Strona główna/Sprawy mieszkańców/Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Centrum Organizacji Pozarządowych

Adres: ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Tel: 533 920 112

E-mail:
Strona internetowa NGO

 

 

Zakładkę dotyczącą organizacji pozarządowych wykonano w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Link do generatora ofert i sprawozdań: GENERATOR

Do pobrania:

  1. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja
  2. witkac.pl - Sprawozdania - instrukcja

Usługę dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań zakupiono w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Do pobrania: Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf witkac.pl - Sprawozdania - instrukcja 1MB Plik: witkac.pl - Sprawozdania - instrukcja
pdf Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych 300.28KB Plik: Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych
pdf witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja 1.09MB Plik: witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja
do góry