• język migowy
Strona główna/Sprawy mieszkańców/Ważne adresy/Opieka medyczna/Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dyrektor

Marzena Kulig

ul. 3 Maja 42,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 431 12 67

www.poradnia-czerwionka.pl

Czynna:

 1. od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 17:00
 2. piątek od 7:00 do 14:30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jedyną placówką specjalistyczną na terenie gminy i miasta, świadczącą usługi dla dzieci, od urodzenia do ukończenia edukacji i ich rodziców. Udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Określa warunki rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz wspiera w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Do zadań poradni należą oddziaływania:

 • profilaktyczne,
 • diagnostyczne,
 • terapeutyczne.

Zadania te realizowane są poprzez:

 • wczesne wykrywanie dysharmonii rozwojowych u dzieci i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia,
 • ustalanie przyczyn i zapobieganie niepowodzeniom dydaktyczno-wychowawczych,
 • popularyzację wiedzy psycho-pedagogicznej,
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 • profilaktykę uzależnień i trudności adaptacyjnych dzieci i młodzieży,
 • pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb uczniów, w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka i rozwijaniu jego potencjalnych możliwości.

Korzystanie z usług udzielanych przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

W poradni pracują psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitant i lekarz pediatra. Przeprowadzają oni specjalistyczne badania diagnostyczne dzieci i młodzieży. Prowadzą indywidualną terapię podopiecznych w zakresie łagodzenia trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych (uczniowie dyslektyczni, z trudnościami adaptacyjnymi, z zaburzoną komunikacją słowną, z moczeniem nocnym, z przewlekłymi chorobami, chorobami niepełnosprawnością ruchową i inne), oraz z rodzicami poprzez grupy wsparcia i terapie rodzin. Każdy z pracowników pracuje 2 dni tygodniowo w terenie tj. w podległych szkołach i przedszkolach, wspomagając te placówki w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami, prowadząc:

 • treningi dotyczące zachowań w sytuacjach zagrożeń jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania,
 • treningi integracyjne w klasach, radzenie sobie na rynku pracy,
  szkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie radzenia z agresją wśród dzieci i młodzieży,
 • pedagogizację rodziców.

Pracownicy uczestniczą w pracach działającego w poradni Zespołu Orzekającego, gdzie kwalifikuje się dzieci i młodzież do specjalistycznych form kształcenia, oraz indywidualnego nauczania tych uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Kadra poradni stale podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach, zdobywając dodatkowe umiejętności zawodowe.

Poradnia swą pomoc i usługi świadczy w następujących działach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tj. od urodzenia do końca wieku przedszkolnego,
 • pomocy dydaktyczno-wychowawczej w okresie edukacyjnym (od kl. I szkoły podstawowej do egzaminu dojrzałości),
 • terapii zaburzeń rozwoju mowy,
 • rehabilitacji ruchowej.

Placówka obejmuje swym zasięgiem dzieci i młodzież terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dzielnicami: Czuchów i Dębieńsko oraz przyległymi sołectwami gminy: Bełk, Palowice, Szczejkowice, Stanowice, Przegędza, Książenice. Na tym terenie współpracuje z: 14 placówkami przedszkolnymi, 13 szkołami podstawowymi, 7 gimnazjami, Zespołem Szkół Specjalnych, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

W związku z dużym zainteresowaniem szkół zajęciami prowadzonymi przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach, placówka proponuje następujące zajęcia i warsztaty:

 • zajęcia z Radą Pedagogiczną z nauczycielami:
  • Diagnoza i praca z uczniem zdolnym.
  • Trening umiejętności wychowawczych.
  • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  • Agresja w szkole.
  • Kary i nagrody w wychowaniu.
  • Diagnoza i praca z uczniem z ADHD.
  • Potrzeby psychiczne dzieci w różnych fazach rozwojowych.
 • zajęcia dla rodziców:
  • na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
   • Szkoła dla rodziców - cykl spotkań.
   • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
   • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych.
  • na terenie szkoły:
   • Szkoła dla rodziców - cykl spotkań.
   • Prelekcje dla rodziców uczniów kl. III gimnazjalnych dotycząca sieci szkół zawodowych i średnich na naszym terenie oraz udzielonej pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi.
 • zajęcia dla uczniów:
  • Zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności komunikowania się w grupie.
  • Negocjacje dla liderów rówieśniczych.
  • Radzenie sobie ze swoimi emocjami.
  • Trening twórczości - zajęcia z grupą dzieci zdolnych.
 • Zajęcia profilaktyczne:
  • w oparciu o elementy programu profilaktycznego II Elementarz - program 7 kroków dla uczniów kl. I i II gimnazjum,
  • Nie, nie biorę,
  • Spójrz inaczej dla klas szkół podstawowych i gimnazjum,
  • Zły dotyk program profilaktyczny przeciw przemocy seksualnej.
 • Zajęcia zawodoznawcze:
  • przygotowanie do wyboru dalszej drogi kształcenia dla uczniów kl. III gimnazjum,
  • warsztaty Znam siebie - planuję zawód oraz prelekcje dla uczniów kl. III gimnazjum,
  • Znam siebie, planuję, świadomie podejmuję wybór - pozalekcyjne spotkania dla uczniów kl. III i IV liceum,
  • warsztaty dotyczące bezrobocia oraz aktywnych metod poszukiwania pracy dla uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz zawodowych,
  • w oparciu o program doradztwa personalnego Spadochron R. N. Bollesa dla grup uczniów,
  • przeprowadzenie testów zainteresowań oraz grupowe i indywidualne omówienie wyników badań dla kl. III gimnazjum i liceum.
 • Zajęcia promujące zdrowy styl życia.
Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 13.22KB Plik: Wniosek o badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
pdf Wniosek o wydanie opinii 22.97KB Plik: Wniosek o wydanie opinii
pdf Wniosek o wydanie orzeczenia 12.36KB Plik: Wniosek o wydanie orzeczenia
top_baner
do góry