• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 6 Listopada 2009

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie: "Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej z ofertami terenów inwestycyjnych Gminy i Miatsa Czerwionka-Leszczyny" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji"

Treść ogłoszenia - do pobrania w formacie PDF
SIWZ - do pobrania w formacie PDF
Wzór umowy - do pobrania w formacie PDF

Pobierz wzór oferty

 • Termin realizacji : 
                                                rozpoczęcie 1.12.2009r. 
                                                zakończenie 5.01.2010r.
 • Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2009r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu pok. 5).
 • Termin związania się z ofertą określa się na 45 dni od dnia otwarcia ofert. 
  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
  Cena (koszt) - 100% 
do góry