• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/UNIEWAŻNIENIE - Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

UNIEWAŻNIENIE - Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Czerwionka-Leszczyny, dn. 7.12.2018r.

SPS.042.1.10.2018

  

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

  dotyczy zadania: 

Zakup sprzętu komputerowego

w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

 

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego postępowania nr SPS.042.1.10.2018 na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" (w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

 

Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że omyłkowo w opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) podano wykluczające się wymagania dotyczące zamawianego sprzętu komputerowego.

Za zaistniałą sytuację wszystkich zainteresowanych przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy do udziału w nowym postępowaniu.   

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" realizowanego  w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 7.12.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu pok. 5).

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie II do składania ofert zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" . 4.41MB Plik: Zaproszenie II do składania ofert zakup sprzętu komputerowego w ramch projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" .
doc Wzór oferty 868.5KB Plik: Wzór oferty
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego 357.18KB Plik: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
top_baner
do góry