2019.doc 20.5KB Plik: Załącznik do zarządzenia 382/2019.doc
pdf Zarządzenie Burmistrza Nr 382/19.pdf 676.96KB Plik: Zarządzenie Burmistrza Nr 382/19.pdf
pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf 582.81KB Plik: Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.pdf 69.75KB Plik: Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.pdf
pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 80.9KB Plik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pdf Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej 40.94KB Plik: Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej
pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66.5KB Plik: Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Oświadczenie załącznik do deklaracji 45.31KB Plik: Oświadczenie załącznik do deklaracji
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0.92MB Plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do góry