• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.03.2019

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.03.2019

Rada Miejska i Biuro Rady 22 Marca 2019

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1 marca 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk,
3) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice,
4) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice,
5) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza,
6) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice,
7) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice,
8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry