• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Ogłoszenia Burmistrza 18 Stycznia 2024

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 19.01.2024 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W terminie od 19.01.2024 r. do 25.01.2024  r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.  w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

2.  pocztą elektroniczną na adres e-mail: rp@czerwionka-leszczyny.com.pl

3.  za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Finansowo - Budżetowego, Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32 42 959 71.

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Zarządzenie Nr 17 24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.doc 37.5KB Plik: Zarządzenie Nr 17 24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.doc
docx Projekt uchwały.docx 19.74KB Plik: Projekt uchwały.docx
doc wzor_konsultacje_uwagi.doc 34.5KB Plik: wzor_konsultacje_uwagi.doc

do góry