Strona główna/Sprawy mieszkańców/Ochrona Środowiska/Odnawialne źródła energii - granty

Odnawialne źródła energii - granty

Logotypy

Rozstrzygnięcie konkursu na odnawialne źródła energii

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzyma dofinansowanie w wysokości 21 840 394,62 zł na realizację projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostaną podpisane umowy. Nastąpi to po podpisaniu przez gminę umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Prosimy, aby Państwo nie podejmowali działań związanych z realizacją inwestycji przed podpisaniem umowy z gminą. Przyszłych Beneficjentów będziemy informować pisemnie o wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem projektu w realizację.

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

 • Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.[1]
 • Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. [2]
 • Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. [3]

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 30 marca 2018r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Do dnia 30 kwietnia 2018r. został wydłużony termin złożenia uproszczonego audytu energetycznego.

 • Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. [4]

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniach od 29 stycznia 2018r. do 2 marca 2018r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Wysokość uzyskanego grantu - do 100% kosztów kwalifikowanych na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym 95% stanowić będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 5 % stanowić będą środki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące instalacje OZE:

 • instalacje fotowoltaiczne - do 5.500,00 zł netto za 1 kW,
 • instalacje solarne:
  • 2 kolektory - do 10.000,00 zł netto,
  • 3 kolektory - do 12.000,00 zł netto,
  • 4 kolektory - do 14.000,00 zł netto,
 • pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. - do 40.000,00 zł netto,
 • pompy ciepła do c.w.u. - do 9.000,00 zł netto.

Cel - poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestnik projektu - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na której zamontowana zostanie instalacja do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs grantowy.

 • Planowany termin złożenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie - do 29 maja 2018 r.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - listopad 2018 r.
 • Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) - 2018 - 2020

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:

 • w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, parter, telefon: 32 429 59 96, 32 42 959 62
 • w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, I piętro, telefon: 32 429 59 87
 • na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl

Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. [5]

Powiązane pliki.Liczba plików: 29
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf [1] Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 3.52MB Plik: [1] Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
pdf [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. 272.9KB Plik: [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja obowiązująca od 27.03.2018r.
doc [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. 70KB Plik: [2] Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja obowiązująca od 27.03.2018r.
pdf [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. 469.67KB Plik: [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja obowiązująca od 27.03.2018r.
doc [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja obowiązująca od 27.03.2018r. 37KB Plik: [3] Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja obowiązująca od 27.03.2018r.
pdf [4] Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 390.25KB Plik: [4] Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
pdf [5] Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 15.89MB Plik: [5] Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.
pdf Regulamin 453.82KB Plik: Regulamin
pdf Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie 594.65KB Plik: Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie
doc Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie 67.5KB Plik: Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie
pdf Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego 298.91KB Plik: Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego
doc Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego 44.5KB Plik: Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego
pdf Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie 560.6KB Plik: Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie
doc Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie 51.5KB Plik: Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie
pdf Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu 457.07KB Plik: Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu
doc Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu 87KB Plik: Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu
pdf Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja nieaktualna 178.64KB Plik: Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja nieaktualna
doc Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja nieaktualna 74KB Plik: Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe - wersja nieaktualna
pdf Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja nieaktualna 456.51KB Plik: Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja nieaktualna
doc Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja nieaktualna 51.5KB Plik: Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii - wersja nieaktualna
pdf Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii 426.51KB Plik: Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii
doc Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii 94.5KB Plik: Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii
pdf Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu 401.8KB Plik: Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu
doc Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu 44.5KB Plik: Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu
pdf Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym 366.38KB Plik: Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym
doc Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym 54.5KB Plik: Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym
pdf Raport z realizacji konsultacji społecznych - OZE 348.99KB Plik: Raport z realizacji konsultacji społecznych - OZE
pdf Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu pn.: "Zakup i monrtaż urządzeń wykorzystujacych odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".pdf 3.04MB Plik: Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu pn.: "Zakup i monrtaż urządzeń wykorzystujacych odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".pdf
odt Harmonogram realizacji projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” 15.28KB Plik: Harmonogram realizacji projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”
do góry