• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Ogłoszenia Burmistrza 11 Stycznia 2024

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13 października 2023 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

W terminie od 12 stycznia 2024 roku do 19 stycznia 2024 roku wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.    W formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta).

2.    Pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultant.sp@czerwionka-leszczyny.pl

W przypadku zgłoszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), konsultacje mogą mieć formę bezpośredniego, otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Konsultanta, tel. 694 441 222.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Ogłoszenie_konsultacje.docx 16.29KB Plik: Ogłoszenie_konsultacje.docx
doc Zarządzenie_ konsultacje_RPW na 2024.doc 43KB Plik: Zarządzenie_ konsultacje_RPW na 2024.doc
doc Projekt uchwały oraz RPW-2024.doc 139KB Plik: Projekt uchwały oraz RPW-2024.doc
doc wzor_zglaszania_opinii_konsultacje(2)(3).doc 34.5KB Plik: wzor_zglaszania_opinii_konsultacje(2)(3).doc

do góry