• język migowy

Segregacja

Segregacja

To, w jaki sposób powinniśmy segregować odpady ustaliło Ministerstwo Środowiska, tworząc Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który obowiązuje na terenie całego kraju. Zgodnie z nim odpady podzielone są na frakcje: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), odpady BIO - biodegradowalne (kolor brązowy) oraz odpady zmieszane. Podstawową zasadą systemu jest oddzielenie cennych surowców od odpadów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia.

Podział odpadów na konkretne frakcje, a więc zbieranie osobno szkła, papieru, tworzyw sztucznych wraz z metalem oraz oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce, umożliwiające ponowne przetworzenie - dlatego, w trosce o nasze środowisko, nie powinniśmy wrzucać wszystkich śmieci do pojemnika na odpady zmieszane. Tam powinno trafić jedynie to, czego nie można już odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących segregacji śmieci jest przekonanie, że posegregowane odpady trafiają i tak do jednej śmieciarki, która wszystko miesza - a w związku z tym nasza praca idzie na marne. Nic bardziej mylnego. Obecnie pojazdy odbierające posegregowane odpady posiadają wydzielone przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. 

Co ważne, nie wszystkie odpady można wrzucić do pojemników na śmieci zmieszane. Baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte igły i strzykawki, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, elektroodpady należy oddać w wyznaczonych punktach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

Segregacja odpadów to bardzo ważny element recyklingu, niosący za sobą wiele zalet:

  • ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska
  • mniejsza ilość odpadów na składowiskach - zredukowanie kosztów związanych z wysypiskami śmieci
  • zmniejszenie zużycia surowców naturalnych
  • wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu
  • poprawa warunków życia dla ludzi, roślin i zwierząt
top_baner
do góry