• język migowy
Strona główna/Miasto, turystyka, sport/Rekreacja i sport/Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne/Biegowa trasa narciarsko-edukacyjna na terenie „Pojezierza Palowickiego”

Biegowa trasa narciarsko-edukacyjna na terenie „Pojezierza Palowickiego”

Biegowa trasa narciarsko-edukacyjna na terenie „Pojezierza Palowickiego”Ścieżka edukacyjna z czterema przystankami wyposażonymi w tablice poglądowe wiedzie przez najciekawsze, przyrodnicze zakątki „Pojezierza Palowickiego” leżącego na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Cała trasa ścieżki znajduje się na terenie Palowic. Została ona opracowana w Zarządzie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie. Długość ścieżki wynosi 3,5 km i można ją pokonywać pieszo, rowerem lub na nartach biegowych.

Ścieżka rozpoczyna się przy szosie ze Szczejkowic do Palowic. Początek ścieżki wyznacza tablica dydaktyczna. Trasa początkowo pokrywa się z przebiegiem Szlaku Początków Hutnictwa, potem zbacza w prawo i prowadzi dalej brzegiem stawów. Wspomniany szlak biegnie w kierunku krzyża na Wytrzęsowie „oddalając” się od stawów.
Podążając wzdłuż Stawów Łańcuchowych możemy obserwować rozmaite stadia sukcesji zbiorników wodnych. Część stawów intensywnie zarasta roślinnością bagienną i leśną. Tutaj można napotkać i podpatrywać ptactwo wodne. Podążając ścieżka dalej, przecinamy szeroki dukt leśny z aleją dębów czerwonych.

To Stara Droga wiodąca z Palowic do Żor. Prowadzi nią Szlak Początków Hutnictwa i czerwony szlak rowerowy. Trasa ścieżki wiedzie dalej wzdłuż doliny Stawów Łańcuchowych. Na jej końcowym odcinku usytuowano stanowiska nr 2 i nr 3 z tablicami dydaktycznymi. Droga leśna obsadzona jest dębami czerwonymi, dębami szypułkowymi, a w pobliżu stanowiska nr 3, po lewej stronie rośnie pojedynczy egzemplarz dębu błotnego.
Przy stanowisku nr 3 kończy się dolina Stawów Łańcuchowych. Osiągamy dolinę potoku Jesionka, skręcamy w prawo na drogę i zmierzamy wzdłuż największego w Palowicach stawu Łanuch, podzielonego groblami na kilka mniejszych akwenów. Ten odcinek ścieżki ma wybitne walory widokowe. Daje też możliwość obserwowania zwierząt, głównie ptaków, płazów i owadów zamieszkujących „Pojezierze Palowickie”.
Na grobli ograniczającej staw od zachodu skręcamy w lewo. Przechodzimy przez most na Jesionce docierając do ruin huty „Waleska”, przy których znajduje się tablica stanowiskowa nr 4, kończąca ścieżkę.

Biegowa trasa narciarsko-edukacyjna na terenie „Pojezierza Palowickiego” Biegowa trasa narciarsko-edukacyjna na terenie „Pojezierza Palowickiego”

top_baner
do góry