• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 4 Lipca 2011

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów promocyjnych” w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących artykułów promocyjnych:

 • smycze - 1000 sztuk, 
 • długopisy - 2000 sztuk 
 • teczki A5 - organizery - 50 sztuk,
 • notesy A5 – 300 sztuk
 • kalendarze „trójdzielne” na 2012 r. - 200 sztuk.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 31.08.2011r.

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
Kancelaria Urzędu pok. 5 - parter

Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta przy ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (II piętro) w dniu 15.07.2011r. o godz. 10.30
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto (koszt) - 100%

 • Treść ogłoszenia 
   - pfd
   - jpg 
 • Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania
   - pdf
   - jpg 
 • Wzór oferty - do pobrania 
do góry