• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 11 Lipca 2011

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: "Dostawa 500 szt. Pamięci USB wraz z nagraniem w wersji flash informacji o terenach inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. 

Termin realizacji :

  • rozpoczęcie 25.07.2011r.
  • zakończenie 31.08.2011r.

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9 
Kancelaria Urzędu pok. 5 - parter

Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta przy ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (II piętro) w dniu 20.07.2011r. o godz. 10.30 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto (koszt) - 100%

do góry