• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 18 Marca 2010

OGŁOSZENIE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
dotyczy zadania:

" Dostawa materiałów promocyjnych"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-20131. Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:
"Dostawa materiałów promocyjnych" w ramach projektu Kampanii promocyjnej
"Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących artykułów promocyjnych:

I część:
a) kubki -1000 sztuk,
b) smycze -1000 sztuk,
c) długopisy - 1000 sztuk,
d) parasole - 500 sztuk,
e) koszulki -200 sztuk,
f) teczki A4 - organizery - 50 sztuk,
g) segregatory A5 - organizery - 50 sztuk,
h) wizytownik z wyściółką - 300 sztuk,
i) metalowy długopis wielofunkcyjny i wskaźnik laserowy - 100 sztuk,
j) elegancki zestaw w etui (pióro lub długopis) - 100 sztuk,

II część:
k) kalendarze książkowe na 2011 r. - 50 sztuk,
l) kalendarze "trójdzielne" na 2011 r. - 200 sztuk.
Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Wytycznych Istotnych
Warunków Zamówienia umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pod adresem: www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce Aktualności
z Urzędu.

2. Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:
a) 25 dni od dnia podpisania umowy - I część,
b) 45 dni od dnia podpisania umowy - II część,
jednak nie później niż do 31.05.2010r.

3. Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2010r. do godz. 9:00
w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230
Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, Kancelaria Urzędu pok. 5 - parter).
Otwarcie ofert nastąpi wWydziale Rozwoju Gminy i Miasta przy ul. Dr Rostka 7, 44-230
Czerwionka-Leszczyny (II piętro) w dniu 31.03.2010r. o godz. 9:30
.

4. Termin związania się z ofertą określa się na 30 dni od dnia składania ofert.

5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena brutto (koszt) - 100%

6. Niniejsze ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane. 


PLIKI DO POBRANIA:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Wytyczne Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik Nr1 do "Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia"- Opisu Przedmiotu Zamówienia
  4. Załącznik Nr2 do "Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia"- Oferta- wzór: pdf, doc
  5. Załącznik Nr3 do "Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia"- Wykaz wykonanych dostaw- wzór: pdf, doc 
  6. Załącznik Nr4 do "Wytycznych Istotnych Warunków Zamówienia"- Umowa- projekt
do góry