Strona główna/Sprawy mieszkańców/Gospodarka odpadami/Gospodarowanie odpadami komunalnymi/Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy

 

  1. Komart Sp. zo.o. - ul. Szybowa 44 44-194 Knurów
do góry