Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju pn.: "Realizacja inicjatywy BocianoweLove"

Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju pn.: "Realizacja inicjatywy BocianoweLove"

Ogłoszenia Burmistrza 22 Września 2020

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju (43-190 Mikołów, ul. Jana Pawła II 1/2) pn.: „Realizacja inicjatywy BocianoweLOVE”, w trybie art. 19a na realizację w formie wsparcia zadania publicznego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku.

Zadanie jest realizowane w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Oferta jest także do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych
(44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczty elektronicznej e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl w terminie do dnia 29 września 2020 roku do godz. 12.00.

Plik do pobrania:

1. Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju pn.: "Realizacja inicjatywy BocianoweLove"

top_baner
do góry