• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 17.12.2021r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 17.12.2021r.

Rada Miejska i Biuro Rady 10 Grudnia 2021

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
17 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 26 listopada i 7 grudnia 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021,
3) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
5) podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2022 roku,
7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (Mostowa),
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (Ornontowicka),
9)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (Orzeszkowej).
Projekty uchwał
8. Raport o stanie o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020.
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry