• język migowy

Urzędy powiatowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku

ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik,

www.starostwo.rybnik.pl

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Jankowicka 1,
44-200 Rybnik,
tel. (032) 422 60 95
www.pup-rybnik.pl


Urząd Skarbowy w Rybniku

Pl. Armii Krajowej 3
44-200 Rybnik,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

ul. Reymonta 2,
44-200 Rybnik

Urząd Statystyczny w Rybniku

ul. B. Chrobrego 6,
44-200 Rybnik,

Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. 3 Maja 27,
44-200 Rybnik

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. kpt. Janiego 1,
44-200 Rybnik

www.psse.rybnik.pl

do góry