Ochrona Środowiska

Poniższe Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach regulują kwestie prawne w zakresie uzyskania dotacji do inwestycji wskazanych punktach od I do III.

 1. Uchwała NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. [1]
 2. Uchwała NR XXXIX/438/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. [2]

I. Dotacje do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 1. Wniosek o dotację z załącznikami [3]
 2. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami [4]

II .Dotacje do inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.

 1. Wniosek o dotację z załącznikami [5]
 2. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami [6]

III. Dotacje do inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

 1. Wniosek o dotację z załącznikami [7]
 2. Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami [8]

  W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016) do wniosku o dotację należy dołączyć również

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Powiązane pliki.Liczba plików: 8
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf [1] Uchwała XXXV 393 17 2.55MB Plik: [1] Uchwała XXXV 393 17
pdf [2] Uchwała zmiany XXXIX_438_17 1.11MB Plik: [2] Uchwała zmiany XXXIX_438_17
pdf wniosek o dotację - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE 1.35MB Plik: wniosek o dotację - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE
pdf oświadczenie o wykonaniu inwestycji - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE 910.96KB Plik: oświadczenie o wykonaniu inwestycji - montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE
pdf wniosek o dotację - demontaż i unieszkodliwianie azbestu 1.15MB Plik: wniosek o dotację - demontaż i unieszkodliwianie azbestu
pdf oświadczenie o wykonaniu inwestycji - demontaż i unieszkodliwianie azbestu 599.55KB Plik: oświadczenie o wykonaniu inwestycji - demontaż i unieszkodliwianie azbestu
pdf wniosek o dotację -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1.09MB Plik: wniosek o dotację -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
pdf [8] oświadczenie o wykonaniu inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 558.57KB Plik: [8] oświadczenie o wykonaniu inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
top_baner
do góry