• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Aktualności 16 Sierpnia 2012

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 14.08.2012r. do godziny 9.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania pn.: „Zakup ekranu projekcyjnego w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu””. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta , ul. Dr. Rostka 7.

Nadesłana oferta firmy Maxico Sp. z o.o. (ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa) spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Po przeanalizowaniu oferty na Wykonawcę zadania: "Zakup ekranu projekcyjnego w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu"" wybrano firmę: Maxico Sp. z o.o. z Warszawy.

Protokół z dn. 14.08.2012r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

do góry