• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rada Miejska i Biuro Rady 26 Listopada 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 listopada 2018 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
2) składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
3) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
4) składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
5) powołania Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
6) składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju,
7) powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
8) składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej,
9) powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
10) składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
11) powołania Komisji Oświaty, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
12) składu osobowego Komisji Oświaty,
13) powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
14) składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego,
15) powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
16) składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami,
17) powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
18) składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry