Strona główna/Urząd/Aktualności/Tutaj aż chce się uczyć! Nowa pracownia w SP 6

Tutaj aż chce się uczyć! Nowa pracownia w SP 6

Aktualności 9 Października 2019

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 6 w Czuchowie została uroczyście otwarta nowa „Zielona pracownia” o nazwie Ekologika. Zadanie kosztowało 45 tys. zł, 30 tys. zł zostało pozyskanych przez Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny we współpracy ze szkołą w ramach środków z WFOŚiGW w Katowicach, pozostałe 15 tys. zł dołożyła Gmina. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wideo, komputerowy oraz nowe meble. Sala zmieniła się nie do poznania. Teraz nauka będzie tu łączyć się ze wspaniałymi wrażeniami z twórczego odkrywania świata.

Wyposażenie nowej pracowni z dumą zaprezentowały dyrektor SP 6 Grażyna Gola, wicedyrektor Ewelina Procek, nauczycielka geografii Ewa Goszyc, nauczycielka biologii Sylwia Firek, a także zadowoleni z nowej sali uczniowie.

W uroczystości uczestniczyli także goście: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Stefania Szyp, radni Rady Miejskiej i Powiatu, przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Miasto i Rady Rodziców SP 6.

„To niezwykle współczesna pracownia, która dzieciom oferuje bardzo bogaty warsztat dydaktyczny, a nam nauczycielom - komfort pracy” - podkreślały nauczycielki.

Dofinansowywane z puli środków WFOŚiGW „Zielone pracownie” umożliwiają podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną uczniów w atrakcyjnych warunkach nauczania, poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Sale są tworzone na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

„Gratuluję szkole opracowania wspaniałego projektu i pozyskania środków zewnętrznych z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - powiedział burmistrz Wiesław Janiszewski. - Mam nadzieję, że pracownia w istotny sposób wpłynie na efekty kształcenia, uatrakcyjni proces lekcyjny i przyczyni się do wzrostu zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi”.

To trzecia „Zielona pracownia” w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. W 2016 roku otwarto nowoczesną pracownię biologiczno-geograficzną w Szkole Podstawowej nr 5, a w 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1.

Zdjęcia z otwarcia "Zielonej Pracowni" w SP 6 

do góry