• język migowy

Opieka medyczna

Usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz stomatologii z protetyką, na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny świadczą samodzielne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekarskie i laboratoria analityki medycznej, z których część mieści się na terenie przychodni rejonowych i wiejskich ośrodków zdrowia.

Z kolei specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej: dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Większość z tych placówek funkcjonuje w oparciu o kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 Karetka pogotowia ratunkowego stacjonuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przy ośrodku zdrowia w Czerwionce, ul. 3 Maja 36C

Numery alarmowe:

999 oraz 112

Działalność placówek medycznych uzupełniają apteki znajdujące się na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny i większości miejscowości wchodzących w skład gminy.

Adresy aptek

Rozkład godzin pracy aptek w 2023 roku

Punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajduje się w Przegędzy przy ul. Szkolnej 13A - tel. 32 43 090 86

do góry