• język migowy

Szlaki turystyczne

Mapa szlaków

Szlak Początków Hutnictwa

 • znakowany: na niebiesko
 • przebiegający: z Rybnika do Żor
 • Całkowita długość Szlaku Początków Hutnictwa wynosi 22 km.

Jest to najstarszy szlak turystyczny we wschodniej części ziemi rybnickiej, wyznakowany w latach 60-tych XX wieku.

Wiedzie terenami dawnej eksploatacji rudy darniowej, wykorzystywanej do wytopu żelaza w tzw. hamerniach. Eksponuje zabytki architektury oraz przyrodę „palowickiego pojezierza”.

Szlak rozpoczyna się przy stacji PKP w Rybniku, biegnie przez centrum miasta, obok neogotyckiego kościoła pw. św. Antoniego, wybudowanego w latach 1903-1906. Następnie prowadzi przez dzielnice Paruszowiec i Ligocką Kuźnię, gdzie znajduje się drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca, wzniesiony w 1717 roku. Dalej szlak pokonuje długi (ok. 6 km) leśny odcinek prowadzący do Szczejkowic. W miejscowości tej na uwagę zasługuje pochodzący z 1980 rokukościół parafialny pw. Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask, reprezentujący nowoczesną architekturę sakralną. Następnie szlak wkracza na teren „palowickiego pojezierza”- rozległych kompleksów leśnych z urokliwymi zespołami stawów (Stawy Łańcuchowe, Łanuch, Garbocz). Można tutaj spotkać ptactwo wodne: kaczkę krzyżówkę, czernicę, zimorodka, perkoza dwuczubego, czaplę siwą, bociana czarnego i łabędzia niemego. Nad brzegiem Łanucha znajduje się pozostałość po Hucie Waleska, która produkowała w latach 1835-1855 żelazo metodą prymitywnego wytopu z rudy darniowej. Od ruin huty szlak doprowadza do stacji PKP w Żorach.

Szlak Stulecia Turystyki

 • znakowany: na zielono
 • przebiegający: z Rybnika do Nieborowic
 • Całkowita długość szlaku prowadzącego z Rybnika przez Paruszowiec, Kamień, Wilczą, Kuźnię Nieborowską do miejscowości Nieborowice, wynosi 26 km.

Przez obszar gminy przebiega 12-kilometrowy odcinek biorący początek w Rybniku i prowadzący zachodnimi rubieżami Czerwionki-Leszczyn. Umożliwia on połączenie zwiedzania historycznego centrum Rybnika z eksploracją urokliwych leśnych zakątków w okolicy Przegędzy.

Szlak rozpoczyna się przy stacji PKP w Rybniku i przez centrum miasta prowadzi do dzielnicy Paruszowiec.

W centrum Rybnika na uwagę zasługują:

 • szpital Juliusz z zabytkową kaplicą św. Juliusza z 1869 roku,
 • klasycystyczny zamek z końca XVIII wieku (obecnie Sąd Rejonowy),
 • klasycystyczny ratusz miejski z 1822 roku oraz
 • kościół neogotycki pw. św. Antoniego.

Z dzielnicy Paruszowiec szlak wiedzie przez rozległe tereny leśne z zachowanymi fragmentami bagiennych lasów olszowych. W pobliżu Przegędzy szlak doprowadza do urokliwego przysiółka Kanetowiec, gdzie znajduje się kilka stawów oraz leśne pole biwakowe. Kolejny leśny odcinek szlaku doprowadza do ośrodka MOSiR w Rybniku-Kamieniu (hotel, basen, korty tenisowe). Następnie przez należący do Książenic przysiółek Kolonia Lasoki I, szlak wiedzie w kierunku Wilczej.

Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego

 • znakowany: na żółto
 • przebiegający: z Rybnika do Łubianek
 • Przez teren gminy Czerwionka-Leszczyny przebiega początkowy odcinek szlaku o długości 17 km. Długość całego interesującego szlaku turystycznego prowadzącego z Rybnika do miejscowości Łubianki, wynosi 100 km.

Szlak łączy miejscowości związane z historią górnictwa na Górnym Śląsku. Są to głównie obiekty związane z górnictwem węgla kamiennego - m.in. tereny po małych kopalniach odkrywkowych i tzw. biedaszybach w Jaśkowicach. Trasa ta obfituje także w zabytki architektury i miejsca pamięci narodowej.

Szlak prowadzi z centrum Rybnika, od stacji PKP w kierunku dzielnicy Wielopole, mija zabytkowe prezbiterium gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z XV wieku. W pobliżu kąpieliska Ruda szlak doprowadza do granitowego obelisku w miejscu zbiorowej mogiły 446 więźniów oświęcimskich. W Wielopolu na uwagę zasługuje drewniany kościół pw. św. Katarzyny pochodzący z 1534 roku. Jest to najstarszy zabytek budownictwa drewnianego w Rybnickiem. Dalej przez las i dzielnicę Kamień szlak prowadzi do Leszczyn, gdziewiedzie obok pomnika poświęconego 292 więźniom oświęcimskim z ewakuowanego obozu, zamęczonym w pobliżu stacji kolejowej Rzędówka w styczniu 1945 roku. Z Leszczyn szlak kieruje się w stronę Stanowic przez obszar pól, z których roztacza się wspaniała panorama okolicy. W Stanowicach przy szlaku znajduje się XIX-wieczna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena malowniczo przytulona do pomnikowej lipy drobnolistnej. Bełk jest ostatnią miejscowością na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, przez którą prowadzi szlak. Najcenniejszym zabytkiem Bełku jest drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny z XVIII wieku. Z centrum Bełku szlak wyprowadza przez dolinę rzeki Bierawki na wzgórze Ramża (325 m n.p.m.) i prowadzi dalej do Orzesza. Na stokach Ramży podziwiać można fragmenty 100-letnich buczyn.

do góry