Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie III do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

ROZSTRZYGNIĘCIE - Zaproszenie III do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Ogłoszenia Burmistrza 7 Marca 2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wykonanie zadania:
„Zakup sprzętu komputerowegow ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
do góry