Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności

Ogłoszenia Burmistrza 12 Stycznia 2015

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie, Katowice, ul. PCK 8, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności” w obszarze 5 Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - „Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: a) organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Załączniki do w/w oferty są do wglądu w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta przy ul. Rostka 7.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 lub na adres poczty elektronicznej: w terminie do dnia 19 stycznia 2015 roku do godz. 17.

Do pobrania:

  • ogłoszenie
  • oferta Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie, Katowice, ul. PCK 8, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności”
do góry