• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 7987.

Przedwiosenne nasadzenia i prace porządkowe

Aktualności

Przedwiosenne nasadzenia i prace porządkowe

2024-02-28
kategoria:
Aktualności

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już teraz pracownicy ZDiSK-u przeprowadzają nasadzenia oraz prace porządkowe miejskich terenów zielonych.

Komendant Komisariatu Policji odchodzi na emerytur Aktualności

Komendant Komisariatu Policji odchodzi na emeryturę

2024-02-28
kategoria:
Aktualności

Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach mł. insp. Mariusz Wowra odchodzi na emeryturę. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na ręce komendanta złożono podziękowania.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-L Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obejmującego obszar w obrębie Leszczyny

2024-02-28
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obejmującego obszar w obrębie Leszczyny

Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach Aktualności

Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach

2024-02-27
kategoria:
Aktualności

Postępują prace przy budowie żłobka w Czerwionce-Leszczynach

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkoln Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych SP

2024-02-27
kategoria:
Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na rok szkolny 2024/2025.

Druga rocznica wybuchu wojny w Ukrainie Aktualności

Druga rocznica wybuchu wojny w Ukrainie

2024-02-24
kategoria:
Aktualności

Szanowni Państwo, dwa lata temu, 24 lutego, cały świat wstrzymał oddech. Wojska rosyjskie rozpoczęły pełnoskalową inwazję na terytorium Ukrainy. Na ukraińskie miasta zaczęły spadać bomby i rakiety, wielu uchodźców dotarło do Polski, w tym także do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z dnia 23 Ogłoszenia Burmistrza

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z dnia 23 lutego 2024 roku.

2024-02-23
kategoria:
Ogłoszenia Burmistrza

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2024 rokuz przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., 571)  

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 23.0 Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 23.02.2024 roku - Transmisja

2024-02-23
kategoria:
Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 23.02.2024 roku

Sprawozdanie Burmistrza z dnia 23 lutego 2024r. Ogłoszenia Burmistrza

Sprawozdanie Burmistrza z dnia 23 lutego 2024r.

2024-02-23
kategoria:
Ogłoszenia Burmistrza

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2024r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i

Protest przeciwko CPK Aktualności

Protest przeciwko CPK

2024-02-23
kategoria:
Aktualności

24 lutego w Mikołowie odbędzie się protest przeciw proponowanemu przebiegowi szybkiej kolei, która prowadzić ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Protest rozpocznie się pod budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie o godz. 10:00. Stamtąd protestujący wyruszą na mikołowski rynek.

do góry