• język migowy

Do pobrania

Zapraszamy do pobrania materiałów związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do pobrania.Liczba plików: 8
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf RAPORT O STANIE Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok.pdf 9.43MB Plik: RAPORT O STANIE Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok.pdf
pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody-nieruchomości niezamieszkałe.pdf 40.48KB Plik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody-nieruchomości niezamieszkałe.pdf
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 105.52KB Plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf 582.81KB Plik: Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.pdf 69.75KB Plik: Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej.pdf
pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 80.9KB Plik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pdf Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej 40.94KB Plik: Oświadczenie do wpisu do rejestru działalności regulowanej
pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66.5KB Plik: Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do góry