• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Aktualności 3 Marca 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 

W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, jednak nie mniej, niż 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje się uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w terminie do 7 marca 2017 roku (do godz. 14.00) w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosków www.witkac.pl. Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji.


 

Plik do pobrania:

1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

do góry