• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 22 Sierpnia 2011

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: "Dostawa stojaków reklamowych typu roll up" w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. 

Termin realizacji :

  • rozpoczęcie 02.09.2011r.
  • zakończenie 19.09.2011r.

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul. Parkowa 9 
Kancelaria Urzędu pok. 5 - parter

Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta przy ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (II piętro) w dniu 30.08.2011r. o godz. 10.30 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto (koszt) - 100%
 

do góry