• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Gospodarka odpadami/Gospodarowanie odpadami komunalnymi/Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy

 Odpady folii i sznurka powstające w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy zbiera firma:

  • PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. - ul. Szybowa 44 44-193 Knurów
do góry