• język migowy
Strona główna/Miasto, turystyka, sport/Rekreacja i sport/Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne

Czerwionka - Leszczyny, to wyjątkowo malownicze miejsce położone w dorzeczu Odry, w południowo - zachodniej części województwa śląskiego. Oddalona jest o 40 km od Katowic i 45 km od granicy z Czechami, a powierzchnia 114,64 km2 stawia miejscowość w rzędzie największych terytorialnie gmin tej części województwa. Czerwionka-Leszczyny łączy w sobie miejski charakter dzielnic, z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.

Czerwionka-Leszczyny to nie tylko pogórniczy krajobraz. Pomimo hałd, szybów kopalnianych czy wyrobisk poprzemysłowych, gmina posiada jeszcze inne oblicze. Czerwionka-Leszczyny to dziesiątki kilometrów zielonych terenów, lasów, stawów, uroczych zakątków przyrody, zabytków techniki i drewnianej architektury. Staramy się popularyzować te atrakcyjne miejsca poprzez tworzenie przyrodniczo-edukacyjnych ścieżek i tras.

Mamy nadzieję, że poniższy opis ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych gminy będzie dla Państwa zachętą do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych naszej „małej ojczyzny”.

do góry