Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 12 Stycznia 2015

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza przystąpienie do procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) z terenu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, które posiadają osobowość prawną, do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgłoszenia w formie pisemnej, należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do dnia 13 lutego 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, tel. 32 4312251

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/600/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w skład dziewięcioosobowej Rady wchodzi pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Do pobrania:

  • ogłoszenie
  •   formularz zgłoszeniowy kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  • Uchwała Nr LI/600/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 r.
  • Uchwała Nr XVIII/193/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2012 r.
do góry