• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/Zaproszenie III do składania ofert: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Zaproszenie III do składania ofert: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

 

ZAPROSZENIE III DO SKŁADANIA OFERT 

  dotyczy zadania:

 „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 11.09.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu pok. 5).

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik DOC 876.5KB Plik: wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik DOC
pdf wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik PDF 351.04KB Plik: wzór oferty (Instruktor/Instruktorka) plik PDF
pdf Zaproszenie III do składania ofert na realizację zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" 5.53MB Plik: Zaproszenie III do składania ofert na realizację zadania: „Wybór instruktora/instruktorki w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"
do góry