Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad obciążania nieruchomości ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad obciążania nieruchomości ...

Ogłoszenia Burmistrza 24 Września 2020

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu


Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 września 2020 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).
W terminie od 16 września 2020 r. do 23 września 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 
W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 
W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu.

 

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej

 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu.

top_baner
do góry