• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 1 lutego 2022 roku ulegają zmianie obecne numery rachunków bankowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Od tego dnia obsługę bankową gminy realizować będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy.

Poniżej wskazujemy rachunki bankowe obowiązujące od tego dnia dla wpłat dokonywanych na rzecz Urzędu Gminy:

90 8436 0003 0000 0026 8500 0001 - dochody Urzędu Gminy;

03 8436 0003 0000 0026 8500 0015 - opłata skarbowa;

68 8436 0003 0000 0026 8500 0009 - wadia;

84 8436 0003 0000 0026 8500 0012 - zabezpieczenia i gwarancje wykonania.

Po dniu 1 lutym 2022 r. zmienią się również indywidualne numery rachunków bankowych dla wpłat dotyczących:

I

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych - o nowych rachunkach bankowych dla powyższych wpłat gmina poinformuje mieszkańców wskazując nowe rachunki bankowe w decyzji wymiarowej na 2022 r.,

II

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych;

- podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

- o nowych rachunkach bankowych dla powyższych wpłat gmina poinformuje mieszkańców wskazując nowe rachunki bankowe osobnym pismem.

Informujemy ponadto, iż w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta przy ul Parkowej 9 otwarta zostanie placówka Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w siedzibie którego dokonywać można będzie wpłat na rzecz gminy bez pobierania przez bank opłaty bankowej.

Ze względu na warunki lokalowe placówki zachęcamy do dokonywania opłat elektronicznych lub dokonywania wpłat podatków u inkasentów.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Opłaty, czynsze, podatki

do góry