• język migowy

Dzikie wysypiska

Dzikie wysypiska

Dzikie wysypiska to wszystkie miejsca, w których nielegalnie wyrzucane są odpady (nie posiadają one jednak określonej prawem definicji). Od legalnych składowisk odpadów różnią się brakiem odpowiednich zabezpieczeń chroniących środowisko, co sprawia, że szkodliwe substancje przedostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Stwarzają jednak ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla środowiska, ale także dla człowieka oraz zwierząt.

 

Zagrożenia wynikające z istnienia dzikich wysypisk śmieci:

  • zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych (m.in. metalami ciężkimi, kwasami organicznymi czy węglowodorami)
  • skażenie gleb sąsiadujących z dzikim wysypiskiem - często nieodwracalne,
  • zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi,
  • duże zagrożenie pożarowe,
  • skażenie roślinności oraz niszczenie walorów estetycznych krajobrazu
  • zagrożenie epidemiologiczne (w odpadach mogą występować chorobotwórcze szczepy bakterii i groźne grzyby),
  • zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów (ze względu na nadmierny rozwój owadów, gryzoni i ptaków),
  • nieprzyjemny odór z gnijących substancji organicznych
  • stwarzanie realnego niebezpieczeństwa dla zwierząt - m.in. połknięte przez zwierzęta elementy folii mogą doprowadzić do ich śmierci, odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a sznurki i linki wykorzystywane do budowy gniazd wplątują się w skórę i kończyny ptaków

 

top_baner
do góry