Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ogłoszenia Burmistrza 8 Marca 2019

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W terminie od 08 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
    ul.Parkowa 9,
    44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  • za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 4311760


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Edukacji tel. 32/ 43 17 600

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 633.63KB Plik: Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 marca 2019 r. - Projekt Uchwały 263.91KB Plik: Załącznik do Zarządzenia Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 marca 2019 r. - Projekt Uchwały
doc Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały 35KB Plik: Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry