• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 1164.

 • Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-12-14

  Zarządzenie nr 444/10 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku. Pobierz treść zarządzenia Sprostowanie do zarządzenia

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-10-28

  Informuję, że Realizując Uchwałę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w dniu 27 października 2010 roku, po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych klubów sportowych, przyznałem dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie projektów z

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-10-13

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.10.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu,

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-09-30

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.09.2010r. Pobierz obwieszczenie

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-09-08

  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie utworzenia Listy przedstawicieli do prac w komisji konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego.Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od dnia 1.09.2010 roku, organizacje pozarządowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mogą zgłaszać wg. załączonego wniosku

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-09-01

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 1.09.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu w

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-08-02

  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowalnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Pobierz informację

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-07-30

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.07.2010r. Pobierz treść obwieszczenia wraz z załącznikami: Obwieszczenie Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 Prognoza oddziaływania na środowsko dla Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2013 z perspektywą na lata

 • Informacja dla mieszkańców

  2010-07-22

  Z uwagi na wysokie temperatury powietrza Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny będzie czynny w dniu 23 lipca 2010 r. w godzinach od 7.30 do 14.00                                                                               (-) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Informacja dla mieszkańców

  2010-07-22

  Z uwagi na wysokie temperatury powietrza Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny będzie czynny w dniu 23 lipca 2010 r. w godzinach od 7.30 do 14.00                                                                               (-) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-07-21

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2010. Pełna treść obwieszczenia

do góry