• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Projekty społeczne/Podnieś kwalifikacje - ucz sie języków

Podnieś kwalifikacje - ucz sie języków

ETAP REALIZACJI: PROJEKT ZAKOŃCZONY

O projekcie: „Podnieś kwalifikacje - ucz się języków!” jest projektem skierowanym do aktywnych zawodowo mieszkańców sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Głównym założeniem projektu jest praktyczna nauka języka angielskiego.

Projekt realizowany jest przez Centrum Języków Obcych LEADER z Mikołowa wraz z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.

Termin: Projekt będzie realizowany w okresie styczeń 2013 - czerwiec 2013 r.
Rekrutacja odbywa się od 14.01.2013 r. i trwa do 27.01.2013 r.
Zajęcia będą odbywać się w okresie od lutego 2013 r. do czerwca 2013 r.

Działania: Projekt umożliwia skorzystanie z nauki języka angielskiego, akcentując jej praktyczną stronę. Podczas kursów lektorzy będą zwracać uwagę na naukę specjalistycznego słownictwa wykorzystywanego w różnych sferach zawodowych. Dla uczestników projektu przewidziano:

  • Szkolenia języka angielskiego - łącznie 80h/grupę;
  • Materiały oraz książki do nauki;
  • Dostęp do internetowej profesjonalnej platformy e-learningowej
  • Otrzymanie certyfikatu Toeic Bridge.

Uczestnicy: Przeprowadzona diagnoza oraz wymagania konkursowe umożliwiają uczestnictwo w szkoleniu 20 aktywnym zawodowo osobom zamieszkującym tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udział mieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic. W ramach szkolenia zostaną utworzone 2 grupy 10 osobowe. 1 grupa szkoleniowa dla osób nie potrafiących posługiwać się językiem angielskim (wcale lub w stopniu uniemożliwiającym swobodną konwersację) oraz 1 grupa dla osób średniozaawansowanych w posługiwaniu się językiem angielskim. Szczegóły dotyczące kryteriów przyjęcia i uczestnictwa w projekcie zawarte są w REGULAMINIE UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Projekt „Podnieś kwalifikacje - ucz się języków!” współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

do góry