• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.12.2022r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.12.2022r.

Aktualności 22 Grudnia 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach informuje Mieszkańców, że sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.


Tematyka sesji przewiduje:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwał:
    1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
    2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
  4. Wolne głosy.
  5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry