• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenia Burmistrza 18 Stycznia 2024

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 19.12.2023r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W terminie od 18.01.2024 r. do 24.01.2024 r.  ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:

1.     w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

2.     pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl                                                                                

3.     za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektów uchwał należy do kompetencji Pełnomocnika ds. Planowania Rozwoju i Gospodarki.

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zarządzenie - inkaso 17.01.2024.docx 19.61KB Plik: Zarządzenie - inkaso 17.01.2024.docx
docx Projekt uchwały.docx 15.91KB Plik: Projekt uchwały.docx
doc wzor_konsultacje_uwagi.doc 34.5KB Plik: wzor_konsultacje_uwagi.doc

do góry