• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 23 Kwietnia 2010

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

dotyczy zadania: 

Usługa transportowa polegająca na przewozie 5 osób na Targi Real Vienna 2010 na trasie Czerwionka-Leszczyny – Wiedeń, Wiedeń – Czerwionka-Leszczyny 
w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 


1. Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia ofert na:

Usługę transportowa polegającą na przewozie 5 osób na Targi Real Vienna 2010 na trasie Czerwionka-Leszczyny – Wiedeń, Wiedeń – Czerwionka-Leszczyny
w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji"

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem: www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce Aktualności z Urzędu.

2. Termin realizacji :

Trasa: Czerwionka-Leszczyny - Wiedeń – 17.05.2010 r. 17.05.2010r.
Trasa: Wiedeń – Czerwionka-Leszczyny - 21.05.2010 r. 21.05.2010r.

3. Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 6.05.2010r. 
do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu pok. 5). 

4. Termin związania się z ofertą określa się na 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a) Cena (koszt) - 100 %

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Wytyczne Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik Nr1 do "Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia"- Oferta- wzór: pdf, doc
  4. Załącznik Nr2 do "Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia"- Umowa - wzór: pdf, doc
do góry